Barion Pixel

Eredményesen és lelkesítően zajlott le júniusban Londonban a legutóbbi homeopátia nemzetközi konferencia, a Homeopathy Research Institute (HRI) 2023-as, ötödik tudományos konferenciája.

Ezen a világ legnevesebb homeopátiás kutatói és kutató klinikusai adták elő legújabb eredményeiket a homeopátia klinikai evidenciája és a hatásmechanizmus kutatása terén.

Inspiráló volt látni, milyen gyors ütemben halad a saját homeopátiás tudományos kutatói közösségünk szerveződése.

Trendek a homeopátiás klinikai kutatásokban

A klinikai kutatások száma tovább nő, minőségük tovább erősödik.

Indiai kutatások

India nagy betegszámmal tudja ezeket hozni, ezért innen több vizsgálatról is hallottunk, elsősorban a COVID-19-el kapcsolatban.

Homeopátia Konferencia London

A több, mint 32.000 fős résztvevői számmal az Arsenicum Album 30C-vel végzett homeoprofilaxis vizsgálat volt a legkiemelkedőbb. Ebben kb. 22.500-an kaptak vérumot és 9.500-an placébót. Az Arsenicum 30C-vel kezelt népességben a COVID-19 tényleges előfordulási százaléka (a képen kékkel) lényegesen alacsonyabb volt, mint a megelőző kezelésben nem részesülteknél (a képen rózsaszínnel).

Inspiráló volt dr. Harleen Kaur beszámolója arról a tanulmányról, melyet azután folytattak le egy kórházi intenzív osztályon, hogy az indiai kormány hivatalosan is engedélyezte az AYUSH terápiák bevonását a COVID-19 járványkezelésbe, ugyanis ez itt nálunk Európában puszta álom maradt. Az intenzív osztályon fekvő, oxigénterápiában részesülő covidos betegek kiegészítő homeopátiás kezelése látványos eredményeket produkált – bár nem abban a paraméterben, amit elsődlegesen mértek a kutatók. A vizsgálat fő mércéje eredetileg a kezelés megkezdésétől a negatív PCR tesztig eltelt idő volt, de ez nem mutatott szignifikáns különbséget homeopátiás és placebo csoport között; az oxigénmaszk letételéhez (az önállóan légzéshez) szükséges kezelési idő ugyanakkor jelentős különbséget mutatott. Sajnos mivel ez a mérce nem tartozott az eredetileg vizsgálni tervezett értékek közé, nem publikálható. A vizsgálatból ugyanakkor tudjuk, hogy a konvencionális kórházi kezelés melletti kiegészítő homeopátiás kezelésben részesült betegek jelentősen több nappal korábban tudták letenni az oxigént, mint az ugyanígy kezelt, placebót kapó társaik.

További COVID-19 vizsgálatok a homeopátia területén

Egy másik COVID-19 vizsgálatban az indiai Madhya Pradesh államban 300 kórházi beteg kapott kiegészítő individualizált homeopátiás kezelést vagy kiegészítő plecebót (150-150 fő, randomizáltan). A klinikai javulást az egyes tünetek 1-10-es skálán való értékelésével, majd az értékek összesítésével mérték. A homeopátiás kezelésben részesült betegeknél jobb klinikai eredmények születtek, és ismét korábbi javulás történt, mint a placebóval kezelteknél.

Hemofília

A minőségi indiai klinikai kutatásokra szintén kitűnő példa dr. Anupriya Chaudhary és társai tanulmánya a hemofíliás betegek kezeléséről. Ez azt bizonyítja, hogy ebben a kellemetlen, rendszeres vérzésekkel, és ízületi fájdalmakkal járó betegségben a kiegészítő homeopátiás kezelés nemcsak a vérzéses epizódok számát csökkenti szignifikánsan évente, de a drága faktorkoncentrátumok használatát is. Miközben segít a betegnek megőrizni mobilitását és elkerülni a faktorgátlók kifejlődését.

Olaszország – rákkezelés és homeopátia

Az integratív onkológia és ennek államilag finanszírozott ellátásba történő integrációja terén élenjáról olasz Prof. Elio Giovanni Rossi és nemzetközi kollégái 2016-ban létrehozták az International Homeopathic Society for Supportive Care in Oncology-t (IHSSCO). Az intézmény célja, hogy előmozdítsák a homeopátia integratív onkológiában való használatát, ennek kutatását és oktatását.

