Barion Pixel

Nagyon sok helyen találkozni az Interneten a tízmilliószoros napokra történő figyelmeztetéssel. Vizsgáljuk meg ezeknek a napoknak a valódi jelentőségét és az eredetét. Írd fel az időpontokat a naptáradba!

Mit jelent a tízmilliószoros nap az eredeti hagyomány szerint?

A tízmilliószoros napot más néven Dharmacsakra napnak is hívják. Az Interneten tömegével keringenek listák a tízmilliószoros napokról, sokszor téves időpontokkal és magyarázatokkal. A tévedés általában a mindig változó holdhónapoknak és Buddha tanításainak és életének nem ismeréséből származnak. Ez a cikk a hagyomány szerinti minden évben változó időpontokat és a hivatalos buddhista magyarázatot mutatja be.

A tibeti holdév négy nagy ünnepe (Dharmacsakra) Buddha életének egy-egy eseményéről emlékezik meg. Ő a buddhizmus vallásalapítója. Önmagát sem istennek, sem embernek nem tartotta, hanem a megvilágosodást elért tanítónak (a buddha szó eredeti jelentése is ez). Ázsiában szinte mindenki tényként kezeli, hogy pár ezer évvel ezelőtt a szerzetesek jellegzetes narancssárga ruháját valóban magára öltötte Sziddhárta herceg, hogy Gautama néven vándorszerzetesnek álljon. Majd többévnyi megpróbáltatás után elérte a megvilágosodást, és utána még évtizedekig tanította tanítványait.

A tízmilliószoros napokon tehát Sziddhárta/a Buddha életének eseményeit idézik meg a hívek.

Mit szabad és mit nem szabad ezen a napon tenni?
Ezen a napon minden pozitív és negatív cselekedetünk többszörösen, az elterjedt felfogás szerint tízmilliószorosan felerősödik.

Mik számítanak pozitív cselekedetnek?

Elsősorban azok a cselekedetek, amik a megvilágosodást eredményezik.

Például:

  • meditáció
  • ima
  • egy élőlény szabaságának visszaadása
  • környezet- és természetvédelem
  • élőlények életének megkímélése, vegetariánus étkezés
  • szeretet érzés kifejlesztése bárki iránt
  • együttérzés kifejlesztése bárki iránt
  • megbocsátás önmagunknak és másoknak

Mikor lesznek a tízmilliószoros napok 2022-ben?

A tízmilliószoros napok a tibeti buddhista hagyományvonal szerint a négy fő buddhista ünnep napjára esnek, azaz alábbi napokon lesznek:

1. Az első tízmilliószoros nap – CHÖTRÜL DÜCHEN, más néven “Csodák Ünnepe” (magyarul sokszor: “Vajmécsesek Ünnepe”)

Buddha a követői előtt számos csodálatos jelenséget mutatott be. Előfordult például, hogy amikor a Buddha alamizsnáért ment, szelíd szellő kísérte, amely minden lépésnél lesöpörte előtte az utat. A felhők vízcseppekkel permetezték be az utat, hogy a szállongó port megkössék, majd munkájuk végeztével mennyezetet képezve várták be a Magasztost. Más szellők virágokat gyűjtöttek, s felszórták vele az utat. A talaj kiemelkedőbb részei összehúzták magukat, a bemélyedések pedig kidomborodtak, úgyhogy lépései alatt mindig egyenletes volt a föld. Olykor illatos lótuszvirágok bukkantak elő, hogy felfogják lépéseit. Abban a pillanatban, amikor jobb lábával átlépte a városkaput, a testéből áradó hatszínű sugárzás minden irányba szórva fényét díszbe öltöztette a palotákat, csúcsos házakat és más épületeket, úgyhogy azok olyanok lettek, mintha futtatott aranyba, vagy sokszínű palástba lettek volna öltöztetve. Az életét kísérő csodás jelenségeket oldalakon át lehetne sorolni.

Ezen a napon arról a 15 napról emlékeznek meg az emberek, amikor Buddha folyamatosan csodákat tett azért, hogy felébressze az emberekben a tanítása iráni hitet és odaadást.

Buddha csodáiról például >>>>>ITT<<<< lehet olvasni. Buddha csodákról szóló beszédét is érdemes elolvasni: >>>>>ITT<<<<.

Az első holdhónap 15. napjára esik.

2022. március 18.-án 

lesz a CHÖTRÜL DÜCHEN.

2. A második tízmilliószoros nap – SAGA DAWA DÜCHEN, más néven “A Buddha Megvilágosodásának és Parinirvánájának Ünnepe”

“Vaishakha Fesztivál” néven is ismeretes. A buddhisták legszentebb ünnepe. Gautáma Sziddhártha 35 évesen érte el a megvilágosodást Bodhgaya városa mellett, ettől a naptól hívjuk a Buddhának/a Magasztosnak/Nagy Arahantnak vagy Tökéletesen Megvilágosodottnak. Ez a nap a Földről való eltávozásának (ún. parinirvána) is az évfordulója. A Buddha Kushinagara városa mellett távozott a parinirvánába.

A negyedik holdhónap 15. napjára esik.

2022. június 14.-én

lesz a SAGA DAWA DÜCHEN.

3. A harmadik tízmilliószoros nap – CHÖKHOR DÜCHEN, más néven “Buddha Első Tanításának Ünnepe”

Ezen a napon arra emlékezünk, amikor a Buddha először adott tanítást, azaz először “forgatta meg a Dharma (tanítás) kerekét” Sarnath-ban, Indiában, amikor először tanította az ún. “Négy Nemes Igazságot”. Buddha éppen hét héttel a megvilágosodása után kezdte el hívei tanítását, méghozzá az istenek, Indra és Brahma kérésére, első ízben Szarnathban, Iszipatana vadasligetében (Varanaszitól/Benáresztől 13 km, észak-keletre). Buddha első beszéde jó minőségű magyar fordításban >>>>>ITT<<<< olvasható. A mélyebb bölcsesség megértéséhez ismerkedjünk meg ezekkel a tanításokkal a tízmilliószoros napon! Tízmilliószorosan hasznunkra fog válni!

A hatodik holdhónap negyedik napjára esik.

2022. augusztus 1.-jén

lesz CHÖKHOR DÜCHEN.

4. A negyedik tízmilliószoros nap – LHA BAB DÜCHEN, más néven “Buddha Alászállása a Mennyből”

Buddha nem tartotta magát istennek. A buddhizmus szerint ugyanis az emberi, és nem az isteni létforma a megalkalmasabb a megvilágosodásra. Hogy ez mennyire így van, az a negyedik ünnepkörből derül ki.

Buddha anyja – Maya (Mayadevi) – miután megszülte Sziddhártha herceget, a későbbi Buddhát, rövidesen elhunyt és Indra mennyországában született újjá. Viszonzásul anyja kedvességéért, és az istenek javára, Buddha 3 hónapot töltött az istenek királyságában tanítva őket. Amikor vissza szeretett volna térni ebbe a világba, Indra és Brahma istenek készítettek három 80.000 yojana (ősi szankszrit mértékegység, 1 yojana kb. 12-15 km) hosszú lépcsőt, melyek Sankisa – mai Uttar Pradesh állam területén található – városánál értek ebbe a világba.

A kilencedik holdhónap 22. napjára esik.

2022. november 15.-én

lesz LHA BAB DÜCHEN.

Írd fel a naptáradba ezeket a tízmilliószoros napokat!
https://www.buddhistaegyhaz.hu/
http://a-buddha-ujja.hu/Article/Digha-1-kommentarok-1-bodhi

A szerző