Barion Pixel

Sziddhik, vagyis misztikus képességek, indiai szó, amit az egész világon ismernek.

Misztikus képességek

India titokzatos világával foglalkozva számtalan rejtély hozza izgalomba a közvéleményt: kígyóbűvölők, port materializáló csodatévők, de ilyen titkok a misztikus képességek is.

Az élve eltemettetés, a vérkeringés és a szívritmus akaratlagos szabályozása, a hőfejlesztés (tumo vagy prána segítségével hő fejlesztés), a méreg evés ártalom nélkül, az állatokkal való beszélgetés, s egy sereg egyéb bámulatos képesség.

Évezredek óta élt a vágy az emberiségben, különösen India szent földjén, hogy önként vállalt vezekléssel engeszteljék ki a Mindenhatót. Önsanyargatással, mintegy saját testük keresztre feszítésével váltsák meg bűnös embertársaikat.

Ezáltal vélték megtörni a karma következetes törvényét, így akarták elérni, hogy soha többé ne kelljen újjászületniük e földön.

A testi és lelki erőt sokan keserves önfegyelmező gyakorlatokkal és szenvedésekkel igyekeznek megszerezni.

Akaraterő – sziddhik – jóga

Sámos esetleírással találkozhatunk akár magyar nyelvre lefordított könyvekben is.

Az egyik ilyen például Haridász jógi története.

AKarnál vidékéről származó Haridász jógí olyan magas fokra fejlesztette akaraterejét és a test jógáját, hogy negyven napra eltemettette magát.

Randzsit Szingh, a tartomány gazdag maharadzsája 1838-ban udvarába rendelte a jógít.

Tudomására hozta, hogy a legszigorúbb ellenőrzésnek veti alá, hiába is próbálkozna csalással. Haridász csak mosolygott és meghajlott a maharadzsa előtt.

Amikor megdermedt testéből már elszállt az élet utolsó szikrája is és a szíve sem dobogott, utasításához híven abba a vászonpólyába csavarták, amelyen előzőleg ült.

A pólya végét lepecsételték Ranadzsit Szingh gyűrűjével, majd koporsóba fektették, a koporsót lelakatolták és eltemették a maharadzsa kertjében.

A “sír” helyét magas kerítéssel vették körül, őrséget rendeltek köréje.

A negyvenedik napon, amikor a kihantolás ideje elérkezett, Ranadzsit Szingh az udvaránál tartózkodó Ventura francia tábornokot is meghívta a szomszédban lakó angol orvossal együtt.

Amikor a koporsót felnyitották, Haridász teste mereven, hidegen feküdt benne.

Tanítványa legalább egy fél óráig foglalkozott mesterével, amíg életre tudta kelteni. Fejét meleg kendőbe burkolta, orrába és fülébe levegőt fújt, tagjait dörzsölgette.

A maharadzsa minisztere megemlítette, hogy Haridász jógí korábban négy hónapig feküdt a föld alatt eltemetve, s az elföldelése előtt levágatta a szakállát.

Amikor négy hónap múlva kiásták, szakálla éppúgy le volt borotválva; egész idő alatt semmit sem nőtt.

Ez volt a legmeggyőzőbb bizonyíték arra nézve, hogy a jógí minden fontos életfunkcióját fölfüggesztette, s hogy valóban az élet és halál mezsgyéjén tartózkodott.

Mesélik, hogy Árdzsen Szing guru idejében Amritszárban élt egy jógí, akit ülő helyzetben találtak meg a föld alatt, mellette az utasítással, hogyan keltsék életre.

Ez a jógí állítólag egy évszázada volt már a föld alatt, s amikor magához tért, sok olyan dolgot, apróságot mesélt el a régi időkből, amiket egyedül ő tudhatott.

meditálás, egyedül, énidő, relaxálás, meditáció, sziddhik

Csoda vagy gyakorlás? Hogyan keletkeznek a sziddhik?

A jógík évekig készülnek erre az aktusra, mert ez az egyik legtökéletesebb bizonyítéka annak, hogy teljesen úrrá lettek testük fölött és lelkük erejével győzedelmeskedni tudtak az anyag fölött.

A jóga erkölcsi gyakorlatokkal, bizonyos tiltások és előírások követésével kezdődik. A magasabb gyakorlatok (koncentráció, meditáció és transz együttese = szamjama) szokatlan képességeket eredményezhetnek, ezek a sziddhik, misztikus képességek.

