Barion Pixel

Milyen energiák hatnak ránk?

Sokszor felmerül a híradásokban, hogy valamely nemkívánatos politikai ellenfelet sugárzó anyaggal betegítenek meg. Gondoljunk csak Alekszandr Litvinyenko polónium mérgezéses esetére, vagy az idei híradásokból Jasszer Arafatra, akit állítólag szintén polóniumos merénylet áldozata lett. A kevésbé közismert esetek száma is magas (Nikolai Khokhlov, G. Okolovich, Palmiro Togliatti, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Alexander Dubcsek, Jurij Shchekochikhin, Roman Tsepov). A sort folytathatnánk (egyesek szerint ezen esetek száma több 1000-ra rúg). Ennek a cikknek a célja azonban nem a radioaktív mérgezéses esetek bemutatása. Fel szeretnénk azonban hívni a figyelmet, hogy az életünkre a napsugarakon és az elektromos eszközökön túl is – immár tudományosan is igazoltan – számos energia hat, sokszor nem kedvezően.

Vegyük ezeket sorra.

Radioaktív anyagok, mint energiák

A politikai jellegű sugármérgezéses eseteken túl az emberek tudatlanságból is mérgezték magukat. Az 1940-es években például F.G. Tryhorn professzor kísérletezett radioaktív izotópokkal jelzett tárgyak azonosításával. Így kívánták a különféle tárgyak ellopását megakadályozni. A radioaktív nyomkövető eszközök alkalmazásának egészségügyi hatásaival ekkor még nem foglalkoztak. Az Amerikai Egyesült Államokban szintén az 1940-es években nyomjelzés céljából az FBI is kísérletezett radioaktív izotópok alkalmazásával. Az korabeli Német Demokratikus Köztársaságban az ún Stazi (azaz Miniszterium für Staatsicherheit, vagy MfS, gyakorlatilag Állambiztonsági Minisztérium) a berlini fal lerombolását követően az NDK-NSZK határon, gépkocsik átvilágítása céljából alkalmazta a radioaktív izotópokat (Cs-137 forrással) 27 átkelőből 17 helyen. Az izotópok pontos megnevezésére, ennél fogva az egészségügyi hatásaira vonatkozó dokumentumokat megsemmisítették.

Természetes izotópok

Ide tartozik a radon, mely természetes módon is előfordul a természetben. A leukémiát és a születési rendellenességeket kapcsolatba hozzák ezzel az anyaggal is. Ugyanígy a természetben is előfordul az uránium is, mely a lebomlás során radioaktív ionokat termel; ezek hozzákötődnek a levegőrészecskékhez. A világ egyes részein eleve magasabb a radioaktivitás szintje, mint más részeken. Ilyen például az Egyesült Államok egyes részein vagy a nagy-britanniai Derbyshire-ben és Cornwallban. A helyi hatóságok által nem ismeretlen ez a probléma, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a radioaktivitást eltávolítsák az otthonokból.

Földrácsok

Két német orvos, Hartmann és Curry elmélete szerint a Földet erővonalak borítják, melyeket a Föld mágneses mezője, a Nap és a Hold gravitációs vonzása közötti kölcsönhatás működtet. A feltételezés szerint ezek a vonalak a mozgásban lévő töltött részecskékkel való kölcsönhatás folytán áthelyeződnek; ennek oka viszont a Napból a Földre érkező jelentős sugárzás. E vonalaknak a metszéspontjai hátrányosan befolyásolhatják az ott tartózkodók egészségi állapotát.

Ley-vonalak

A Ley-vonalak felszíni energiák, pontosabban energiavonalak hálózatát alkotják. Lehet, hogy őseink ezekre a vonalakra építették kőemlékműveiket és a templomaikat, így kapcsolódtak a Föld energiájához. A ley-vonalak feltehetőleg a vándorok útvonalaiul is szolgáltak egyben.

Föld alatti vízáramok (ún. vízerek)

Bár némelyek kétségbe vonják ezen erők hatását az életünkre, a tudományos vélemények is megoszlanak ez ügyben. A föld alatti vízáramok káros hatása az alábbi: ahogy a víz alámossa a tengerparti sziklákat, a föld alatti vízáramok is alámossák a talajt. Ez a folyamat módosítja a Föld elektromágneses frekvenciáját, és így a mi elektromágneses frekvenciánkat is. A gyors sodrású és szennyezett felszín alatti vizek ugyanilyen hatást idéznek elő. A föld alatti vízáramok szintén energiák, hiszen energiaspirált hoznak létre, melyeknek hatása a fölöttük lévő összes épületen megérződik. Ahol az óra járásának megfelelően tekeredő spirál ellentétes irányú spirállal találkozik, a lakók betegesnek érzik magukat. Ahol a spirálok más erőkkel, például ley-vonalakkal találkoznak, ott a problémák még kiélezettebben jelentkezhetnek.

A fenti hatásokat összefoglaló néven geopatikus stressznek hívjuk.

A geopatikus stressz jelei

  • elhajló fák
  • üszkös fatörzsek
  • bodzafák
  • megbetegedés röviddel a költözés után
  • kellemetlen atmoszféra
  • hűvös, nyirkos helyiségek

A sugarak hatnak ránk, gondoljunk csak a:

  • röntgen sugárzásra,
  • a mobiltelefonok feltételezett káros hatásaira,
  • a mesterséges világítótestek által okozott elektroszmogra, vagy
  • a napsütéses órák számára (vagy a napsütés hiányára), mely D-vitamin hiányhoz, csontritkuláshoz, angolkórhoz is vezethet.

Ugyanígy hatással vannak az életünkre a közeli vasútvonalak, utak által kiváltott mozgási energiák, rezgések.

Nem szerencsés trafóház, vagy nagy feszültségű elektromos távvezeték közelébe sem költözni.

Miközben ezt a cikket írom elektromos sugárzásnak teszem ki magam a monitor által (a szemromboló hatásáról már ne is beszéljünk). Ha lehet egyszerre csak egy elektronikus eszközt használjunk, és a számítógépezés időszakára kapcsoljuk ki a televíziót, és a rádiót, hogy minél kevesebb sugárhatás (és infotömeg:) érjen bennünket.

A mikrohullámú sütők káros sugárdózisa közismert. Az új típusú mikro-k esetében a káros hatás a vélt egészségügyi határértéken belül esik, a régebbi típusú sütőknél azonban akár a melegített étel vitamintartalmának szinte az egészét kisüthetjük ily módon az ételünkből. Bébiételt sohase mikrohullámú sütőben melegítsünk, hanem vízfürdőben e miatt. Várandós nők soha ne álljanak a mikrohullámú sütő elé, hiszen a mikrohullámok belülről melegítenek minket is, ha érnek.

Életünk számos módon megváltoztatható.

Ne hagyjuk figyelmen kívül a sugarak hatását se a saját és gyermekeink életére. Minél kevesebb káros sugárzásnak tegyük ki magunkat!

Forrás: Somlai János, Kovács Tibor; Pannon Egyetem; Radiokémiai és Radioökológiai Intézet

A szerző