Barion Pixel
A koronacsakra hagyományosan a megvilágosodással áll összefüggésben. Nézzük meg mindezt az ásványok szempontjából.

Manapság nagyon nagy divat a spiritualitás, az ezotéria és társai.

Amilyen erős hangsúlyt kapott a világunkban az individualizmus az én gyarapítása őt körülvevő értékekkel (ház, kocsi, eszközök, kütyük, játékok, értéktárgyak, rangok, státuszok, sikerek stb.) úgy növekedett ki poláris párja a hétköznapi létünkbe.

A technika fejlődése során felgyorsult világunkban a kifelé tekintés megannyi felgyorsult formában van jelen.

A rádió, telefon, televízió, és az internet számos csatornát biztosít az elme-ego legfontosabb feladatának. A kontroll és a több vagyok érzésének, melyben a tudás halmozása, okoskodás, bölcselkedés és kritika, ez által a másik legyűrése hatalmas örömet és kielégülést hoz számára.

Amíg kifelé figyelünk és a látszat világra helyezzük a hangsúlyt, addig könnyen vissza is lehet szorítani a valóságból fakadó belső konfliktusokat.

Ezt nevezzük elfojtásoknak.
A világ elidegenítési folyamata a végét járja az okostelefonok megjelenésével, mely egy vizuális fiktív valóságba száműzi a figyelem és észlelés elemeit.
Így torzul el és válik száműzötté az egyszerű igazság, az Önvaló, más néven a lélek békessége.
hiba, hibás, tanulás, játék, meccs

Önismeret és spiritualitás

Az önismeret növekvő intenzitást mutat a lélek egyszerű igénye mentén, ami az igazi szeretetre és figyelemre vágyik csupán.
Az önismeret az elfojtások okának feltárását jelenti, ahol minden esetben hibásokat nevez meg.
Az ego így növeli meg ezzel is saját hatalmát.
Itt ezen a ponton sokan meg is ragadnak, hiszen visszaigazolást nyer az én igazsága.
Ez a legfontosabb az elme számára!
Az önismeret ezért több a semminél, de nagyon primitív színtje a fejlődésnek.
csónak, mosoly, boldog, segít, nevet, nő, nők

Önfejlődés önfogadás és spiritualitás

A következő színt az önfejlődés, ahol az egyén nem csupán tudja az összefüggéseket, de használni is kezdi a tudását az életében és kezdi megismerni és felismerni a külvilág eseményei mögött meghúzódó történeteket.
Ezt követi az önelfogadás, amit már nagyon kevesen gyakorolnak. Ez az a pont, ahol az egyén felelősséget is kezd vállalni a blokkjaiért és tetteiért, valamint az azok mögött meghúzódó érzelmeiért, megbocsátva a korábban megnevezett bűnösöknek.
Ez már egy edzettebb és konzekvensebb elmét feltételez, aki kész elengedni a haragot, de nem kész elengedni sajátnak vélt igazságát.
Ezt hívjuk spirituális ego-nak.
Ide tartoznak nagy tanítók, gyógyítók, guruk, sámánok, közérzetjavítók és mindenki, aki az elme kontrollját kiszélesítítette az összefüggések megannyi elméleti tudásának hatalmas tárházával, és valamelyest használni is képes a tudását, sőt tanítja is azt másoknak.
Nem tartozik egyik táborba sem azon emberek tömege, akik energiával dolgoznak anélkül, hogy saját tudattalan információikat megismerték volna.
Azok az emberek leginkább elveszettek, hisz sem a fizikai világban, sem pedig más síkon nem fejlődnek sehová.
Varázsolgatnak felelőtlenül, saját önértékelési problémáik kielégítése céljából.
A spirituális ego a legfelkészültebb ego a megvilágosodásra, és feltétele is annak!
Kedvelt mondata,hogy túl van mindenen, vagy már tud mindent.
Ez igaz is részben, elméletben, de nem igaz a valóságban és a gyakorlatban!
Ez az edzett és felkészült elme viszont képes arra, hogy megvilágosodjon, hisz útja során már nagy meglepetések nem érhetik.
korona csakra, csakra, koronacsakra

