Barion Pixel

A szanszkrit nyelv elnevezése a szanszkrit sáṃskṛta melléknévből származik, melynek jelentése: összeszerkesztett, kifinomult.

A szó töve a saṃskar, melynek jelentése: rendezni, összerakni, elkészíteni.

Melléknévi értelemben használt szóként a kifejezés csak az epikus és klasszikus költészetben, a Manusmrti-ben és a Mahabharata-ban jelenik meg.

A szanszkrit nyelv és India

Egyes becslések szerint több mint 30 millió szanszkrit kézirat létezik. Egy konzervatív becslés ebből 7 milliót Indiában sejt.

Ez azt jelenti, hogy nagyságrendekkel több szanszkrit kézirat áll az emberiség szolgálatára, mint a latin és a görög nyelven összesen.

Egészen 1100-ig megszakítás nélkül a szanszkrit volt a hivatalos nyelv Indiában.

A muszlim támadások hatására ez megváltozott.

Ettől kezdve a szanszkritot fokozatosan felváltotta a muszlim királyok közös nyelve.

Nem utolsó sorban abból a taktikai megfontolásból, hogy elnyomja az indiai kulturális és vallási hagyományt, és kiszorítsa a Védák által inspirálta hitet.

A szanszkrit nyelv ősisége ellenére nem holt nyelv.

Napjainkban a hindu liturgián túl használatos például a szépirodalomban is, továbbá egyes számítások szerint több ezerre tehető azon bráhmanáknak a száma, akik anyanyelvi szinten beszélik.

A szanszkrit Uttarakhand államban hivatalos államnyelv.

Szanszkrit nyelv és az írás

Mivel a szanszkrit nyelvet igen hosszú időn át hatalmas területen használták, szanszkrit írás nem létezik; különböző korokban és területekben más-más ábécét használtak a leírására.

Dél-Indiában, tamil nyelvterületen szanszkrithoz használt grantha írás található meg; manapság leggyakoribb az észak-indiai dévanágari (devanāgarī देवनागरी) (“istenvárosi”) nevű betűírás.

Az írás balról jobbra olvasandó.

Hangrendszere

Hangrendszerében fellelhetők (a többi indoeurópai nyelvtől eltérően) a hehezetes zöngés mássalhangzók /gh, dh, bh/ és megkülönbözteti a rövid és hosszú magánhangzókat /i, í stb/.

Ez lehetővé teszi az ógöröghöz, latinhoz hasonló időmértékes verselést.

A névszók három nemet különböztetnek meg: hímnem, nőnem, semlegesnem.

Az egyes és többes szám mellett létezik a kettős szám is.

A szanszkrit nyelv hangjai, melyet a 36 mássalhangzó és a 16 magánhangzó a kezdetektől pontosan rögzített, soha nem változott meg.

Nem kellett javítani vagy változtatni.

A szanszkrit nyelv minden szavának mindig ugyanaz volt a kiejtése, ami ma.

Nem volt „hangváltás”, nem változott a magánhangzó-rendszer, és nem változott a szanszkrit nyelvtan sem.

Szanszkrit magas szintű nyelvtani szerkezete hozzájárul a nyelv a tömörségéhez.

Amit a szanszkrit egy szóval kifejez, azt magyarul vagy angolul gyakran 4-6 vagy még több szóval kellene körülírni.

A szanszkrit szavakhoz általában sok szinonima tartozik. Például az elefántot 100 rokon értelmű szóval fejezi ki.

szanszkrit, szanszkrit nyelv

A SZANSZKRIT IRODALOM ÉS A VÉDÁK TUDOMÁNYA

A legkorábbi szanszkrit szövegek, a Védák a világ legrégebbi alkotásai. Eleinte szóban őrizték.

Csak jóval később írták le, de változatlanul megmaradt több mint 4000 éven keresztül.

Az ősi Nalanda könyvtár több ezer szanszkrit szöveget tárolt, amíg el nem pusztította és fel nem égette Bakhtiyar Khilji, muszlim hadvezér.

A szanszkrit irodalom több mint 95 %-a nem vallási tárgyú, de sok esetben a tudományos munka is tartalmaz lelki utalásokat.

Többek között a filozófia, a jog, az irodalom, a nyelvtan, hangtan, tolmácsolás, a tudomány különféle ágai alkotják a témáit.

Például olyan vegyészmérnöki leírások is szerepelnek, mint a kristály nádcukor gyártása vagy a kámforkészítés.

Az építészet, a csillagászat, az asztrológia, és természetesen a matematika és algoritmus számítás is magas szinten állt.

Az ájurvéda, az óind orvostudomány ma reneszánszát éli.

A SZANSZKRIT NYELV KAPCSOLATA MÁS NYELVEKKEL

A szanszkrit hatással volt a kínai-tibeti nyelvek elterjedésével a buddhista szövegek fordítására.

A buddhizmus az Asóka császár által küldött Mahayana misszionáriusok által terjedt el Kínában.

Így sok szanszkrit szöveg csak a tibeti gyűjtemények és a buddhista tanítások között maradt fenn.

Az olyan nyelvek, mint a thai és laoszi sok szanszkrit jövevényszót tartalmaznak, akárcsak a khmer és kisebb mértékben még a vietnami is.

Sok szanszkrit jövevényszót találtak a jávai nyelvben is, különösen a régi forma szókincsében, melynek közel a fele szanszkrit nyelvből kölcsönzött.

A SZANSZKRIT NYELV ÉS A FIZIOLÓGIA

Bebizonyosodott, hogy a szanszkrit segíti a hangképzést, a logopédusok munkáját, növeli a koncentrációt, a matematika tanulását.

A fonetika területén a kutatások egészen döbbenetes eredményeket hoztak. Kimutatták, hogy az egyes hangok kiejtése különböző energia pontokat aktivál.

Az olvasás, a beszéd vagy a szanszkrit mantrák szavalása stimulálja ezeket a pontokat, és erősíti az energiaszintjét.

Így a test ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben. Az elme nyugalma pedig a stressz csökkentésében segít.

A szanszkrit az egyetlen, amely felhasználja a nyelv összes idegét.

Ez, párosulva a fokozott agyi funkciókkal és a magasabb energiaszinttel, biztosítja a jobb egészséget. A vérnyomásra is pozitívan hat.

A szerző