13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 2-5. melléklet – FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

jog

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

(2016. április 1.-jével hatályos változat)

CTRL+F

A szövegben a CTRL+F billentyűkombinációval lehet keresni!

Tekintettel a jogszabály nagyon-nagy terjedelmére, azt több részletben tesszük közzé:

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet SZÖVEGÉT itt olvashatod (kattints a szövegre!) – TÖRZSSZÖVEG

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 1. számú mellékletét itt olvashatod (kattints a szövegre!) – FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 6. számú mellékletét itt olvashatod (kattints a szövegre!) – FOKOZOTTAN VÉDETT BARLANGOK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 7.-8. számú mellékleteit itt olvashatod (kattints a szövegre!) – EU KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFAJOK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 9. számú mellékleteit itt olvashatod (kattints a szövegre!) – VÉDETT GOMBÁK ÉS ZÚZMÓK

 

  1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[1]

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

 A  B  C  D  E
Rendszertani kategória  Fokozottan védett faj tudományos neve Védett faj tudományos neve Magyar elnevezés  Természetvédelmi érték
(Ft)
 1  MOLLUSCA  PUHATESTŰEK
 2  BIVALVIA  KAGYLÓK
 3  Pseudanodonta complanata  lapos tavikagyló  5 000
 4  Unio crassus  tompa folyamkagyló  10 000
 5  GASTROPODA  CSIGÁK
 6  Amphimelania holandri  szávai vízicsiga  10 000
 7  Anisus vorticulus  apró fillércsiga (kis lemezcsiga)  5 000
 8  Bielzia coerulans  kék meztelencsiga  5 000
 9  Borysthenia naticina (Valvata naticina)  kúpos kerekszájúcsiga  5 000
 10  Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica)  magyar vakcsiga  10 000
 11  Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis)  keleti kristálycsiga  5 000
 12  Cepaea hortensis  kerti csiga  5 000
 13  Cepaea nemoralis  ligeti csiga  5 000
 14  Chilostoma banaticum (Drobacia banatica)  bánáti csiga  50 000
 15  Cochlodina cerata  sima orsócsiga  10 000
 16  Cochlodina orthostoma  kis orsócsiga  10 000
 17  Discus ruderatus  barna korongcsiga  5 000
 18  Ena montana  hegyi csavarcsiga  5 000
 19  Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis)  folyamcsiga  5 000
 20  Fagotia esperi  pettyes csiga  5 000
 21  Helix lutescens  ugarcsiga  5 000
 22  Helix pomatia[2]  éti csiga[3]  2 000
 23  Isognomostoma isognomostoma  háromfogú csiga  10 000
 24  Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi)  dobozi pikkelyescsiga  100 000
 25  Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica)  erdélyi pikkelyescsiga  10 000
 26  Mediterranea depressa (Oxychilus depressus)  lapos kristálycsiga  5 000
 27  Monachoides vicinus (Perforatella vicinus)  pikkelyes csiga  5 000
 28  Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis)  gyűrűs üvegcsiga  10 000
 29  Orcula dolium  hordócsiga  5 000
 30  Pagodulina pagodula  pagodacsiga  5 000
 31  Perforatella bidentata  nagyfogú csiga  5 000
 32  Perforatella dibothrion  dibothrioncsiga  5 000
 33  Petasina unidentata (Trichia unidentata)  egyfogú szőrőscsiga  10 000
 34  Pomatias elegans  nyugati ajtóscsiga  10 000
 35  Pomatias rivulare  keleti ajtóscsiga  50 000
 36  Ruthenica filograna  karcsú orsócsiga  5 000
 37  Sadleriana pannonica  tornai patakcsiga  10 000
 38  Spelaeodiscus triarius  észak-kárpáti csiga  5 000
 39  Theodoxus danubialis  rajzos bödöncsiga  10 000
 40  Theodoxus prevostianus  fekete bödöncsiga  100 000
 41  Theodoxus transversalis  sávos bödöncsiga  50 000
 42  Trichia lubomirskii  Lubomirski-csiga  5 000
 43  Trichia striolata  nagy szőrőscsiga  5 000
 44  Vertigo angustior  harántfogú törpecsiga  5 000
 45  Vertigo moulinsiana  hasas törpecsiga  5 000
 46  Vestia gulo  sudár orsócsiga  5 000
 47  Vestia turgida  dagadt orsócsiga  10 000
 48  ARTHROPODA  ÍZELTLÁBÚAK
 49  CRUSTACEA  RÁKOK
 50  Astacus astacus  folyami rák  50 000
 51  Astacus leptodactylus  kecskerák  50 000
 52  Austropotamobius torrentium  kövi rák  50 000
 53  CHILOPODA  SZÁZLÁBÚAK
 54  Scolopendra cingulata  öves szkolopendra  10 000
 55  ARANEAE  PÓKOK
 56  Araneus grossus  óriás-keresztespók  5 000
 57  Argiope lobata  karéjos keresztespók  5 000
 58  Argyroneta aquatica  búvárpók  5 000
 59  Atypus affinis  tölgyestorzpók  5 000
 60  Atypus muralis  kövi torzpók  5 000