A koronacsakra részei

A finom tesben valójában több csakra van a fej tetején, amelyek mindegyike szorosan összefügg egymással.
Az Ajnából-Harmadik szem emelkedik ki a Manas csakra a homlokon, ami szorosan kapcsolódik a Hatalmához.
A Manas fölött a fej hátsó részén Bindu Visarga áll, aztán Mahanada, a Nirvána, amely a koronán található, ezt követi Guru és végül a Sahasrara, amely a korona felett található.
A megvilágosodás útja ezeken keresztül halad. A koronacsakra tehát hat részre osztható.
A Manas-ra, mely szorosan összefügg a harmadik szemmel, de rezgése meghaladja azt.
Feladata pedig a múlt és jövő ismerete és annak megértése és megérzése, a blokkok, minták, generációs és múlt életeink során örökölt életmegoldások, valamint a párhuzamos dimenziókból származó energetikai hatások tárházában való ismeretek birtoklásának teljes fokú elengedése.
Csakis kizárólag az elengedést követően juthatunk a következő szintre, a fej hátsó részén elhelyezkedő Bindu Visargába.
A Bindu Visarga a fej hátsó részén van. Ez az a pont, amin keresztül a lélek belép a testbe, vagyis a polaritásba és a blokkok mentén, a fénytörés által létrehozza a csakrákat.

Az irgalom, a szelídség, a türelem, a nem ragaszkodás, a kontroll, a kiváló tulajdonságok, az örömteli hangulat, a mély lelki szeretet, az alázat, a reflexió, a nyugalom, a komolyság, az erőfeszítés, a kontrollált érzelmek, a nagylelkűség és a koncentráció tartozik ide.
ametiszt, ametiszt hatása

Koronacsakra és az ametiszt

Az első kapu a Manas-Bindu Visarga, vagyis a fénytörés spektrum (szivárvány) utolsó színe és rezgése, azaz a lila. Elsődleges ásványa pedig az ametiszt.
A következő csakra lentről felfelé, ahol a Hang, vagyis a rezgés különbség, azaz a polaritás létrejön.
Mahanadaaz elsődleges hangot képviseli, amelyből a teremtés egésze kiárad.
Ezt követően léphetünk először be a semmi, vagy minden területére, a teremtés előtti pillanatba.
Ez pedig a Nirvana, a pusztán létezés területe. Ez a csakra a fej búbján található. Ez jelzi a központi csatorna végét és különböző koncentrációs szintekért felel.
Ez a meditatív állapotok, módosult tudatállapotok és a fókuszált figyelem központja.
hegyikristály, kristály, kristálykereső, ásványok

Koronacsakra és hegyikristály

A második kapu tehát a Mahanada-Nirvana, ami a fény szinte teljesen akadálymentes útját jelenti. Ennek megfelelően,az elsődleges ásványa a hegyikristály

Ezt követi a spirituális csakra, ami a minden, vagy semmi, vagyis a létezés elengedésének a területe, így a testen kívüli állapot központja, Guru-nak nevezik.

A Guru csakra a fej felett található, közvetlenül a Sahasrara alatt.
A belsejében található az ülés, amelynek közelében vannak a guruk zsámolyai, ezen pedig a guruk lábai.
Ezt a pozíciót nagyon fontosnak tartják a tibeti tantrikus istenségjóga gyakorlatában, ahol a gurut vagy istenséget gyakran a korona felett jelenítik meg, aki áldást oszt alá.
A keresztény hagyományban itt Jézus helyezkedik el, körülötte a négy fő energiát képviselő lelkes állatokkal, az angyalokkal és a vénekkel.
Ahogy az a leírásban is szerepel, itt a teljes kontrollvesztés állapotához, szellemi jóváhagyás és kíséret szükséges.
Az áldás nélkül ezen a területen nyert tapasztalatok könnyen okozhatnak pszichés eltéréseket.
Sajnos sokszor létrejön ez az állapot drogok befolyása alatt, mely utána nehezen korrigálható, sokszor akár tudathasadást, ideiglenes vagy végleges skizofréniát, vagy nagyon mély szorongást és pánikbetegségeket is okozhat.
Mivel ez a születés, halál és a köztes állapot helyszíne, ezért nagyon fontos, hogy akik most kezdenek csak ismerkedni a módosult tudatállapotokkal, azoknak ez a pont már nem javasolt!
gyémánt, kristálykereső

