Barion Pixel

A 7 csakra és a periódusos rendszer kapcsolata? Érdekes cikk, érdemes végigolvasni!

A periódusos rendszer, a 7 főbűn, a 7 születés, és a 7 csakra


Régen olvastam két könyvet az egyik kedvenc írómtól, Bóna László: Formáktól az erőkig és Szellemi térképeink, és most eszembe jutott belőle a periódusos rendszer, amit a homeopátia is előszeretettel használ.

Ahogy mindig, most is, újabb összefüggésekre bukkantam ezáltal.

A táblázatban ugyanúgy 7 a sorok száma, mint ahogy az alap csakrák száma is 7.

Illetve Kurt Tepperwein: Szellemi törvények című könyvében is az ember 7 születéséről ír.

Valamint a Világ is 7 nap alatt teremtve. És ezek a sorok nagyban összefüggenek a lélek fejlődési ciklusával, ahogy az életútját bejárja a születésétől kezdve egészen az önmegvalósításig.

7 csakra, periódusos rendszer

A kép forrása: Bóna László: A formáktól az erőkig című könyve

 

7 csakra – periódusos rendszer

A sorok felülről lefelé haladva:

7 csakra 1-3 sor

tisztító kúra, gyökér csakra


1. sor:

Az 1. születés, amikor is a lélek úgy dönt, hogy inkarnálódik.

A méhben megfogan és magába szívja a két szülőtől kapott genetikát.

Plusz ehhez még hozzátársulnak az előző életekből hozott információk.

Tehát itt kapja meg az inkarnálódott lény az első „bejegyzéseket”, mivelhogy ebben az időben nem csak testileg, hanem lelkileg, szellemileg is egy az anyával, mindent együtt él át vele, történéseket, gondolatokat, érzéseket.

Ez van összefüggésben tehát a gyökércsakrával, milyen gyökereket kapunk.

A csakrák ősi magyar megnevezései közül ez az URADALMA, ez az, amit a Teremtőtől kapunk, hogy energiájának segítségével boldogulni tudjunk az anyagi világban.

Ide tartozik a 7 főbűn közül a kevélység, mely a születés traumájával, a kiszakadás az egységből, az elveszett paradicsommal áll kapcsolatban. Ha a gyökereket „visszaállítjuk”, tudunk kapcsolódni a saját teremtő erőnkhöz.

tisztító kúra, szakrális csakra

2. sor:


A 2. születés a testi elválás az anyától.

Ahogy halálunkkor egy sötét alagúton megyünk ki az életből, ugyanúgy egy sötét csatornán keresztül is érkezünk ebbe az életbe.

Ám, ha az anya tudata szüléskor emelkedett állapotban van, akkor ez a sötét csatorna fénybe vezető kapuvá válik.

Tehát ez döntő hatással van egész életünkre, mert, ahogy ezt a születést megéljük, úgy fogunk később hozzáállni az élethez.

Ha harcként éljük meg, egész életünket harcként fogjuk megélni, ám ha ez szép élmény, megszületik bennünk az ősbizalom, hogy az egész élet szép.

A szakrális csakra, szexcsakra, ősi magyar nevén LAKODALMA, tehát a nemiségünkkel, önmagunkhoz, másokhoz és a világhoz való viszonyunkkal áll kapcsolatban, azok alapján, ahogy a születést megéljük.

A kapzsisággal hozható ez összefüggésbe, a birtoklással.

Ha az ehhez tartozó traumákat oldjuk, képesek leszünk megtartani saját erőinket, illetve másoknak is adni.

tisztító kúra, napfonat csakra


3. sor:


A 3. születés a tu
dat individualizálódása.

Az inkarnálódott lény önálló egyén lesz.

Csupán ekkor tudja magát az egyén énként felfogni és saját akaratából cselekedni.

A „miből” „én és te” lesz, elkezd önállóan gondolkodni, saját érzéseit éli meg.

Ehhez társul a napfonat csakra, melyben az érzéseké a főszerep.

Ez a VÍGALMA, hogy élvezni tudjuk az életet.