 61  Atypus piceus  szurkos torzpók  5 000
 62  Dolomedes fimbriatus  szegélyes vidrapók  5 000
 63  Dolomedes plantarius  parti vidrapók  5 000
 64  Eresus cinnaberinus[4]  bikapók[5]  5 000
 65  Lycosa singoriensis  szongáriai cselőpók  5 000
 66  Lycosa vultuosa  pokoli cselőpók  5 000
 67  Nemesia pannonica  magyar aknászpók  10 000
 68  Tetragnatha reimoseri  farkos állaspók  5 000
 69  Tetragnatha shoshone  rejtett állaspók  5 000
 70  Tetragnatha striata  nádi állaspók  5 000
 71  Trebacosa europaea  európai álkalózpók  10 000
 72  INSECTA  ROVAROK
 73  EPHEMEROPTERA  KÉRÉSZEK
 74  Ametropus fragilis  vágotthasú kérész  5 000
 75  Brachycercus europaeus  rövidhátú paránykérész  5 000
 76  Ephemerella mesoleuca  fehérfoltú kérész  5 000
 77  Eurylophella karelica  karéliai kérész  100 000
 78  Isonychia ignota  vastagkarmú kérész  10 000
 79  Neoephemera maxima  rábai kérész  10 000
 80  Oligoneuriella keffermuellerae  Keffermüller-denevérszárnyúkérész  10 000
 81  Oligoneuriella pallida  sápadt denevérszárnyú-kérész  5 000
 82  Oligoneuriella rhenana  rajnai denevérszárnyú-kérész  10 000
 83  Palingenia longicauda[6]  tiszavirág[7]  10 000
 84  Polymitarcis virgo  dunavirág  10 000
 85  PLECOPTERA  ÁLKÉRÉSZEK
 86  Agnetina elegantula  díszes nagyálkérész  5 000
 87  Besdolus ventralis  Frivaldszky-álkérész  10 000
 88  Brachyptera braueri  Brauer-álkérész  5 000
 89  Isogenus nubecula  füstös álkérész  5 000
 90  Isoptena serricornis  homokásó álkérész  5 000
 91  Marthamea vitripennis  folyólakó nagyálkérész  5 000
 92  Rhabdiopteryx acuminata  dombvidéki álkérész  5 000
 93  Rhabdiopteryx hamulata  Mocsáry-álkérész  100 000
 94  Taeniopteryx schoenemundi  Schönemund-álkérész  5 000
 95  ODONATA  SZITAKÖTŐK
 96  Aeshna viridis  zöld acsa  100 000
 97  Anaciaeschna isosceles  lápi acsa  5 000
 98  Calopteryx virgo  kisasszony-szitakötő  5 000
 99  Coenagrion hastulatum  lándzsás légivadász  5 000
 100  Coenagrion lunulatum  holdkék légivadász  5 000
 101  Coenagrion ornatum  díszes légivadász  10 000
 102  Coenagrion scitulum  ritka légivadász  5 000
 103  Cordulegaster bidentata  hegyiszitakötő  100 000
 104  Cordulegaster heros  kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)  100 000
 105  Epitheca bimaculata  kétfoltú szitakötő  5 000
 106  Gomphus vulgatissimus  feketelábú szitakötő  5 000
 107  Lestes dryas  réti rabló  5 000
 108  Lestes macrostigma  nagyfoltos rabló  10 000
 109  Leucorrhinia caudalis  tócsaszitakötő  100 000
 110  Leucorrhinia pectoralis  lápi szitakötő  100 000
 111  Libellula fulva  mocsári szitakötő  5 000
 112  Onychogomphus forcipatus  csermelyszitakötő  5 000
 113  Ophiogomphus cecilia  erdei szitakötő  50 000
 114  Orthetrum brunneum  pataki szitakötő  5 000
 115  Somatochlora flavomaculata  sárgafoltos szitakötő  5 000
 116  Stylurus flavipes  sárgás szitakötő  50 000
 117  Sympetrum depressiusculum  lassú szitakötő  5 000
 118  MANTODEA  FOGÓLÁBÚAK
 119  Mantis religiosa  imádkozósáska  5 000
 120  ORTHOPTERA  EGYENESSZÁRNYÚAK
 121  Acrida ungarica  sisakos sáska  50 000
 122  Acrotylus longipes  hosszúlábú önbeásósáska  5 000
 123  Aiolopus strepens  áttelelő sáska  5 000
 124  Arcyptera fusca  szép hegyisáska  10 000
 125  Arcyptera microptera  rövidszárnyú hegyisáska  10 000
 126  Calliptamus barbarus  barbársáska  5 000
 127  Celes variabilis  szerecsensáska (változó sáska)  5 000
 128  Epacromius coerulipes  pannon sáska  5 000
 129  Gampsocleis glabra  tőrös szöcske  5 000
 130  Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis)  kárpáti tarsza  10 000
 131  Isophya costata  magyar tarsza  100 000
 132  Isophya modesta  szerény tarsza (pusztai tarsza)  10 000
 133  Isophya modestior  illír tarsza  10 000
 134  Isophya pienensis  pienini tarsza  50 000
 135  Isophya stysi  Stys-tarsza  100 000
 136  Leptophyes discoidalis  erdélyi virágszöcske  10 000
 137  Locusta migratoria  keleti vándorsáska  10 000
 138  Modicogryllus truncatus  déli homlokjegyestücsök  5 000
 139  Nemobius sylvestris  erdei tücsök  5 000
 140  Odontopodisma rubripes  vöröslábú hegyisáska  10 000
 141  Paracaloptenus caloptenoides  álolaszsáska  100 000
 142  Pholidoptera littoralis  bujkáló avarszöcske  10 000
 143  Pholidoptera transsylvanica  erdélyi avarszöcske  50 000
 144  Podisma pedestris  tarka hegyisáska  10 000
 145  Poecilimon brunneri  Brunner-pókszöcske  100 000
 146  Poecilimon fussii  Fuss-pókszöcske  10 000
 147  Poecilimon intermedius  keleti pókszöcske  10 000