Koronacsakra és a gyémánt

Ezt követi a koronacsakra legfelsőbb területe.
A Sahasrara a rendszer legfinomabb csakrája, amely a tiszta, isteni tudathoz kapcsolódik és egy-s-ég jellemzi.
Itt már polaritás sincs, sem elképzelés, sem kontroll.
Csupán létezés és észlelés van a teljes kontrollvesztés állapotában.
Nincs sem igazság, sem pedig elképzelés.
Ego erre a területre nem léphet be, ahhoz, hogy ide tudjunk jutni, tehát az ego, pontosabban a spirituális ego ideiglenes, vagy végleges halálára van szükség.
A harmadik kapu tehát a Guru-Sahasrara.
A tökéletességgel való egybeolvadás művészete ritka és különleges élmény, ugyanakkor kizárólag a legletisztultabb, és legegyszerűbb elemi minőség képes rá (szén).
Olyan ember, aki mindent is el tud engedni, mindent is el tud veszíteni, semmihez sem ragaszkodik.
Egyetlen kő az, ami ezt a tisztet megérdemli.
Ő pedig a gyémánt.
A fény akadálymentes útjának és megsokszorozódásának képviselője az ásványvilágban.

Koronacsakra gyakorlatok ellenjavallatai

Mielőtt bármit is szeretnél csinálni a korona csakráddal, ki kell egyensúlyoznod az alsó három csakrát, különösen a gyökér csakrát.Ennek hiányában a korona csakrás gyakorlatok nagyobb kárt tudnak okozni,mint ami hasznuk van!
Az igazi kundalini felkeltése gyakorlattal tilos foglalkozni mindazoknak, akik a saját utdattal blokkjaikat nem ismerik!
Minden belső munkát a gyökércsakra ismeretében kezdünk, annak elfogadását követően megerősítésével folytathatunk.
A csakrákon sorban haladjunk, alulról felfelé!
Aki nem ismeri és nem szereti a belső árnyoldalait, nem dolgozott még eleget a félelmeivel, bizonytalanságaival, blokkjainak fájdalmaival és a bűntudattal, azoknak a koronacsakrás gyakorlatok ELLENJAVALTAK!
A fény itt áramlik be az emberi szervezetbe, ezért az, hogy a koronacsakra zárt bárki esetében is, az kizárt!
A kiszélesítése viszont komoly előkészületeket igényel!
Aki csak a szellemi világról szeretne tanulni, tapasztalatokat szerezni, kommunikációt építeni, vagy különböző beavatásokat, szertartásokat végezni, ne adj isten varázsolgatni, mágiában jártas szeretne lenni és ezt nem a belső démonokkal kezdi, az nagy hibát követ el, ami az életében is megmutatkozik ezt követően!
A Biblia erről úgy ír, ha a szellemet kitisztítottuk, mint egy szobát, jól kisöpörtünk, akkor vigyázzunk, mert az előző egy ártó szellem helyébe megannyi költözik majd oda!
Összegezve koronacsakrája mindenkinek van és mindenkinek megfelelő módon működik az egyénhez mérten.
A fény ezen keresztül áramlik be az életünkbe és törik meg a különböző blokkok mentén a csakrák szintjén.
A csakrákon sorban végig kell menni, kezdve a gyökérrel ahhoz, hogy a koronát ismerjük.
Önmagában a koronával TILOS dolgozni a többi hiányában, vagy kizárásával, mert veszélyes és pszichés eltéréseket okozhat!

Ellenjavallat

A kundalini energia felkeltése mellett a koronacsakra bármilyen beavatása anélkül, hogy az alsó három csakrák tartalmának tudatában lennénk!

Az ásványok gyógyhatása nem helyettesíti a szakorvosi ellátást, csak kiegészítheti azt!

 

HA SZERETNÉL RENDELNI KRISTÁLY ÉKSZERT, VAGY SZERETNÉL KONZULTÁLNI ERRŐL A TÉMÁRÓL, AKKOR KATTINTS AZ ALÁBBI LOGÓRA:

Gordia, kristályok

 

 

 

A szerző