Barion Pixel

AJURVÉDIKUS GYÓGYNÖVÉNYEK

A TRADICIONÁLIS INDIAI MEDICINA FONTOSABB GYÓGYNÖVÉNYEINEK LISTÁJA
Szabó László Gyula

Sürgető követelmény a gyógynövény drogokra, növényi gyógyszerekre vagy étrendkiegészítő termékekre vonatkozó hiteles felvilágosítás, hiszen világszerte igen gyorsan terjednek az idegenföldi gyógynövénytermékek. Tudni kell, hogy milyen gyógynövényt (hatóanyagot) tartalmaz a forgalmazható termék. Ehhez ad segítséget – nevek azonosítása terén – jelen összeállítás, ezúttal Indiára összpontosítva. A további ismeretszerzés – kellő kritikai szemlélettel–folytatható, írásbeli és elektronikus források igénybevételével.
Az Indiai-szubkontinens flórája igen gazdag, gyógyászata pedig ősi hagyományokon nyugszik. Az ayurveda, siddha, unani, dosha és nadi pariksha gyógymódok során sokféle gyógynövényt alkalmaznak ma is. Az ayurveda gyógyszerkönyv (The Ayurvedic Pharmacopoeia of India) 7 kötete 540 gyógynövény jellemzését tartalmazza. A hatalmas kincs számunkra is fontos, kritikai értékelése pedig modern biológiai és orvostudományi módszerekkel elengedhetetlen. Alapvetően fontos, hogy pontosan ismerjük a jellemzett növénytaxon nevét, rendszertani helyét. Enélkül nem lehet fitokémiai és farmakológiai jellemzést adni. Bonyolítja az igazság megközelítését, hogy egy-egy gyógynövénynek sokféle neve ismert, mivel India nyelvi összetettsége különösen gazdag (pl. bengáli, garo, gujarati, hindi, kannada, malayalam, manipuri, marathi, nepáli, szanszkrit, tamil, telugu, urdu nyelven más és más adott növény neve!). A tudományos nevek nagy része ugyan nem változik, de a kemotaxonómia és a molekuláris taxonómia sokszor még bonyolultabbá teszi az áttekinthetőséget. Emiatt ismerni kell a legfontosabb szinonim neveket is.
Nagy segítséget jelentenek a további tájékozódásban az irodalomban felsorolt forrásmunkák (1–9 és Wikipedia). Jelen közlemény csak három csoportra tagolt felsorolás. A legismertebb indiai gyógynövények között sok olyan is akad, ami Európában, ezen belül Magyarországon jól ismert és használatos. Vannak eurázsiai közös flóraelemek is. Erre a cikkben utalunk.
Az alább közölt magyarázatok a rövidítésekre vonatkoznak. A felsorolt nevek végén arról adnak tájékoztatást, hogy a hivatalos indiai lista (A) mellett, melyek azok a gyógynövények, amelyek az európai orvoslásban jobban ismertek (E). A Magyarországon forgalmazott indiai (főleg ayurvéda) orvoslási szerekben, termékekben előforduló gyógynövényeket is külön jellel látjuk el és csoportosítjuk (M). Számos indiai gyógynövénynek nincs magyar neve, ezeknek a legismertebb indiai nevét adjuk meg.
Sokuknak „mesterkélt” a magyar neve, de – a helyesírási szabályainkat követve – érvényesek és pontosak. Ahol csak a nemzetségnek ismert a magyar neve, ott ezt adjuk meg.

Magyarázat, rövidítés jelentése:

A= AYUSH (Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicines, Ghaziabad, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) hivatalos listán szereplő
E= Európában ismertebbek: termékekben komponensek vagy honosak, termeszthetők
M= Magyarországon forgalmazott termékekben komponensek vagy előfordulnak a természetes flórában, esetleg termeszthetők, használatosak vagy gyógyszerkönyvben hivatalosak dőlt betűtípussal: a növény leggyakrabban használt indiai neve (tudományos név után)

Magyarországon ismertebb, Európán kívül, Indiában is használt gyógynövények:

(Ahol a gyógynövény kattintható, ott kattints a bővebb információért!

Ajurvédikus gyógynövények

fényképe

Ajurvédikus gyógynövények

latin neve

Ajurvédikus gyógynövények

magyar neve és

dőlt betűvel a leggyakrabban használt indiai név

mögötte zárójelben a növénytani besorolás

Mely részét hasznosítják Egyéb jellemzők
 

A

 Acacia senegal  

arabmézga,
hashab
(Mimosaceae)
resina   

E, M (Ph.Hg.VIII. Acaciae
gummi)
 Achillea millefolium  Achillea millefolium  

cickafark,
baranjasif
(Asteraceae)
herba, flos  

A, E, M (Ph.Hg.VIII. Millefolii herba)
   Acorus calamus, A. gramineus  

orvosi kálmos, törpe kálmos,
vaca
(Araceae)
rhizoma  A, E, M (Ph.Helv.)
   

Alliaria petiolata
kányazsombor (Brassicaceae) herba  E, M (vadon gyakori)
         
         
         
         
         

 

 

IRODALOM
 1. Dahanukar, S., Thatte, U.: Ayurveda mindenkinek–India 5000 éves gyógyászata. MagyarAyurveda Gyógyászati Alapítvány, Budapest, 2004.
 2. Van Wyk, B-E., Wink, C., Wink, M.:Handbuch der Arzneipflanzen. WVG, Stuttgart, 2004.
 3. Priszter Sz.: Növényneveink.Mezőgazda, Budapest, 1989.
 4. Wiersema, J. H., León, B.: World Economic Plants aStandard Reference. CRC, Boca Raton, 1999.
 5. Dános Béla: Farmakobotanika. A gyógynövénytan alapjai (kemotaxonómia). Argumentum, Budapest, 1997.
 6. Rácz G., Rácz Kotilla E., Szabó L. Gy.: Gyógynövények ismerete a fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. Galenus Kiadó, Budapest, 2012.
 7. Bernáth J.(szerk.): Vadon termő és termesztett gyógynövények–gyűjtésük, termesztésük és felhasználásuk.–Mezőgazda Kiadó, Budapest,2013.
 8. Szabó L. Gy.: Gyógynövényismereti tájékoztató. Schmidt és Melius, Baksa, Pécs,2005.
 9. Zhang, X. (coordinator): Monographs on Selected Medicinal Plants. Vol. 1-4 andaddendum (NIS), WHO, Geneva, 1999, 2004, 2007, 2009, 2010.
 10. wikipedia
 11. Plant List Kew,
 12. Medicinal plants of India
 13. Flowers of India, Botanical Name Search
 14. medicinal plants in India, Indian medicinal plants, Plant used in Ayurveda, Medicinal plants of Asia
 15. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszetrészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, Pécs, Honvéd u. 3., 7624, e-mail: laszlo.gyula.szabo@aok.pte.hu