 148  Poecilimon schmidtii  Schmidt-pókszöcske  10 000
 149  Polysarcus denticauda  fogasfarkú szöcske  5 000
 150  Saga pedo  fűrészlábú szöcske  50 000
 151  Stenobothrus eurasius  eurázsiai rétisáska  50 000
 152  Tettigonia caudata  farkos lombszöcske  5 000
 153  HETEROPTERA  POLOSKÁK
 154  Gerris najas  nagy molnárpoloska  5 000
 155  Notonecta lutea  sárgapajzsú hanyattúszó-poloska  5 000
 156  Odontoscelis hispidula  szőrös pajzsospoloska  5 000
 157  Phyllomorpha laciniata  lándzsás karimáspoloska  5 000
 158  AUCHENORRHYNCHA  SZÍNKABÓCÁK
 159  Cicada orni  mannakabóca  5 000
 160  Tibicina haematodes  óriás-énekeskabóca  5 000
 161  STERNORRCHYNCHA  NÖVÉNYTETVEK
 162  Porphyrophora polonica  lengyel bíborpajzstetű  5 000
 163  MECOPTERA  CSŐRÖSROVAROK
 164  Bittacidae  kapcsoslábúcsőrösrovar-félék
 165  Bittacus hageni  Hagen-csőrösrovar  50 000
 166  Bittacus italicus  hosszúlábú csőrösrovar  10 000
 167  MEGALOPTERA  VÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK
 168  Sialidae  vízifátyolka-félék
 169  Sialis nigripes  fekete vízifátyolka  50 000
 170  NEUROPTERA  RECÉSSZÁRNYÚAK
 171  Mantispidae  fogólábúfátyolka-félék
 172  Mantispa aphavexelle  mediterrán fogólábú-fátyolka  10 000
 173  Mantispa perla  füstösszárnyú fogólábú-fátyolka  10 000
 174  Mantispa styriaca  kétszínű fogólábú-fátyolka  50 000
 175  Osmylidae  partifátyolka-félék
 176  Osmylus fulvicephalus  foltosszárnyú partifátyolka  10 000
 177  Chrysopidae  zöldfátyolkafélék
 178  Hypochrysa elegans  csinos fátyolka  10 000
 179  Myrmeleontidae  hangyalesőfélék
 180  Acanthaclisis occitanica  pusztai hangyaleső  10 000
 181  Myrmecaelurus punctulatus  pontozott hangyaleső (kunsági hangyafarkas)  10 000
 182  Myrmeleon bore  északi hangyaleső  50 000
 183  Myrmeleon formicarius  erdei hangyaleső  10 000
 184  Myrmeleon inconspicuus  parti hangyaleső (homoki hangyaleső)  5 000
 185  Neuroleon nemausiensis  kis hangyaleső  10 000
 186  Distoleon tetragrammicus  négyfoltos hangyaleső  5 000
 187  Creoleon plumbeus  nyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső)  5 000
 188  Megistopus flavicornis  kétfoltos hangyaleső  5 000
 189  Dendroleon pantherinus  párducfoltos hangyaleső  50 000
 190  Ascalaphidae  rablópillefélék
 191  Libelloides macaronius  keleti rablópille  100 000
 192  RAPHIDIOPTERA  TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK
 193  Raphidiidae  tevenyakúfélék
 194  Phaeostigma setulosa  sziklai tevenyakú  50 000
 195  Inocelliidae  kurtatevenyakú-félék
 196  Inocellia braueri  déli kurta-tevenyakú  5 000
 197  COLEOPTERA  BOGARAK
 198  Carabidae  futóbogárfélék
 199  Acinopus ammophilus  nagy aknásfutó  10 000
 200  Acinopus picipes  kis aknásfutó  10 000
 201  Brachinus bipustulatus  kétfoltos pöfögőfutó  10 000
 202  Calomera littoralis  sziki homokfutrinka  10 000
 203  Calosoma auropunctatum  aranypettyes bábrabló  5 000
 204  Calosoma inquisitor  kis bábrabló  5 000
 205  Calosoma sycophanta  aranyos bábrabló  5 000
 206  Carabus arvensis  sokszínű futrinka  10 000
 207  Carabus auronitens  aranyfutrinka  10 000
 208  Carabus cancellatus  ragyás futrinka  5 000
 209  Carabus clathratus  szárnyas futrinka  10 000
 210  Carabus convexus  selymes futrinka  5 000
 211  Carabus coriaceus  bőrfutrinka  5 000
 212  Carabus germarii  dunántúli kékfutrinka  5 000
 213  Carabus glabratus  domború futrinka  5 000
 214  Carabus granulatus  mezei futrinka  5 000
 215  Carabus hampei  sokbordás futrinka  100 000
 216  Carabus hortensis  aranypettyes futrinka  5 000
 217  Carabus hungaricus  magyar futrinka  100 000
 218  Carabus intricatus  kék laposfutrinka  5 000
 219  Carabus irregularis  alhavasi futrinka  10 000
 220  Carabus linnei  Linné-futrinka  10 000
 221  Carabus marginalis  szegélyes futrinka  50 000
 222  Carabus montivagus  balkáni futrinka  10 000
 223  Carabus nemoralis  ligeti futrinka  5 000
 224  Carabus nodulosus  dunántúli vízifutrinka  100 000
 225  Carabus obsoletus  pompás futrinka  10 000
 226  Carabus problematicus  láncos futrinka  10 000
 227  Carabus scabriusculus  érdes futrinka  5 000
 228  Carabus scheidleri  változó futrinka  10 000
 229  Carabus ulrichii  rezes futrinka  5 000
 230  Carabus variolosus  kárpáti vízifutrinka  100 000
 231  Carabus violaceus  keleti kékfutrinka  5 000
 232  Carabus zawadszkii  zempléni futrinka  100 000
 233  Chlaenius decipiens  azúr bűzfutó  10 000
 234  Chlaenius festivus  díszes bűzfutó  10 000