A tiszta intellektuális látás folytán a jógí bepillanthat az idő fázisaiba, előző születéseibe, mások gondolataiba, a test és a kozmosz titkaiba, asztrál-utazásokba stb.

A sziddhik közé tartozik például a testi funkciók teljes kontrollja (szívverés, légzés leállítása majd visszaállítása), igen hosszú élet, a fizikai korlátok legyőzése (levitáció), megsokszorozódás vagy akaratátvitel.

Mindez nem veszélytelen, könnyen eltereli a jógi figyelmét, aki így visszaeshet.

Honnan származhat a sziddhi?

Patandzsali, a Jóga-szútra szerzője szerint a természetfölötti képességek birtoklása lehet örökletes, származhat speciális gyógyanyagoktól, varázsigéktől, de eredhet vezeklésből és koncentrációból is.

Sőt, pusztán a megvilágosodás “melléktermékeként” is előfordul.

Bizonyos ászanák (jóga pózok), légzőgyakorlatok és mantrák is eredményezhetnek természetfölötti képességeket, megnyitják az üdvösség kapuját, vagy megállítják a sors kerekét.

8 fő sziddhi

Tekintsük át a nyolc fő sziddhit:

1) zsugorodás (animá) – olyan parányivá válás, hogy az anyag átjárhatóvá válik, s az atomszerkezet belülről vizsgálható
2) kiterjedés (mahimá) – kozmikus méretűvé terjeszkedés, melynek révén bepillantás nyerhető a világegyetem működésébe
3) súlytalanság (laghimá) – levitáció, a tömegvonzás legyőzése s ennek okán rendkívül gyors mozgás lehetősége
4) súlyosbodás (garimá) – akár egy hegység tömegének elsajátítása, így rendíthetetlenség
5) szabad átjárás (prápti) – teljesen szabad közlekedés, melynek révén akár a holdat is elérheti a gyakorló
6) akaraterő (prákámja) – melynek révén elegendő csak kívánni valamit, az teljesül (gyakran társul hozzá a teljes elégedettség – káma-avaszájitva – misztikus tökéletessége)
7) akaratátvitel (vasitva) – az elemek és élőlények irányításának képessége a múltban, a jelenben és a jövőben
8) teljhatalom (ísitva) – uralom minden létező fölött, már-már isteni hatalom, amely páratlan dicsőséggel és korlátozott teremtő képességgel jár

 

Sziddhik és a nyugati gondolkodás

A természetfölötti, misztikus képességek elsajátítása szokatlannak tűnik a nyugati szem számára.

Gyakran csodát emlegetnénk, ha nem gyanakodnánk szemfényvesztésre.

Pedig a sziddhi szó huszonöt jelentése között nem szerepel az ámítás.

Az önfegyelemmel bizonyos érzékszervi és mentális képességek valóban fokozhatók.

Mellékes misztikus képességeknek tekintik a gondolatolvasást vagy az előző és következő élet ismeretét, ez a lét-emlékezet (dzsátiszmara). Ide tartozik az akaratlagos testelhagyás, vagy a halál idejének ismerete, meghatározása.

Máskor az érzékszervek működése finomodik, mint a távolbalátás és -hallás képessége, vagy a fű sarjadása zajának észlelése esetében, de az állatok nyelve is érthetővé válik.

Ide sorolják továbbá a prána-evést, vagyis a szervezet spontán, a táplálkozástól független működését, de a lelki békét, kiegyensúlyozottságot, a testi vágyaktól való mentességet is.

A jógí szabályozhatja hőérzékelését, a szélsőséges hideget vagy meleget is képes lesz eltűrni.

Tökéletes egészségre, hosszú életre, erőre számíthat, lényeglátóvá válhat, titkok tárulhatnak föl előtte, akár a bolygók rendjébe, vagy a mennyek rejtelmeibe is bepillanthat.

A legfőbb misztikus képességnek (pará-sziddhi) azt a transzcendens erőt tekintik, amely a lehetetlent is lehetségessé teszi.

Patandzsali szerint a misztikus képességek a magasabb észlelés akadályai csupán!

A sziddhik vágya legtöbbször az anyagi ambíciókban gyökerezik így evilági eszményeket testesít meg.

A csodatévőket és mutatványosokat Indiában sem sokra becsülik, nem tekintik igazi adeptusnak.

A jóga tényleges eredményei – öröklét, teljes tudás, lelki boldogság, vagy tiszta istenszeretet – mellett a misztikus képességek melléktermékek, eltörpülnek.

 

A szerző