Barion Pixel

A Schüssler sók más néven az élet sói. Ebben a cikkben a Schüssler sók hatásmechanizmusát az eredetihez legközelebbi forrásból mutatjuk be, hogy az igazi alapokkal tisztában legyél.

Korunkban nagy kincs az eredeti, sallangmentes, tiszta forrás.

Tudomány és természet kölcsönhatása

A tudomány és a természet egyaránt fontos szerepet tölt be az életünkben. Minden pillanatban kapcsolatban vagyunk, találkozunk velük, még akkor is, amikor alszunk.

Ahogy táplálkozunk, ahogy cselekszünk, dolgozunk, vagy éppen tanulunk mind leírható a tudomány és a természet nyelvén. A tudomány és a természet beköltözött az otthonunkba, a munkahelyünkre, a környezetünkbe, a szabadidőnkbeban. Gondoljunk bele abba, hogy az alvás, mely egy teljesen természetes állapot szintén leírható a tudomány módszereivel, sőt tudományos eszközökkel is vizsgálható.

A tudomány és a természet nem elválaszthatatlan egymástól, hanem egymás kiegészítői: kéz a kézben járnak a kezdetektől együtt, egymást kiegészítve léteznek. A tudomány-természet szétbontása, az egymásra kölcsönhatását akadályozná meg.

Az ember jó néhány információs eszközt hozott létre a tudomány és a természet segítségével

A számítógép is ilyen, melynek agya a hardver, amely az információkat tárolja. Ennek analógiájára megemlíthetjük, hogy az emberi agy is információkat tárol, több évről, sőt generációk információit is elraktározza.

Dr. Wilhelm H. Schüssler és a Schüssler sók

Minden tanulmányom elsődleges alapja, a valós, hiteles forrás megtalálása, és a módszerek a teljes analizálása.

A modern ember időhiányra panaszkodva az első szembe jött információt ragadja meg. Nincs időnk és kitartásunk Sherlock Holmes módjára addig kutatni amíg rá nem jövünk a teljes rejtélyre.

Nem mindenki Columbo hadnagy, aki éles látásával kitartóan kutat, és könnyedén, humorral ötvözve a részletekre is figyel. Columbo miután minden utat bejárt már, akkor leplezi le a VALÓSÁGot, és azoknak akik a legkevésbé számítanak rá. A mai modern Világ hajlamos arra, hogy elferdítse, a maga elgondolására, hasznára fordítsa a tényeket, ami hangzatosabbnak tűnik, vagy jobban eladható.

Az egészségügyi, biológiai értelemben vett élettan, spirituális tudás a természet rejtelmeibe vezet.

Dr Schüssler elméletét, önmagunk gyógyítását nem érthettem volna meg, ha csupán bemagoltam volna, és ha előtte nem teszek szert más ismeretekre. Több mint 20 évnyi munkát, komplex tudást, ismeretet kívánok átadni megkönnyítve, lerövidítve a keresés útját.

A jelenlegi kor többé-kevésbé a tudományra, a technológiára helyezi a hangsúlyt. Ennek ellenére mégsem érkezett meg a várva várt csoda, az emberiség nem él jó létben, és egészségben. Helyette növekedett a neurózisok, és a pszichés zavarokkal küzdők száma.

Az információ korszakában társadalmi zűrzavar nyomása alatt vagyunk és ez által kialakul a harmónia hiánya: bonyodalmak, félreértések, viták belső-külső konfliktus tépázza az egyént, és végső soron a társadalmunkat. Ilyen és hasonló problémákra is gyengéd és természetes módszert jelentenek a Schüssler sók.

Dr. Wilhelm H. Schüssler orvos, homeopata, és a biokémia volt. Egyik alapgondolata ez:

Az ember, az emberi test egy olyan gépezet amely képes önmagát építeni, kitisztítani, megjavítani, ugyanakkor ha nem szívvel, lélekkel teli útján halad, akkor önpusztító. 

Mit jelent a Schüssler sók szempontjából az öngyógyító képesség?

A szervezet öngyógyító képessége azt jelenti, hogy az emberi szervezet, mint bonyolultan szervezett rendszer, önszabályozó, önszervező képességgel rendelkezik. Mindig a homeosztázis, azaz az egyensúlyi állapot fenntartására törekszik. Ezt a képességet nevezzük életerőnek.