 235  Chlaenius sulcicollis  szomorú bűzfutó  50 000
 236  Cicindela campestris  mezei homokfutrinka  5 000
 237  Cicindela hybrida  öves homokfutrinka  10 000
 238  Cicindela soluta  alföldi homokfutrinka  10 000
 239  Cicindela sylvicola  erdei homokfutrinka  10 000
 240  Cicindela transversalis  nyugati homokfutrinka  10 000
 241  Cychrus attenuatus  sárgalábú cirpelőfutó  5 000
 242  Cychrus caraboides  fekete cirpelőfutó  5 000
 243  Cylindera arenaria  parti homokfutrinka  10 000
 244  Cylindera germanica  parlagi homokfutrinka  5 000
 245  Cymindis miliaris  kékes laposfutó  50 000
 246  Dixus clypeatus  nagyfejű futó  10 000
 247  Duvalius gebhardti  Gebhardt-vakfutrinka  50 000
 248  Duvalius hungaricus  magyar vakfutrinka  50 000
 249  Leistus terminatus  vöröslő szívnyakúfutó  10 000
 250  Ophonus sabulicola  homoki bársonyfutó  10 000
 251  Poecilus kekesiensis  hortobágyi gyászfutó  50 000
 252  Scarites terricola  vájárfutó  10 000
 253  Stenolophus steveni  Steven-turzásfutó  10 000
 254  Rhysodidae  állasbogárfélék
 255  Omoglymmius germari  fogasvállú állasbogár  10 000
 256  Rhysodes sulcatus  kerekvállú állasbogár  10 000
 257  Dytiscidae  csíkbogárfélék
 258  Dytiscus latissimus  óriás-csíkbogár  50 000
 259  Graphoderus bilineatus  széles tavicsíkbogár  100 000
 260  Lucanidae  szarvasbogárfélék
 261  Aesalus scarabaeoides  szőrös szarvasbogár  5 000
 262  Dorcus parallelipipedus  kis szarvasbogár  5 000
 263  Lucanus cervus  nagy szarvasbogár  10 000
 264  Platycerus caprea  nagy fémesszarvasbogár  5 000
 265  Platycerus caraboides  kis fémesszarvasbogár  5 000
 266  Sinodendron cylindricum  tülkös szarvasbogár  10 000
 267  Glaresidae  csorványfélék
 268  Glaresis rufa  vörhenyes csorvány  10 000
 269  Geotrupidae  álganéjtúró-félék
 270  Bolbelasmus unicornis  szarvas álganéjtúró  50 000
 271  Lethrus apterus  nagyfejű csajkó  10 000
 272  Scarabaeidae  ganéjtúrófélék
 273  Cheironitis ungaricus  magyarföldi ganéjtúró  10 000
 274  Copris lunaris  közönséges holdszarvú-ganéjtúró  5 000
 275  Copris umbilicatus  déli holdszarvú-ganéjtúró  50 000
 276  Gnorimus variabilis  nyolcpettyes virágbogár  50 000
 277  Oryctes nasicornis  orrszarvúbogár  50 000
 278  Osmoderma eremita[8]  remetebogár[9]  250 000
 279  Protaetia aeruginosa  pompás virágbogár  5 000
 280  Protaetia affinis  smaragdzöld virágbogár  10 000
 281  Protaetia fieberi  rezes virágbogár  50 000
 282  Protaetia lugubris  márványos virágbogár  5 000
 283  Protaetia ungarica  magyar virágbogár  10 000
 284  Scarabaeus pius  jámbor galacsinhajtó  10 000
 285  Scarabaeus typhon  óriás-galacsinhajtó  10 000
 286  Buprestidae  díszbogárfélék
 287  Acmaeodera degener  sárgafoltos zömökdíszbogár  5 000
 288  Acmaeoderella mimonti  homoki zömökdíszbogár  5 000
 289  Agrilus guerini  Guérin-karcsúdíszbogár  10 000
 290  Anthaxia candens  cseresznyefa-virágdíszbogár  10 000
 291  Anthaxia hackeri  Hacker-virágdíszbogár  10 000
 292  Anthaxia hungarica  magyar virágdíszbogár  10 000
 293  Anthaxia plicata  redős virágdíszbogár  10 000
 294  Anthaxia tuerki  Türk-virágdíszbogár  10 000
 295  Capnodis tenebrionis  kökény-tükrösdíszbogár  5 000
 296  Chalcophora mariana  nagy fenyvesdíszbogár  5 000
 297  Coraebus fasciatus  szalagos díszbogár  10 000
 298  Coraebus undatus  hullámos díszbogár  50 000
 299  Dicerca aenea  nyárfa-díszbogár  10 000
 300  Dicerca alni  égerfa-díszbogár  10 000
 301  Dicerca berolinensis  bükkfa-díszbogár  10 000
 302  Dicerca furcata  nyírfa-díszbogár  50 000
 303  Eurythyrea aurata  aranyos díszbogár  10 000
 304  Eurythyrea quercus  tölgyfa-díszbogár  100 000
 305  Kisanthobia ariasi  Arias-díszbogár  10 000
 306  Lamprodila decipiens  nyírfa-tarkadíszbogár  10 000
 307  Lamprodila mirifica  szilfa-tarkadíszbogár  10 000
 308  Lamprodila rutilans  hársfa-tarkadíszbogár  10 000
 309  Poecilonota variolosa  szeplős díszbogár  10 000
 310  Elmidae  karmosbogárfélék
 311  Macronychus quadrituberculatus  négypúpú karmosbogár  50 000
 312  Potamophilus acuminatus  nagy karmosbogár  50 000
 313  Eucnemidae  tövisnyakúbogár-félék
 314  Otho sphondyloides  vaskos tövisnyakúbogár  50 000
 315  Elateridae  pattanóbogárfélék
 316  Ampedus quadrisignatus  négyfoltos pattanó  50 000
 317  Elater ferrugineus  fűzfapattanó  50 000
 318  Lacon querceus  tarka pikkelyespattanó  10 000
 319  Limoniscus violaceus  kék pattanó  100 000
 320  Dasytidae  karimáslágybogár-félék
 321  Psilothrix femoralis  pusztai karimásbogár  10 000