Homeopátia Konferencia London

A kiegészítő homeopátiás kezelés célja elsősorban konvencionális rákkezelés következtében leggyakrabban fellépő kellemetlen tünetek enyhítése homeopátiával. Ezen belül pedig könnyen alkalmazható és hatásos bevált indikációs szerválasztási algoritmusok kialakításával. Ennek egy példája a pancreatectomia (teljes vagy részleges hasnyálmirigy eltávolítás) után fellépő hasmenés (fő szerei: Croton-T, Podophyllum, Natrum-Sulph, Aloe-s, Ars, Phos) egyénre szabott kezelésére kialakított döntési folyamatábra, melynek részlete látható a képen.

Rossi elmondta, hogy az Európa parlament 2022-es P9_TA(2022)0038 határozata – “Európa megerősítése a rák elleni küzdelemben” – nagy előrelépés volt az integratív onkológiai klinikák számára. A határozat 113. pontja szerint.

“A tudományosan bizonyított és a közegészségügyi hatóságok által elismert integratív medicina technikák alkalmazása hasznos lehet a rákban és egyéb betegségekben szenvedő betegek számára. Ezért hangsúlyozza a holisztikus, integratív és betegközpontú alkalmazásuk fontosságát és adott esetben ösztönzi ezek kiegészítő használatát a megfelelő egészségügyi szakemberek felügyelete alatt”.

 

Németországi tapasztalatok

A homeopátiás gyógyszervizsgálatok (provingok) minősége nagyban meghatározza a szerválasztás minőségét és a szerekkel elért hosszútávú klinikai eredményeket is.

Hahnemann Organonját ismerők számára egyáltalán nem meglepően, hogy egy németországi homeopátiás klinika auditja során azt találták dr. Irene Dorothee Schlingensiepen és társai, hogy a legsikeresebb gyógyulások egyetlen közös jellemzője a provingok fő elemein kívül azok egy-egy legapróbb és legkülönösebb részletét is lefedő gyógyszerválasztás volt. Az is kiderült, hogy ezeknél a legsikeresebb hosszútávú eseteknél a beteg panaszaitól függetlenül mindig ugyanazt a gyógyszert alkalmazták. A kutatás egy az egyben visszaigazolja Hahnemann zseniális elméletét. A különös, ritka, és feltűnő tünetek és a lehető legpontosabb individualizáció erejét.

A homeopátiás klinikai vizsgálatok berni egyetem honlapján található adatbázisa 636, kórkép alapján kereshető homeopátiás klinikai vizsgálatot tartalmaz:

 

Kattints ide a homeopátiás klinikai vizsgálatokhoz!

Eredmények a homeopátiás alapkutatások terén

A hatásmechanizmust tanulmányozó alapkutatásokban a nanorészecskék jelenlétét és hatását vizsgáló kísérletek mellett új irány a szerek és az elektromágneses jelenségek kölcsönhatásának vizsgálata, melyet leginkább ún. spektroszkópiás (színképelemző) módszerrel végeznek.

Szolvatokróm színezékeket alkalmazó kísérletek

Dr. Steven Cartwright oxfordi laboratóriumában tíz éven át végzett, szolvatokróm színezékeket alkalmazó kísérletei tűnnek ki a többi közül.

Ezek a színezékek jól mérhetően mutatják a potenciált szerek hatását – a szerek hatására megváltoztatják színüket, polarizálódnak, megváltozik a protonmegtartó képességük, változik aggregációjuk szintje az oldószerben, és ezzel az oldhatóságuk mértéke is – ezért érdemes velük kísérletezni.

A szolvatokróm színezékekkel történő spektroszkópiás kísérletek eddigi eredményeit összefoglalva dr. Cartwright így foglalta össze:

1. Fraktálok és homeopátia

Mivel a homeopátiás szerek végtelenül higíthatóak, azaz kimeríthetetlenek, a fraktálokhoz hasonló tulajdonságokat mutatnak. A fraktálokhoz hasonlóan viselkednek és terjednek. Teljesen kitöltik azt az oldatot, amelybe belehelyezik őket: ennek az oldatnak ettől fogva bármely része ugyanaz lesz, mint az egésze.

Phosphorous és a tó. Egy kísérlet során a part egyik részén egy tó vizébe öntöttek 1 liter Phosphorus 30C-t, és azt tapasztalták, hogy a szer a vártnál sokkal gyorsabban terjedt szét a tó 55 millió liter vizében. A tó másik oldalán már percek múlva kimutatható volt. Megállapították, hogy a Phosphorus 30C terjedése a tóban gyorsabb volt, mint a víz mozgási sebessége. Ebből arra következtettek, hogy a szer vízben való terjedése a vízmozgástól független, gyorsuló ütemű, önmegsokszorozó jellegű, fraktálszerű.

