ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Qltif Bt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve: Qltif Bt.
Adatkezelő elérhetősége: naturportal@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Pletserné dr. Jung Andrea
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: naturportal@gmail.com
Érvényes: 2021. január 1-től

 

 1. FOGALMAK
 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Qltif Bt.
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. A NATURPORTAL.HU HONLAP HASZNÁLATA SORÁN A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. Amennyiben ahhoz a www.naturportal.hu weboldalon hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezeléséről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a www.naturportal.hu oldalon
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions), hírlevélküldő online platform (AcyMailing)
Tervezett adattárolási határidő: amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 

II.2. Amennyiben a www.naturportal.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: weboldalon keresztül érkező üzenetek megválaszolása
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával
Az érintettek: üzenetet küldők
Kezelt személyes adatok: név, e-mail, telefonszám, üzenet
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions)
Tervezett adattárolási határidő: amíg vissza nem vonja hozzájárulását*

* Nem töröljük üzenetét a következő esetekben:

 • Ha a Partnertől érkezett az üzenet, adatait az ÁSZF szerint kezeljük, az itt érkező üzenetet a jogviszony, vagy az egyedi megállapodás elősegítésére használjuk.

III. DÍJ HIRDETÉSE A NATURPORTAL FACEBOOK OLDALÁN KERESZTÜL

A naturportal.hu alkalmanként Partnerei révén Reklámkampány keretében díjat hirdethet, melynek keretében random program segítségével kiválasztja a Díjazottat, és az esetleges pótdíjazottakat. A részletes szabályokat a „Reklámkampány részvételi szabályzat” tartalmazza, mely a naturportal.hu oldalán és a Naturportal Facebook oldalán kerül nyilvánosan közzétételre. A díjak kapcsán a személyes adatokat a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja: a díj(ak) postázása
Az adatkezelés jogalapja: Reklámkampány részvételi szabályzatban foglalt előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Az érintettek: díjazott érintett(ek)
Kezelt személyes adatok: név, cím, telefonszám
Címzettek: a díjat felajánló Partnerek
Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Andijung Solutions)
Tervezett adattárolási határidő: a díj postázásáig

IV. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő és az adatkezelő tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
 •  

V. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

 1. Hozzáférés

Amennyiben igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét a naturportal@gmail.com címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

 1. Helyesbítés

A hozzászólások során regisztrált adatait lehetősége van módosítani. Ezt jelezheti a naturportal@gmail.com címre küldött e-mail-ben.

 1. Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Adattörlési igényét a naturportal@gmail.com címre küldött e-mail-ben jelezheti, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor a naturportal.hu szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

 1. Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket.

 1. Adathordozhatóság

Automatizált módon történő vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ez irányú kérését a naturportal@gmail.com címre küldött e-mail-ben kérheti.

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) alapján végezzük adatainak kezelését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

VI. COOKIE (SÜTI) KEZELÉS

Mik azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat, így nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapra látogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a sütik a naturportal.hu használatához elengedhetetlenek, segítik a felhasználót, illetve biztonsági célokat szolgálnak. A felhasználói munkamenetet követően, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Funkcionális cookie-k

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a naturportal.hu használatát. Ilyen például a vélemény írásakor tárolt süti.

Marketinges cookie-k

Ezeket a sütiket a Facebook és Google hirdetések érdekében használhatjuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozz, amelyek érdekesek számodra. Ezekben az esetekben a süti tartalmát megosztjuk a harmadik féllel, akiknél hirdetünk. A cookie-k bármikor törölhetőek, visszavonhatóak, tárolásuk idejét a hirdető partner, Facebook és Google, határozza meg.

Analitikus sütik

Analitikus sütik segítségével tartjuk nyilván a következőket:

 • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
 • milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra
 • azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha járt már a weboldalon

Az analitikus cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.

A Google Analytics-ben a következő online adatok kerülnek tárolásra:

 • cookie azonosító
 • IP-cím
 • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
 • kliensazonosító

A sütik karbantartása

 

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket, ezt beállíthatod az internetböngésző beállítások menüpontjában.

 

Budapest, 2021. január 1.

Feliratkozás Naturportal Magazinra!

Magazinunk hírlevél formájában működik, melyben időközönként tájékoztatunk a Naturportal-on megjelent legfrissebb cikkekről, hírekről. Írd be az adataidat!