Barion Pixel

Fejlődés. Talán mindenki számára az egyik legnagyobb cél, de mégsem egyszerű elérni, és sokszor külső segítségre is szükségünk lehet.

 

A jóból még jobbat, a legjobb legyen kiváló

 

Nézzük meg most azt a tanácsadói helyzetet, amikor a jóból még jobbat akarunk, a legjobbat pedig kiválóként áll szándékunkban folytatni.

Ezekben a helyzetekben a tanácsadó edző, nevezzük coach-nak. Edzheti a testet és a lelket, egyaránt. Mi az, ami ilyenkor működik, milyen analógiák mentén tudatosíthatjuk tanácsadóként a másik ember életéhez való hozzájárulásunkat, ha nem krízisről van szó?

Tanácsadónak lenni különleges helyzetet jelent, privilégium, hiszen egy másik ember behív az életébe, bizalmat ad, mielőtt még kérne, kérdezne, mondana bármit. Ez egy lehetőség, ember – ember közötti különleges kapcsolat.

 • Hogyan élünk ezzel a lehetőséggel?
 • Mennyire vesszük magunkra a meghívást, milyen mértékben válunk valaki más életének részévé tanácsadóként?

 

Párhuzamosan hozok példákat a coaching, az edzés különböző területeiről, ezzel is érzékeltetni szeretném, hogy a téma mindegy, hogy konkrétan miről szól, a hozzáállás a lényeg!

A fejlődés és a lehetőségek

Onnan szeretném indítani a gondolatmenetemet, hogy élnünk kell a lehetőséggel, ami arról szól, hogy valaki, aki jobb, legjobb, kiváló akar lenni élete fontos területén – sportban, munkában, hivatásban.

Az élnünk kell annyit jelent valójában, hogy tudatunkban tartjuk: valaki bizalmat szavazott nekünk, a tanácsunkat várja, kéri.

Valaki, akinek van célja, tudatos, gondolkodó ember, aki tudja, hogy fejlődnie kell. A fejlődése útját saját maga tapossa és ebbe a folyamatba beenged engem, téged, minket, tanácsadókat, bízik abban, hogy kapcsolódni tudunk hozzá, ahhoz a fejlődési folyamathoz, amiben ő van.

Felfogjuk-e, mit jelent ez? Valaki, aki jobb akar lenni önmagánál, megkér, kísérjem, legyek mellette, legyek vele életének egy sorsfordító szakaszában, támogassam, tegyek meg minden tőlem telhetőt, hogy elérje célját.

Amikor valaki erre az elhatározásra jut – felkér, hogy segítsünk neki jobbá válni –, azt jelenti, kész változni, választani, döntéseket meghozni. Nekünk, tanácsadóknak tudnunk kell, hogy mindezek mellett stabilitásra, biztonságra is vágyik. Ezt nem mondja, mert a fókuszában a fejlődés van. Magas szintű jelenlétre, tisztaságra van szükségünk, hogy tudjunk adni – pontosabban azt tudjuk adni, amire szükség van.

Célok

A legtöbb esetben, amikor az volt az ügyfelem célja, hogy jobban szeretne teljesíteni a munkájában vagy vezetőként, a következő kéréseket fogalmazták meg felém leggyakrabban:

 1. hallgassam meg;
 2. adjak visszajelzést;
 3. kérdezzek, minél többet.

Abban az esetben, amikor a fejlődés áll a középpontban, amikor a jóból még jobbat akarunk kihozni, azt jelzi, hogy alázattal vagyunk az életünkben.

Ez egyaránt igaz az ügyfelünkre és ránk, coach-okra, tanácsadókra is.

Ismerem magam?

 1. Alázat: annyit tesz, hogy tudom, honnan indultam, hol tartok jelenleg és van jövőképem, vízióm, hitem.
 2. Vannak eszközeim, lehetőségeim,
  1. egyrészt a személyes, a lelkemből fakadók és
  2. vannak tárgyi eszközeim, amiket a leghatékonyabb módon szeretnék használni.
 3. Továbbá olyan emberek vesznek körül, akik szintén a fejlődés útját járják.
 4. Tudatában vagyok annak, hogy a siker nem varázsütésre történik, hogy a siker mögött kemény munka van. Az is munkának számít, amikor kijövünk a kudarchelyzetből, megértjük, elengedjük, helyére tesszük azt, ami nem sikerült és nem úgy, ahogy szerettük volna és megyünk tovább. Edzések, éles helyzetek, amikor úgy tűnik, hiába a sok tudás, tanulás, önreflexió, mit sem ér az egész… Kudarc.
 5. Hagyom, hogy megtapasztaljam a következő pillanatokat, amikor
  1. hirtelen kitisztulnak a gondolatok, a
  2. lélek megnyugszik, a
  3. szív szeretettel telítődik és
  4. visszaállunk az utunkra.