A testileg, lelkileg egészséges ember immunis a betegségekkel, külső hatásokkal szemben.

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

A mobus, vagy betegség olyan állapot, amikor az életfolyamatok a normálistól tartósan és jelentősen eltérnek, az egyén és környezete egyensúlya felbomlik.

Milyen tünetei lehetnek a betegségnek? Hogyan vesszük észre, hogy az egyensúly felbomlott?

Több árulkodó jel is lehet, melyet az arcunk tükröz elsősorban. Az eredeti Schlüsser féle konzultáció közé tartozik néhány bölcselet, elv.

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Antoine de Saint-Exupéry


Amit a szem nem lát, a szív azt is érzi. 

Paulo Coelho


Ahogyan Ön is, úgy más is szeretne bepillantani a “varázslásnak” tűnő színpad színfalai mögé. És itt a varázslást! – mindkét fajta – gyógyításra értem. Hiszen nem varázslás-e az, hogy valakinek a csuklójába és a térde alá tűket szúrnak és meggyógyul a szívritmuszavara? Vagy nem varázslás-e az is, hogy valaki szívritmus zavarral orvoshoz fordul, adnak neki egyfajta gyógyszert és megszűnnek a panaszai? Mindkét gyógymódot alkalmazó szakemberre úgy nézünk, mint egy felettünk álló lényre, hiszen tudja azt, amit mi nem tudunk, de nem is értjük! 

Dr. Mangó Gabriella: Természetgyógyászat kontra Orvosi gyógyászat

Miért illetik a Schüssler sókat az élet sói elnevezéssel?

Wilhelm Schüssler (1821-1898) német orvos kifejlesztett egy “Biokémia” nevű gyógyító rendszert. A gyógyító egyszerű gyógymódja, a sejt sók kombinációinak felhasználásával, lehetővé teszi, hogy az egyének biztonságosan és hatékonyan kezeljék magukat. A „biokémiai orvoslás” rendszere több mint 200 éve klinikailag bizonyított, a modern homeopátiás gyógyszer kezdete óta.

Az ásványi sók azonban nem sók és nem homeopátia.

Dr. Schüssler tételei:

  • Szervezetünk nem betegszik meg, ha a sejtek anyagcseréje normális.
  • Sejtjeink anyagcseréje akkor normális, ha a sejttáplálás megfelelő.
  • A tápanyagok szerves vagy szervetlen természetűek, ami a testet illeti.
  • Testünkben a sejtek asszimilálódási vagyis táplálékfelvételi és kiválasztási képessége, azaz a tápanyag hasznosítása károsodik, ha a szövetekben hiányzik a szervetlen anyag (szöveti só) alkotóeleme.
  • A sejtek megfelelő táplálkozása helyreállhat és a sejtek anyagcseréje normalizálható azáltal, hogy a szükséges biokémiai szöveti sókat finom eloszlású formában juttatja el a szervezethez.

 

Ezen terápia jellemzője kezdetben csupán ásványi vegyületekkel történő helyettesítő módszer volt. Fő képviselője Jakob Moleschott (1822-1893) és Justus von Liebig (1803-1873). A módszer fiziológiai megfontolásokon alapult, amelyek alapvető fontosságúak voltak a biokémia tudományos alapjainak továbbfejlődésében is. Moleschott kutatásai, különös tekintettel a vérre és az anyagcserére, a fiziológiai kémia területének fejlesztésében játszottak szerepet. Kiemelhető az az elmélete, mely szerint még az érzelmeknek és a gondolatoknak is fiziológiai alapja van.

Maga Schüssler azonban, aki patológiás orvos és homeopátiás végzettségű volt, egyre több anyagtalan vagy “biodinamikus” magyarázatot vezetett be az ásványi sókészítmények terápiás hatására. Ezt a kísérletet utódai folytatták, nevezetesen Dietrich (az úgynevezett Dieter) Schöpwinkel (1876-1946), aki új előkészületekkel, valamint a dinamikus megközelítéshez szorosan kapcsolódó elméleti szempontokkal gazdagította a rendszert.