 322  Cleridae  szúfarkasfélék
 323  Dermestoides sanguinicollis  hengeres szúfarkas  50 000
 324  Byturidae  málnabogárfélék
 325  Xerasia meschniggi  téli zuzmóbogár  50 000
 326  Cucujidae  lapbogárfélék
 327  Cucujus cinnaberinus  skarlátbogár  5 000
 328  Ripiphoridae  darázsbogárfélék
 329  Macrosiagon bimaculata  sarkantyús fészekbogár  50 000
 330  Ptilophorus dufourii  szürke darázsbogár  50 000
 331  Meloidae  hólyaghúzófélék
 332  Hycleus tenerus  kis hólyaghúzó  5 000
 333  Meloe autumnalis  őszi nünüke  50 000
 334  Meloe brevicollis  tar nünüke  10 000
 335  Meloe cicatricosus  óriásnünüke  10 000
 336  Meloe decorus  díszes nünüke  50 000
 337  Meloe hungarus  magyar nünüke  50 000
 338  Meloe mediterraneus  déli nünüke  10 000
 339  Meloe rufiventris  vöröshasú nünüke  50 000
 340  Meloe rugosus  ráncos nünüke  5 000
 341  Meloe scabriusculus  érdes nünüke  5 000
 342  Meloe tuccius  gödörkés nünüke  50 000
 343  Meloe uralensis  uráli nünüke  50 000
 344  Meloe variegatus  pompás nünüke  50 000
 345  Mylabris pannonica  pannon hólyaghúzó  5 000
 346  Stenoria apicalis  keskenyfedős élősdibogár  10 000
 347  Tenebrionidae  gyászbogárfélék
 348  Blaps abbreviata  déli bűzbogár  10 000
 349  Cryphaeus cornutus  szarvas gyászbogár  10 000
 350  Hymenalia morio  magyar alkonybogár  50 000
 351  Oodescelis melas  alföldi gyászbogár  50 000
 352  Oodescelis polita  sima gyászbogár  50 000
 353  Pedinus hungaricus  pannóniai gyászbogár  10 000
 354  Platyscelis hungarica  pusztai gyászbogár  10 000
 355  Probaticus subrugosus  ráncos gyászbogár  100 000
 356  Tenebrio opacus  fogastorkú lisztbogár  10 000
 357  Pyrochroidae  bíborbogárfélék
 358  Agnathus decoratus  éger-bíborbogár  50 000
 359  Schizotus pectinicornis  kis bíborbogár  5 000
 360  Pythidae  sárkánybogárfélék
 361  Pytho depressus  lapos sárkánybogár  50 000
 362  Prostomidae  fogasállúbogár-félék
 363  Prostomis mandibularis  európai fogasállúbogár  50 000
 364  Cerambycidae  cincérfélék
 365  Acanthocinus aedilis  nagy daliáscincér  5 000
 366  Aegosoma scabricorne  diófacincér  5 000
 367  Agapanthia maculicornis  harangvirágcincér  5 000
 368  Agapanthiola leucaspis  magyar zsályacincér  5 000
 369  Akimerus schaefferi  szilfacincér  10 000
 370  Aromia moschata  pézsmacincér  5 000
 371  Calamobius filum  hosszúcsápú szalmacincér  5 000
 372  Cardoria scutellata  sarlófűcincér  10 000
 373  Cerambyx cerdo  nagy hőscincér  50 000
 374  Cerambyx miles  katonás hőscincér  50 000
 375  Cerambyx scopolii  kis hőscincér  5 000
 376  Cerambyx welensii  molyhos hőscincér  50 000
 377  Chlorophorus hungaricus  magyar darázscincér  5 000
 378  Clytus tropicus  tölgy-darázscincér  10 000
 379  Cortodera flavimana  boglárkacincér  5 000
 380  Cortodera holosericea  selymes cserjecincér  10 000
 381  Deroplia genei  keskeny tölgycincér  10 000
 382  Dorcadion decipiens  homoki gyalogcincér  5 000
 383  Dorcadion fulvum cervae  pusztai gyalogcincér  100 000
 384  Dorcadion fulvum fulvum  barna gyalogcincér  5 000
 385  Ergates faber  ácscincér  50 000
 386  Herophila tristis  selymes alkonycincér  10 000
 387  Leiopus punctulatus  feketemintás gesztcincér  10 000
 388  Leptura annularis  szalagos karcsúcincér  5 000
 389  Lioderina linearis  mandulacincér  10 000
 390  Morimus funereus  gyászcincér  50 000
 391  Musaria argus  árgusszemű cincér  10 000
 392  Necydalis major  nagy fürkészcincér  50 000
 393  Necydalis ulmi  aranyszőrű fürkészcincér  50 000
 394  Neodorcadion bilineatum  kétsávos földicincér  5 000
 395  Oberea euphorbiae  magyar kutyatejcincér  5 000
 396  Oberea pedemontana  varjútöviscincér  10 000
 397  Pilemia hirsutula  macskaherecincér  10 000
 398  Pilemia tigrina  atracélcincér  100 000
 399  Pronocera angusta  keskeny luccincér  10 000
 400  Purpuricenus budensis  bíborcincér  5 000
 401  Purpuricenus globulicollis  kerekpajzsú vércincér  10 000
 402  Purpuricenus kaehleri  hosszúcsápú vércincér  10 000
 403  Rhamnusium bicolor  kétszínű nyárfacincér  5 000
 404  Ropalopus insubricus  kékeszöld facincér  10 000
 405  Ropalopus ungaricus  magyar facincér  10 000
 406  Ropalopus varini  vöröscombú facincér  10 000
 407  Rosalia alpina  havasi cincér  50 000
 408  Saperda similis  kecskefűzcincér  50 000
 409  Saperda octopunctata  nyolcpontos cincér  10 000
 410  Saperda perforata  díszes nyárfacincér  10 000
 411  Saperda punctata  pettyes szilcincér  10 000
 412  Saperda scalaris  létracincér  10 000