 

Szükségünk van külső segítségre a fejlődéshez?

Nos, az edzőre, tanácsadóra, a coach-ra emiatt van szükségünk – nekünk, tanácsadóknak is – mert jobbak szeretnénk lenni, kiválóak. Azt hiszem, aki igényes önmagára, az életét jól akarja élni, szakemberhez fordul, mert

 1. tudja, hogy rövidebb ideig tart a kiút keresése egy-egy nehéznek tűnő helyzetből;
 2. tudja, hogy az edző, a coach felkészíti azokra a helyzetekre, amikben majd helyt kell állnia;
 3. amikor helyzetbe kerül, van egy bizalomra épülő segítő kapcsolata és a fókuszába a megoldást igénylő helyzet kerül.

Nem nehéznek ítéli majd a helyzetet, hanem kapcsol és keresni kezdi a kiutat, ösztönösen. Ezt be lehet gyakorolni a rendszeres edzői, coach segítség mellett.

Ha az izmainkat edzésben tartjuk, a súlyosabb tárgyakat meg tudjuk mozdítani – mert ismerjük a testünket és tudjuk, hogyan fejtsük ki azt az erőt, ami elég – vagy képesek vagyunk kitartóan gyalogolni, úszni, biciklizni.

Ugyanígy, a lelkünket is edzenünk kell, hogy formában legyünk. Megismerni önmagunkat, magabiztossá válni és vállalni a kényelmetlenséget, és önmagunkat meghaladni akkor is, amikor úgy tűnik, már mindent elértünk… ehhez kell edzésben tartanunk magunkat, a lelkünket is.

Fejlődés a valóságban

Példaként tekintsünk egy cégvezetőre, aki legalább húsz embert irányít közvetlenül és naponta több száz millió forintos forgalommal dolgozik. Hány döntést hoz naponta? Fel szoktam tenni ezt a kérdést, jellemzően nem tudják megmondani, mert vagy nem veszik észre, hogy döntést hoznak vagy úgy érzik, az egész napjuk erről szól.

Az olyan árnyalatnyi, finom dolgok, mint a megfigyelés, elemzés, tervezés, visszajelzés nincsenek a repertoárban elég gyakran. Vagyis sok-sok tréning vagy nem ért célba, a tudás nem hasznosult – hiába volt kiváló a képzési anyag és a tréner. Nem ment át az üzenet. Maradt a daráló.

Mégis, milyen így élni? A nap legalább harmadát, de inkább a felét olyan dolgokkal tölteni, amiknek nincs tudatában, az, aki életekről dönt (akkor is, ha nem tudja, mert néhány nem átgondolt döntés a céget csődbe viszi és emberek veszítik el munkájukat…) Olyan folyamatokban részt venni, aminek az eleje – közepe – vége közötti kapcsolat nem világos, jól lehet így élni?

A soft skill-ek nélkül nem lehet boldogulni, nem lehet sikeres az, aki híján van ezeknek a képességeknek és még kevésbé, ha nem is tartja ezeket fontosnak – csak hogy ne feledjük, az alázat mit jelent.

Nem sikeres az a vezető, aki nem tudja, hogy mit csinál konkrétan, aki nincs tudatában annak, hogy a pillanatnyi helyzeteknek kiszolgáltatva él.

Hogyan lehet felül kerekedni a kiszolgáltatottságon? Tudatos figyelemmel, önreflexióval.

A szakmai tudás, a vezetéselméletek a teljesítményünk egy harmadát teszik ki – szerintem. A kétharmadban pedig a háttér tudás kap szerepet, ami ahhoz szükséges, hogy tudásunkkal tudjunk élni, mint például a

 • kreativitás;
 • kommunikáció;
 • visszajelzés, ami nem egyenlő az építő kritikával;
 • kritikus gondolkodás;
 • együttműködés;
 • összpontosítás;
 • reflexió;
 • önreflexió.