Schüssler sók

Dr. Wilhelm H. Schüssler, a Schüssler sók megalkotójának élete és munkássága

Dr. Schüssler a németországi Oldenburgban született. Kiemelkedő képességeinek köszönhetően idejének nagy részét idegen nyelveknek szentelte. A latin, görög, francia, angol, spanyol és olasz nyelvet könnyen elsajátította. Amikor fiatal férfivá nőtte ki magát, Schüssler úgy döntött, hogy homeopátiás szakember lesz.

Ennek hallatán a testvére csak akkor ígért segítséget, ha törvényes képesítéssel rendelkező orvos lesz, aki homeopátiát gyakorol. Schüssler elfogadta az ajánlatot, és orvosi tanulmányokat folytatott a berlini, a párizsi, majd a prágai egyetemen. 1857-től kezdett praktizálni Oldenburgban, s már a kezdetektől homeopátiás módon kezelte a hozzá fordulókat.

1874-ben megjelent első könyve “A fiziológián és a sejtpatológián alapuló rövidített terápia“.

A tudomány világának két vezetője megmutatta neki a feltárás útját. 

  1. Rodulf Virchow volt a Cellular Pathology alapítója.
  2. Moleschott professzor volt, aki rámutatott, hogy “a szervek szerkezete és vitalitása a szervetlen alkotóelemek jelenlététől függ”.

A fenti két útmutató téziseihez Dr. Schüssler hozzáfűzte a saját doktrínáját:

“A sejt, és ezáltal a test helyreállítása a szervetlen sók hiányának helyreállításából adódik.”

A biokémiai sókat homeopátiás alapon potenciálták. Ilyen módon gyengéd gyógymóddal katalizálják az emberi szervezetben amúgy is előforduló ásványi anyagokat, vagy életre keltik a szervezetet a hiányra, mely akkor lép fel, hogy kívánósak vagyunk.

Míg a biokémiai sók táplálják a test szöveteinek és sejtjeinek hiányát, hogy helyreállítsák vitalitásukat, addig a homeopátiás szerek hasonló létfontosságú rendellenességet produkálnak, hogy stimulálják a természetes betegségek ellenőrzésére szolgáló létfontosságú erőt.

Schüssler terápiája tehát a testi rendellenességgel foglalkozik, amely kihat a pszichére is. Míg a homeopátia elve a hasonlót a hasonlóval elven működik..

A Schüssler sók hatásmechanizmusának bemutatása egy PÉLDÁN keresztül

Laikusoknak hozok egy egyszerű példát arra, hogy megértsék dr Schlüsser tanításait, terápiás kezelését.

Induljunk ki egyszerűen a Földünkből, ami mindenki számára ismert.

Biológiából már tanultuk, hogy a bolygónk “legkisebb” egysége a mag, azon belül is a belső mag.

A Föld belső magját legfőképp a periódusos rendszer vas = FE eleme tartalmazza. A FÖLD MAGJA JELEN TUDOMÁNYOS MEGÁLLAPÍTÁS SZERINT NAGY RÉSZT VASBÓL ÁLL, (VAS=FERRUM (FE)) NEM VÉLETLEN. A geológusok tisztában vannak abban, hogy Föld 2.900 kilométeres mélységben kezdődő magja egy sűrű, különféle kémiai anyagokkal felturbózott vasgolyó. A vas jó hővezető, és ez a képessége nagy nyomás hatására még jobb lesz.

Ez a kémiai anyag (vas) élettani szerepe a testünk “hírvivőjében” a vérben nagy mennyiségben megtalálható. A vas az életműködéseinkhez létfontosságú mikroelem, de a szervezetünk nem képes az előállítására, ezért azt a táplálékkal, szükség esetén vörösvérsejt katalizátorral, kívülről kell bejuttatnunk vitaminokkal együtt.

Mivel a vas felszívódása és a szervezetben való hasznosulása meglehetősen gyenge, így a táplálékban, ásványi anyagokban található vas mennyiségnek csupán a töredéke kerül be a vérbe.

A növények számára elsősorban a fotoszintézisnél fontos.

Ha szeretnél a forrásoddal, testeddel megbarátkozni, megismerni azt aki valójában vagy, keress egy holisztikus szemléletű Schüssler tanácsadót.

 

KATTINTS IDE A SCHÜSSLER TANÁCSADÁSHOZ!

A szerző