A bujaság tartozik ide, mely a megszégyenítésből, a félelmet keltő dominanciából ered.

Ezen blokkok oldásával tudunk kapcsolódni az ÉN erejéhez, illetve egyenrangú kapcsolatokat kialakítani.

 

7 csakra – 4-7 sor

szívcsakra, csakra harmonizálás

4. sor:


A 4. születéskor felébred a test és jelzi, hogy saját szükségletei és kívánságai
vannak.

A feladatok, tanulás korszaka ez.

A 4. születés végén az ember felnőtté válik.

A szívcsakrához nemcsak a feltétel nélküli szeretet társul, önmagunk és mások elfogadása, hanem ugyanúgy ide kapcsolódnak vágyaink, álmaink, minden, ami szívből jön.

Vagyis, FOGADALMA annyit jelent, fogok és adok, adok és befogadok.

Az irigység, melyhez a féltékenység, a függőség társul ebben a csakrában gyökerezik.

Ha ezt áttranszformáljuk, feltétel nélküli szeretetté alakul.

torok csakra, csakra harmonizálás

5. sor:

Az 5. születésnél a fontos a szellemi tudás lesz, mely kreativitás, művészet, éneklés, írás, vagy bármilyen más formában is kifejeződhet.

A torok csakra a kommunikációval, a kreativitással, az önkifejezéssel áll kapcsolatban.

Ha viszont ezen képességeink blokkolva vannak, megijedünk, megriadunk, nem tudjuk kifejezni Önmagunkat.

Valószínűleg innét ered az ősi magyar neve is, RIADALMA.

A harag a meg nem értettségből ered.

Ki kell fejeznünk Önmagunkat, hogy értsenek.

harmadik szem, csakra, csakra harmonizálás


6. sor:

A 6. születésnél az egyén átvette az irányítást élete felett, minden köteléket és függőséget eloldozott és most már szabadon követi lelkiismerete szavát és a külső parancsot is csak akkor veszi figyelembe, ha az egybe cseng a belső hanggal.

Ez függ össze a harmadik szem csakrával, vagyis a belső látással, belső hanggal, saját magunkkal, mivel valódi hatalma csak annak van, akinek gondolatait, szavait és cselekedeteit a szíve irányítja, nem hódol be másoknak.

Innen a szó HATALMA.

A falánkság áttranszformálása akaraterőben, bőségben mutatkozik meg.

korona csakra, csakra


7. sor:


A 7. születés az
önkiteljesítés.

Itt a Felsőbb Énünkkel már teljes mértékben kapcsolatban állunk, aki mutatja az irányt életfeladatunk teljesítéséhez, megérzések, jelek vagy más formában.

A korona csakra szintjén elérjük a teljes szabadságot, felelősséget vállalunk életünkért és bízunk a megérzéseinkben és a belső vezetésben, elérjük Isteni Teremtő Énünket.

A Biblia szerint a kígyó megkísértette Évát, hogy belekóstoljon a tudás fájának a gyümölcsébe, vagyis az ALMÁba és ezáltal bűnbeesett, mert tiltva volt. Holott az ALMA, a tudás, a Teremtő ajándéka Mindenkinek.

Innen ered a 7. csakra neve ÚRALMA.

7 csakra – koronacsakra és az irányítás

A lustaság a teljes elnyomásból ered.

Ahogy az ember korona csakrája aktiválódik, ráébred szabadságára, arra hogy ő egy önálló szabad lény, aki nem hódol be.

Vegyük kezünkbe az irányítást és örüljünk az életnek. Illetve, még egy dolog szemet szúrt a táblázatban.

A C (szén) és a Si (szilícium) egymás alatt. És ugyebár, ahogy aktiválódik a 12 DNS szálunk (amit eltitkoltak, hogy 12 és 2re csökkentették le), a szén alapú testek úgy válnak szilícium alapú fénytestekké.

A C a 2. sorban van, ami az egoval kapcsolatos, a harccal, az ellenállással, a sötétséggel. A Si pedig a 3. sorban, ami az egységgel, az egyenrangúsággal, szeretettel, elfogadással, fénnyel.

 

A szerző