 413  Semanotus russicus  borókacincér  5 000
 414  Theophilea subcylindricollis  hengeres szalmacincér  5 000
 415  Trichoferus pallidus  sápadt éjicincér  5 000
 416  Vadonia steveni  alföldi virágcincér  5 000
 417  Xylotrechus pantherinus  párducfoltos darázscincér  5 000
 418  Chrysomelidae  levélbogárfélék
 419  Macroplea mutica  balatoni hínárbogár  50 000
 420  Tituboea macropus  dárdahere-zsákhordóbogár  5 000
 421  Curculionidae  ormányosbogár-félék
 422  Brachysomus mihoki  bakonyi gyepormányos  10 000
 423  Camptorrhinus simplex  sima holttettetős-ormányos  10 000
 424  Camptorrhinus statua  bordás holttettetős-ormányos  10 000
 425  Gasterocercus depressirostris  laposorrú ormányos  10 000
 426  Herpes porcellus  bütyköshátú ormányos  50 000
 427  Otiorhynchus roubali  Roubal-gyalogormányos  50 000
 428  TRICHOPTERA  TEGZESEK
 429  Apatania muliebris  páratlan alpesitegzes  50 000
 430  Ceraclea nigronervosa  szürke hosszúcsápútegzes  10 000
 431  Chaetopteryx rugulosa[10]  nyugati őszitegzes[11]  100 000
 432  Drusus trifidus  karsztforrástegzes  10 000
 433  Limnephilus elegans  elegáns mocsáritegzes  10 000
 434  Melampophylax nepos  kárpáti forrástegzes  5 000
 435  Oligotricha striata  lomha lápipozdorján  50 000
 436  Platyphylax frauenfeldi  drávai tegzes  100 000
 437  Plectrocnemia minima  balkáni pálcástegzes  10 000
 438  Rhyacophila hirticornis  márványos örvénytegzes  5 000
 439  LEPIDOPTERA  LEPKÉK
 440  Hepialidae  gyökérrágólepke-félék
 441  Pharmacis fusconebulosus  északi gyökérrágólepke  10 000
 442  Triodia amasina  balkáni gyökérrágólepke  10 000
 443  Cossidae  farontólepke-félék
 444  Catopta thrips  sztyeplepke  250 000
 445  Lamellocossus terebrus  nyárfarontólepke  10 000
 446  Glyphipterigidae  szakállasmolyfélék
 447  Glyphipterix loricatella  budai szakállasmoly  100 000
 448  Zygaenidae  csüngőlepkefélék
 449  Adscita geryon  ritka fémlepke  5 000
 450  Jordanita graeca  görög fémlepke  5 000
 451  Zygaena fausta  nyugati csüngőlepke  10 000
 452  Zygaena laeta  vörös csüngőlepke  100 000
 453  Coleophoridae  zsákhordómoly-félék
 454  Coleophora hungariae  magyar zsákosmoly  5 000
 455  Aegeriidae  üvegszárnyúlepke-félék
 456  Chamaesphecia colpiformis  délvidéki szitkár  5 000
 457  Chamaesphecia hungarica  magyar szitkár  5 000
 458  Chamaesphecia palustris  mocsári szitkár  5 000
 459  Synansphecia affinis  napvirágszitkár  5 000
 460  Tortricidae  sodrómolyfélék
 461  Pammene querceti  magyar tölgymakkmoly  10 000
 462  Pyraustidae  tűzmolyfélék
 463  Algedonia luctualis  fehérfoltos kormosmoly  10 000
 464  Ostrinia palustralis  mocsári tűzmoly  5 000
 465  Palmitia massilialis  cifra fényilonca  5 000
 466  Reskovitsia alborivularis  keleti kormosmoly  50 000
 467  Pterophoridae  tollasmolyfélék
 468  Agdistis intermedia  magyar egytollúmoly  10 000
 469  Calyciphora xanthodactyla  hangyabogáncs-tollasmoly  5 000
 470  Lasiocampidae  szövőfélék
 471  Eriogaster catax  sárga gyapjasszövő  50 000
 472  Eriogaster lanestris  tavaszi gyapjasszövő  10 000
 473  Eriogaster rimicola  vörhenyes gyapjasszövő  10 000
 474  Phyllodesma ilicifolia  cserlevélpohók  10 000
 475  Lemoniidae  ősziszövőfélék
 476  Lemonia dumi  sávos pohók  10 000
 477  Lemonia taraxaci  pitypangszövő  10 000
 478  Endromidae  tarkaszövőfélék
 479  Endromis versicolora  tarkaszövő  5 000
 480  Sphingidae  szenderfélék
 481  Acherontia atropos  halálfejes lepke  10 000
 482  Marumba quercus  tölgyfaszender  10 000
 483  Hemaris fuciformis  dongószender  10 000
 484  Hemaris tityus  pöszörszender  10 000
 485  Proserpinus proserpina  törpeszender  50 000
 486  Hyles galii  galajszender  5 000
 487  Saturniidae  pávaszemesszövő-félék
 488  Saturnia pavoniella  kis pávaszem  10 000
 489  Saturnia spini  közepes pávaszem  50 000
 490  Saturnia pyri  nagy pávaszem  50 000
 491  Aglia tau  t-betűs pávaszem  5 000
 492  Geometridae  araszolófélék
 493  Archiearis parthenias  nagy nappaliaraszoló  10 000
 494  Boudinotiana notha (Archiearis notha)  vörhenyes nappaliaraszoló  5 000
 495  Boudinotiana puella (Archiearis puella)  kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló)  5 000
 496  Orthostixis cribraria  pettyes fehéraraszoló  50 000
 497  Epirranthis diversata  rezgőnyár-araszoló  50 000
 498  Eucrostes indigenata  homoki zöldaraszoló  10 000
 499  Scopula nemoraria  ligeti sávosaraszoló  10 000
 500  Camptogramma scripturata (Euphya scripturata)  vonalkás hegyiaraszoló  10 000