2. Potenciák aktivitási görbéje

A potenciák aktivitási görbéjét tanulmányozó kísérletei szerint a potenciált szerek aktivitása beadáskor hirtelen magasra szökik, és egy ideig ezen a szinten marad. Majd ezután lassan, de biztosan csökken, és végül elenyészik. A fenti tavas kísérletben, illetve egy szolvatokróm festékanyaggal végzett másik, abszorbciós kísérletben a potencia aktivitási görbéje hasonló mintázatot mutat. A mintázat formája klinikusok számára nem meglepő. A szer beadása utáni első időszakban ugyanis tapasztaljuk a szervezet legerősebb aktivizálódását, és az ezzel járó rosszabbodásokat a beteg állapotában. Ezután a szer hatása bizonyos időn belül lecseng.

3. Elsőrendű kinetika

Az Arsenicum 10M-el kísérletezve azt találta, hogy aktivitási görbéjét vizsgálva pontosan a fizikából ismert elsőrendű kinetika szabályainak megfelelő ütemben veszt aktivitásából.

4. Elektromos mező

Azt is megállapította, hogy az Arsenicum 10M az emberi membránpotenciálhoz (az emberi sejthártya két oldala közötti feszültség) hasonló nagyságú elektromos mezővel rendelkezik.

5. Gyenge elektromos áram hatása

makrofágok (és elképzelhető, hogy az élő rendszerek általában) felerősítik az Antimonium Crudum hatását, a gyenge elektromos áram viszont semlegesíti azt. Ez utóbbi érdekes, hiszen ami a homeopátiás szerek hatását bizonyosan semlegesíti, annak a homeopátia hatásmechanizmusához is köze lehet.

6. Víz potenciálás

A labortiszta víz (H2O) nem potenciálható. A víz maga a potenciálás közege, amit kizárólag a belehelyezett anyagok tesznek potenciálhatóvá.

 

Elektromágneses jellegű kísérlet

Egy további elektromágneses jellegű kísérlet.

A közönség megdöbbent dr. Paul Doesburg kísérletén, melyről dr. Stefan Baumgartner, a berni egyetem vezető homeopátiás kutatója számolt be. A mobilsugárzásnak való kitettség teljesen kioltotta a kísérletben alkalmazott homeopátiás szer jótékony hatását.

Stannum-Met és a mobilsugárzás. Egy kísérlet során a Stannum Metallicum 30D potenciájának kerti zsázsapalántákra (Lepidium Sativum) kifejtett szignifikáns, jótékony, növekedésserkentő hatását teljesen kioltotta a kezelt palánták mellett elhelyezett mobiltelefon 14 órás ‘élő’ hívásából származó 2G típusú elektromágneses sugárzás. A kutatók két független laboratóriumban húszszor ismételték a kísérletet, és mindvégig ugyanerre az eredményre jutottak. A kísérlet 2019-ben került publikálásra az európai farmakológiai tudomány szaklapjában.

Több résztvevő jelezte, hogy más esetekben a (nem-ionizáló) sugárzás, úgy tűnik, nem semlegesíti a szerek gyógyító hatását, pl. a repülőtéri átvilágítás vagy repülés során

A mesterséges elektromágneses mezők homeopátiás szerekre tett hatása mindenképp további vizsgálatot érdemel. Doesburg kísérletének eredménye pedig ismét azért érdekes, mert annak a jelenségnek, vagy erőnek, ami a homeopátiás szerek hatását semlegesíti, köze lehet a homeopátia hatásmechanizmusához.

Csepp-párologtatós technika

A spektroszkópia mellett más technikákkal is vizsgálják a szerek tulajdonságait. Dr. Maria Olga Kokornaczyk az eddig még nem vizsgált komplex szerek és jellemzőik kutatásának birodalmába vezette a közönséget. Ő és társai folyékony állapotú komplex szereken kísérleteztek ún. csepp-párologtatós technikával, azaz a párologtatás után visszamaradó szárazanyag mintázatok elemzésével.

Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy két homeopátiás szer – Luffa 4D és Mercurius bijodatus (Mercurius iodatus ruber) 9D – komplex szerként való alkalmazása vajon a két szer tulajdonságainak puszta összeadódása-e, vagy több ennél.

Eredményeik szerint igenis több és további kutatásokat javasolnak a témában.