 

A testünkkel kapcsolatos célok

Mindezek a dolgok természetesek, mint ahogyan az is, hogy a testünket helyesen kell tartanunk. A kérdés azonban az, hogy képes vagyok a saját önuralmam által a fentebb felsorolt készségeket alkalmazni és azon túl még sokkal többet is, persze vagy jobb, ha van, aki emlékeztet arra, hogy figyeljek! Segít abban, hogy megtaláljam magamban a jót és aztán megtaláljam az utat, hogy kifejezzem, megmutassam, elkezdjek aszerint élni. Egy folyamat, aminek vannak buktatói, hiszen változással jár. A változást lehet, hogy mi akarjuk, a környezetünk azonban erre nincs felkészülve.

Mit lehet tenni, hogy lehet mégis végig csinálni azt, amit elterveztünk? Milyen mesterfogások működhetnek?

Valójában a saját mesterfogás, az egyéni, személyre szabott válaszok kereséséhez tud hozzájárulni egy coach, az edző.

Például a testünk edzését kiegészítjük-e a helyes táplálkozással? Nekünk helyes-e az a táplálkozási mód, ami hús- és egyéb mentes. Paleoznunk kell vagy ketó diéta? No, ehhez már kell a szakember. És ugyanígy, amikor a személyes képességeinket fejlesztjük, ott is szükséges a kísérő jelenléte. Aki rendszeresen követi a haladásunkat. Akivel rendszeresen tudunk beszélni azokról a hatásokról, amik érnek bennünket és elmondja azt, hogyan hatunk rá. Így lehet lekövetni a változást.

A fejlődés lépésekből, gyakran apró, pici lépésekből áll. A tudatosítás – rögzítés – elengedés ritmusát tartjuk fenn. Egyedül is lehet, de ha van, aki mellettünk van, akkor ez a folyamat hatványozottan működésbe lendül.

Tanácsadó és ügyfél

A tanácsadónak is rendelkeznie kell azokkal a képességekkel, mint amit az ügyfeleinek tanítani szándékozik, és készség szinten alkalmaznia kell.

Miért és hogyan?

Hol a határ tanácsadó és ügyfél között?

A határ ott van, hogy míg az ügyfél az ülést követően visszamegy a saját terepére – húsz embert irányítani és százmilliókról dönteni – addig a tanácsadó marad a szobájában és foteljában ülve várja a következő ügyfelet…

Mi tanácsadók, elveszítjük a kapcsolatot a valósággal. Mások életén keresztül látunk valamit, ami közel sem a teljesség. Mindig egy ember szemüvegén keresztül nézzük a világot. Ha például cégvezetőkkel dolgozom coachingban, azt fogom hinni a munkavállalókról, hogy… mert ezeket a tapasztalatokat hallom az üléseken. Ha bántalmazott gyerekeket segítő szakemberekkel dolgozom szupervízióban, az ő megéléseik jutnak el hozzám, és ez alapján azt fogom gondolni a világról, hogy… Pályaválasztási tanácsadóként azt gondolom az iskolákról, hogy…

Fejlődés alázattal

Azt hiszem, akkor tudok segíteni abban, hogy a jóból jobb legyen, a legjobb pedig kiváló, ha bennem is van alázat. Mint ahogyan az ügyfelemben van, aki önnön szándékából szeretne fejlődni, szintet lépni az életében, a munkájában. Párhuzamos történetek futnak, ennek is tudatában kell lennünk, ha mások életébe beavatkozunk. Alapvető kérdéseket kell feltennünk, mielőtt ajtót (online felületet) nyitunk az ügyfelünknek:

 • Hogyan érzékelem ma magam?
 • Mire vagyok fogékony?
 • Milyen érzelmeket fedezek fel magamban?
 • Merre kalandoznak a gondolataim?

Gyakorolnunk kell a fókuszált, reflektív jelenlétet, a figyelmünk összpontosítását. Edzettnek kell lennünk testileg, lelkileg.

Folyamatosan a határainkat kell feszegetnünk – nem csak sportolás szintjén, hanem olyan tevékenységeken keresztül, amik azonnali visszajelzést adnak számunkra a teljesítményünkről, tükrözve hozzáállásunkat.

És járjunk szupervízióba, coaching folyamatokba, hogy tudjuk, mi történik az ügyfelünkkel.

 

KATTINTS IDE A COACHING SZAKÉRTŐK ELÉRÉSÉHEZ!

 

A szerző