 501  Entephria cyanata[12]  bükki hegyiaraszoló[13]  100 000
 502  Entephria caesiata  szürke hegyiaraszoló  10 000
 503  Larentia clavaria  nagy mályvaaraszoló  5 000
 504  Coenocalpe lapidata  csipkés iszalagaraszoló  10 000
 505  Rheumaptera undulata (Hydria undulata)  hullámvonalas araszoló  5 000
 506  Mesotype didymata  sötétfoltos araszoló  50 000
 507  Perizoma minorata  szemvidító-araszoló  10 000
 508  Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata)  nyílfoltos tarkaaraszoló  10 000
 509  Eupithecia actaeata  békabogyó-törpearaszoló  10 000
 510  Eupithecia graphata  hangyabogáncs-törpearaszoló  5 000
 511  Eupithecia denticulata  sárgásszürke törpearaszoló  5 000
 512  Chesias legatella  szürkés zanótaraszoló  10 000
 513  Chesias rufata  vöröses zanótaraszoló  10 000
 514  Odezia atrata  fekete araszoló  10 000
 515  Schistostege decussata  hálós rétiaraszoló  50 000
 516  Discoloxia blomeri  szilfaaraszoló  10 000
 517  Hydrelia sylvata  havasi lápiaraszoló  5 000
 518  Acasis appensata  békabogyó-araszoló  10 000
 519  Lignyoptera fumidaria  füstös ősziaraszoló  100 000
 520  Ennomos quercarius  molyhostölgy-levélaraszoló  5 000
 521  Chondrosoma fiduciarium  magyar ősziaraszoló  100 000
 522  Erannis ankeraria  Anker-araszoló  100 000
 523  Paraboarmia viertlii  magyar faaraszoló  5 000
 524  Peribatodes umbraria  fagyal-faaraszoló  5 000
 525  Arichanna melanaria  tőzegáfonya-araszoló  10 000
 526  Eumannia lepraria  sávos zuzmóaraszoló  10 000
 527  Phyllometra culminaria  csüngőaraszoló  100 000
 528  Odontognophos dumetata  csücskös sziklaaraszoló  5 000
 529  Charissa intermedia  változó sziklaaraszoló  50 000
 530  Charissa pullata  mészkő-sziklaaraszoló  5 000
 531  Charissa ambiguata  havasi sziklaaraszoló  10 000
 532  Charissa variegata  tarka sziklaaraszoló  50 000
 533  Chariaspilates formosaria  pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló)  10 000
 534  Dyscia conspersaria  sziklaüröm-araszoló  5 000
 535  Perconia strigillaria  fehérszárnyú aranyaraszoló  10 000
 536  Notodontidae  púposszövőfélék
 537  Dicranura ulmi  szilfa-púposszövő  5 000
 538  Furcula bicuspis  apáca-púposszövő  5 000
 539  Leucodonta bicoloria  aranyfoltos púposszövő  10 000
 540  Drymonia velitaris  hegyi púposszövő  10 000
 541  Notodonta torva  ritka púposszövő (kormos púposszövő)  10 000
 542  Pheosia gnoma  nyírfa-púposszövő  5 000
 543  Odontosia carmelita  barátka-púposszövő  10 000
 544  Phalera bucephaloides  magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő)  10 000
 545  Noctuidae  bagolylepkefélék
 546  Hypenodes pannonica  pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly)  50 000
 547  Idia calvaria  sárgafoltú kuszabagoly  5 000
 548  Polypogon gryphalis  láperdei karcsúbagoly  5 000
 549  Odice arcuinna  réti törpebagoly  10 000
 550  Eublemma rosea  rózsaszínű törpebagoly  50 000
 551  Eublemma pannonica  magyar gyopárbagoly  250 000
 552  Metachrostis dardouini  palakék törpebagoly  10 000
 553  Ocneria rubea  rőt gyapjaslepke  10 000
 554  Ocnogyna parasita  csonkaszárnyú medvelepke  50 000
 555  Diaphora luctuosa  gyászos medvelepke  50 000
 556  Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera)  füstös medvelepke (cigánymedvelepke)  50 000
 557  Arctia festiva  díszes medvelepke  10 000
 558  Pericallia matronula  óriás-medvelepke  100 000
 559  Parasemia plantaginis  útifű-medvelepke  10 000
 560  Rhyparioides metelkana  Metelka-medvelepke  250 000
 561  Euplagia quadripunctaria  csíkos medvelepke  5 000
 562  Tyria jacobaeae  jakabfű-lepke  5 000
 563  Coscinia cribraria  pettyes molyszövő  10 000
 564  Nudaria mundana  csupasz medvelepke  10 000
 565  Paidia rica  májmoha-medvelepke  10 000
 566  Lygephila ludicra  keskenyszárnyú csüdfűbagoly  50 000
 567  Arytrura musculus  keleti lápibagoly  250 000
 568  Catocala conversa  füstös övesbagoly  10 000
 569  Catocala diversa (Ephesia diversa)  kőrisfa-övesbagoly  10 000
 570  Catocala fraxini  kék övesbagoly  5 000
 571  Catocala dilecta (Astiotes dilecta)  nagy övesbagoly  10 000
 572  Abrostola agnorista  sziklalakó csalánbagoly  10 000
 573  Diachrysia chryson  nagyfoltú aranybagoly  50 000
 574  Diachrysia zosimi  vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly)  50 000
 575  Diachrysia nadeja  szélessávú aranybagoly  50 000
 576  Euchalcia variabilis  sisakvirág-aranybagoly  10 000
 577  Euchalcia modestoides  zöld aranybagoly  10 000