Tárolóedény anyaga és homeopátia

Az alapkutatások témájában érdekes poszterbemutató volt még számomra a rio de janieroi Ana Paula dos Santos Matos és társai kísérlete. Ők azt vizsgálták, vajon változnak-e az Arsenicum Album 6C és 30 C tulajdonságai egy év tárolás után, a tároló anyagától függően. Egy év után ránézésre semmiféle különbséget nem tudtak megállapítani a barna üvegben, illetve a PET fiolában tárolt szerek között. Viszont a szerek vezetőképességének tesztelésekor megállapították, hogy a barna üvegben tárolt szerek vezetőképessége egy év alatt kb. másfélszeresére nőtt. Ugyanakkor a PET fiolában tárolt szerek vezetőképessége egy év alatt kevesebb, mint a felére csökkent.

A homeopátia hatásmechanizmusának irodalma 

Homeopátia Konferencia London

Végül egy szintén nagyon érdekes poszter bemutatóról szeretnék beszámolni. Dr. Christoph Dombrowsky-nak a berni egyetemen jelenleg is folyó tanulmánya a homeopátia hatásmechanizmusára 1825-től a mai napig felvetett és publikált komolyabb elméleti modelleket és kapcsolódásukat térképezi fel szisztematikusan. A képen látható hálózati sűrűséggrafikon az eddig összesen 200 év alatt publikált tudományos elméletek témaeloszlását mutatja. Az egyes csomópontok mérete az adott témában publikált cikkek számával arányos, a csomópontok közötti távolság pedig az egyes elméletek közötti közös hivatkozások számát képviseli. Ez a folyamatban levő szisztematikus áttekintés, ha elkészül, jó útmutató lesz a szakirodalomban a homeopátia hatásmechanizmusáról fellelhető összes komoly elmélethez és modellhez.

 

Trendek a homeopátiás kutatásban általában

Egységes keretrendszerek, kollaboráció

A homeopátiás kutatások publikációja továbbra is nehezített. A konvencionális kutatásoknál alkalmazottnál sokkal komolyabb szűrőn mennek át. Nem ritka a többszörös próbálkozás a szaklapok szerkesztőinél, mielőtt egy cikk végre megjelenhet.

Kialakult az igény arra, hogy a jövőbeni vizsgálatok tervezésénél még jobban érvényesüljenek a minőségi kritériumok. Még egységesebbek és összehasonlíthatóbbak legyenek az egyes vizsgálatok.

Az alapkutatások buktatóira és tanulságaira alapozva a HRI vezetésével homeopátia-specifikus alapkutatási módszertani irányelvek vannak készülőben. Az eddigi 30 év homeopátiás kutatásainak tanulságaira építve, rangos nemzetközi szakmai panel közreműködésével, az új irányelvek első verziója már elkészült, jelenleg az észrevételezés folyik.

Az egységes humán klinikai kutatásmódszertani irányelvek még váratnak magukra

A klinikai kutatások tekintetében eddig csak a vizsgálati eredmények írásos jelentésére (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8019360/(link is external)), illetve a publikált vizsgálatok minőségének kritikai értékelésére léteznek irányadó javaslatok.

Ez utóbbira a konferencián dr. Katharina Gaertner mutatta be az ő és csapata által kidolgozott, könnyen alkalmazható új eszközt, a CATHIS 2.0 template-et. Ezt a homeopátiás klinikai kutatások szisztematikus áttekintéseinek és metaanalíziseinek készítése során javasolnak alkalmazni: https://zenodo.org/record/5813499#.YwX_1C0RqT9(link is external).

Az állatorvosi homeopátiás klinikai vizsgálatok tervezésére, lefolytatására és jelentésére viszont már van segítség. A dr. Petra Weiermayer és társai által összeállított koherens, homeopátiára vonatkozó megjegyzésekkel is kiegészített, Strobe-Vet-en alapuló javaslatok ezen a konferencián kerültek bemutatásra.

 

Áttérés a modern nomenklatúrára

Az előadások nyelvezetében tudatos elmozdulás volt érzékelhető a homeopátiában megszokott belső nyelvezetünktől a természettudományokban honos egységes szakmai terminológia használata felé.

A “homeopátiás szer” helyett például (az eredeti koncentrátumból energikus agitációval készült) “magas hígítású bioaktív anyag” kifejezést vettem észre többször megjelenni.

dr. Shah a COVID-19 nozódával kapcsolatos előadásában az “immunrendszer erősítés” helyett az “immunomodulátor hatás” pontosabb kifejezés használatát szorgalmazta

 

A konferencia részletes programja itt olvasható

 

A 2023-as konferencia absztraktjai a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület honlapjáról (https://homeopata.hu/hu/content/homeopathy-research-institute-2023-konferencia) letölthetők. 

A következő HRI konferencia 2025-ben kerül megrendezésre.

A szerző