Mit is jelent az organikus (“bio”, vagy szakszerűen: “ökológiai gazdasági követelmények szerinti”) növénytermesztés? Valóban mérgek nélküli zöldségeket, gyümölcsöket kapunk a bio piacokon? A válasz:elvileg IGEN. Ezt a jogszabályok szerint több rendelkezés is hivatott biztosítani ma Magyarországon. Ezek a következők:

  • minősítő tanúsítvány kiadását csak a törvény szerint elismert tanúsító szervezetek végezhetik;
  • minősítő tanúsítványt a tanúsító szervezet csak abban az esetben állíthat ki, ha a terméket a gazdasági szereplő az ún. “öko” rendelkezések előírásainak megfelelően termeli, állítja elő, dolgozza fel, illetve hozza forgalomba;
  • valamennyi ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplő köteles a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani az “öko” élelmiszerek, valamint az ezekkel érintkezésbe kerülő egyéb anyagok útjának nyomon követhetőségét oly módon, hogy azoknak az ökológiai gazdálkodásból történő származása igazolható legyen;
  • Az “öko” gazdasági szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktől az élelmiszert, takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagot kapják, valamint azoknak a személyeknek az azonosítását, akiknek termékeiket szállítják. Ennek érdekében rendelkezniük kell olyan naprakész dokumentációs rendszerrel, amely lehetővé teszi az ilyen információknak a tanúsító szervezet részére történő bemutatását.
  • A forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket el kell látni olyan jelöléssel, amelyek lehetővé teszik a termékek törvény szerinti nyomon követését.

További érdekes információkat olvashattok a biotermékek jogszabályi hátteréről az alábbi linkeken:

A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet