Barion Pixel

Pálmalevél sors avagy pálmalevél asztrológia.

 

A védikus kultúra az egyik legrégebbi a világon. A Védák szent könyvei hatalmas tudáskincset őriznek.

Asztrológiájuk rendkívül pontos.

Némiképp eltér a nyugati horoszkóptól, de van a kettő között átjárhatóság.

 

A védikus asztrológia tudománya Brahmától, az univerzum másodlagos teremtését végző félistentől szállt alá az emberiséghez.

Az asztrológiában két bolygó képviseli a dzsjótis tudományát: a Vénusz és a Jupiter.

A Vénusz személyisége Sukrácsárja, a démonok guruja, míg a Jupiter személyisége Brihaszpati, a dévák, vagyis a félistenek guruja.

Mindketten Brahmától kapták a tudásukat, de Sukrácsárja az emberek anyagi boldogsága, míg Brihaszpati a magasabbrendű, lelki boldogság elérése érdekében tanítja.

Brihaszpati tudását Maharisi Parásara, és tanítványa, Dzsaimini képviseli.

Ez az irányzat a legismertebb.

 

Pálmalevél sors

Parásara fő műve, a Brihat Parásara Horá Sásztra az asztrológia alapszabályainak kiterjedt gyűjteménye, amelyik az egyén karmájának és lelkének mélyre ható megismerését teszi lehetővé.

Sukrácsárja a nyugati kultúrkör Luciferéhez hasonló személyisége, aki kitaszítottá vált, mert a tudást Isten ellen fordította.

A tőle származó asztrológiai tudást Maharisi Bhrigu tanítja híres művében, a Bhrigu Szamhitában. Ezt a művet Indiában pár helyen őrzik már csak banánlevelekre másolva.

pálmalevél sors, pálmalevél asztrológia, pálmalevél

Az előző világkorszakban (yugában) Laksmi, a szerencse Istennője megátkozza a papokat, hogy az elkövetkező Kali Yugában, a Vas Korban, ami 5000 évvel ezelőtt kezdődött, ne élvezzék az emberek tiszteletét, és ne tudják fenntartani magukat, és / vagy eltartani a családjukat.

Bhrigu Muni, a szerzetes, akivel Laksmi összetűzésbe keveredett, azt az áldást mondta az átokra, hogy megalkotja majd a csillagelemzés rendszerét, amiből a papok könnyedén megteremthetik a betevőjüket.

Laksmi tovább fűzte az átkot és azt mondta, hogy a Vas Korban a papok nem lesznek annyira intelligensek, hogy meg tudják tanulni az asztrológia rendszerét.

Bhrigu erre azt mondta, hogy nem lesz gondjuk erre, mert nemcsak a rendszer megalkotását viszi véghez, de elkészíti az összes lehetséges horoszkóp variációt is, hogy a papoknak csak fel kelljen olvasniuk azt.

Laksmi még egy átkot meg fogalmazott, az utolsót, mert a Védák rendszerébe egy alkalommal, és egy témában „csak” 3 átkot lehet mondani.

Az átok úgy szólt, hogy a tudás, amit Bhrigu leír, szét hordatik majd, így sohasem lesz egy helyen. Ezek után cirka 45 millió horoszkóp variációt írt le, természetesen mások segítségével, pálmalevelekre.

 

Pálmalevél asztrológia – pálmalevél sors az Interneten?

 

A mai Indiában számos helyen mondják azt, hogy a Bhrigu Muni által leírtakból végzik az elemzéseiket. Mára már ingyenes Bhrigu elemzéseket is hirdetnek az interneten. Ugyanakkor kutatások azt mutatják, hogy 5 helyről igazolt az, hogy valójában rendelkeznek eredeti Bhrigu tanításokkal.

  1. Rajasthan államban Udaipur mellett
  2. Uttar Pradesh államban Benáreszben,
  3. Punjab államban Hoshiarpurban,
  4. Kalkuttában és
  5. egy dél-indiai helyszínen

 

találhatóak ezek a hiteles Bhrigu olvasók.

A hagyomány szerint a Bhrigu által lejegyezett horoszkópok csak azoknak vannak meg akik valamikor meg fogják keresni a Bhrigu Szamhitát.

Vagyis az interneten található “pálmalevél” asztrológiával foglalkozó vállalkozások nem hitelesek.

Csak azok számára van meg a teljes Brighu horoszkóp akik eljutnak személyesen Indiába egy Brighu asztrológushoz, hisz az érkezésük időpontja és a személyes születés ideje alapján kereshető csak ki az asztrológiájuk!

 

A pálmalevél könyvtárakról

A. C. Bhaktivédanta Szwámí Prabhupáda, a védikus bölcselet és kultúra nagyszerű tudósa a következőket írja a pálmalevél könyvtárakról:

“Az emberi lénynek műveltnek kell lennie ahhoz, hogy megértse előző életét, és azt, hogyan törekedjen egy jobb életre a jövőben.

Van egy könyv is, a Bhrigu-szamhitá, ami az asztrológiai számításokra támaszkodva minden információt megad az ember múltbeli, jelenlegi és jövőbeli életeiről.

Valamilyen módon meg kell értenünk a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket.

Akit csak jelen teste érdekel, és csak azzal törődik, hogy a lehető legteljesebb élvezetben legyen része az érzékein keresztül, az a tudatlanság kötőerejének hatása alatt áll, és jövője rendkívül sötét.”

Srímad-Bhágavatam, 6.1.49

 

A szerző