 578  Polychrysia moneta  szélesszárnyú aranybagoly  50 000
 579  Panchrysia deaurata  pompás aranybagoly  50 000
 580  Lamprotes c-aureum  c-betűs aranybagoly  50 000
 581  Autographa jota  i-betűs aranybagoly  10 000
 582  Autographa bractea  aranyfoltú aranybagoly  10 000
 583  Apaustis rupicola  szirti törpebagoly  10 000
 584  Mesotrosta signalis  fehérjegyű törpebagoly  50 000
 585  Shargacucullia thapsiphaga  fakó csuklyásbagoly  5 000
 586  Shargacucullia gozmanyi  Gozmány-csuklyásbagoly  10 000
 587  Shargacucullia prenanthis  tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly  5 000
 588  Cucullia scopariae  seprősüröm-csuklyásbagoly  10 000
 589  Cucullia formosa  díszes csuklyásbagoly (pompás csuklyásbagoly)  100 000
 590  Cucullia argentea  ezüstfoltos csuklyásbagoly  10 000
 591  Cucullia gnaphalii  aranyvessző-csuklyásbagoly  50 000
 592  Cucullia lucifuga  hamvas csuklyásbagoly  10 000
 593  Cucullia balsamitae  homoki-csuklyásbagoly  10 000
 594  Cucullia campanulae  harangvirág-csuklyásbagoly  50 000
 595  Cucullia chamomillae  székfű-csuklyásbagoly  5 000
 596  Cucullia mixta[14]  vértesi csuklyásbagoly[15]  100 000
 597  Cucullia xeranthemi  vasvirág-csuklyásbagoly  10 000
 598  Cucullia tanaceti  vonalkás csuklyásbagoly  5 000
 599  Cucullia dracunculi  lilásszürke csuklyásbagoly  50 000
 600  Cucullia asteris  őszirózsa-csuklyásbagoly  5 000
 601  Epimecia ustula  ördögszem-apróbagoly  50 000
 602  Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomea)  ritka fahéjbagoly  10 000
 603  Asteroscopus syriacus  magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-
bundásbagoly)
 100 000
 604  Periphanes delphinii  szarkalábbagoly  10 000
 605  Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura)  ezerjófűbagoly  50 000
 606  Schinia cardui  keserűgyökér-nappalibagoly  5 000
 607  Schinia cognata  nyúlparéj-nappalibagoly  5 000
 608  Methorasa latreillei  gyöngypettyes bagoly  10 000
 609  Caradrina gilva (Eremodrina gilva)  platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly)  5 000
 610  Mormo maura  gyászbagoly  5 000
 611  Phlogophora scita  halványzöld csipkésbagoly  10 000
 612  Oxytripia orbiculosa  nagyfoltú bagoly  250 000
 613  Staurophora celsia  buckabagoly  5 000
 614  Gortyna borelii  nagy szikibagoly  250 000
 615  Hydraecia petasitis  nagy vízibagoly  5 000
 616  Amphipoea lucens  törékeny lápibagoly  5 000
 617  Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi)  óriás-szürkebagoly  10 000
 618  Phragmatiphila nexa  lángszínű nádibagoly  50 000
 619  Oria musculosa  szalmasárga búzabagoly  10 000
 620  Photedes captiuncula  hegyi törpebagoly  50 000
 621  Apamea platinea  platina-dudvabagoly  10 000
 622  Apamea syriaca  Tallós-dudvabagoly  5 000
 623  Enargia abluta  fakó nyárfabagoly  10 000
 624  Atethmia ambusta  körtebagoly  10 000
 625  Lithophane semibrunnea  keskenyszárnyú fabagoly  5 000
 626  Orbona fragariae  óriás-télibagoly  5 000
 627  Spudaea ruticilla  tölgyfa-őszibagoly  5 000
 628  Rileyiana fovea  zörgőbagoly  10 000
 629  Scotochrosta pulla  sötét őszibagoly  5 000
 630  Dichonia aeruginea  hamvas tölgybagoly  10 000
 631  Polymixis rufocincta[16]  villányi télibagoly[17] (magyar tarkabagoly)  100 000
 632  Anarta myrtilli  csarabbagoly  50 000
 633  Saragossa porosa  sziki ürömbagoly  50 000
 634  Saragossa implexa  ázsiai szegfűbagoly  10 000
 635  Hyssia cavernosa  feketejegyű rétibagoly  10 000
 636  Dioszeghyana schmidtii  magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly)  100 000
 637  Actebia praecox  homoki zöldbagoly  10 000
 638  Actebia fugax (Parexarnis fugax)  pusztai földibagoly  10 000
 639  Dichagyris musiva  szegélyes földibagoly  10 000
 640  Dichagyris candelisequa  szigonyos földibagoly  10 000
 641  Euxoa distinguenda  keleti földibagoly  10 000
 642  Euxoa vitta  dolomit-földibagoly  50 000
 643  Euxoa hastifera  fehérsávos földibagoly  5 000
 644  Euxoa birivia  ezüstös földibagoly  10 000
 645  Euxoa decora  selymes földibagoly  10 000
 646  Diarsia dahlii  barnáspiros földibagoly  5 000
 647  Lycophotia porphyrea  porfírbagoly  10 000
 648  Chersotis fimbriola[18]  kökörcsinvirág-földibagoly[19]  50 000
 649  Chersotis cuprea  rézfényű földibagoly  10 000
 650  Divaena haywardi  Hayward-sárgafűbagoly  10 000
 651  Xestia sexstrigata  hatcsíkú földibagoly  10 000
 652  Naenia typica  hálózatos sóskabagoly  5 000
 653  Hesperiidae  busalepkefélék
 654  Carcharodus lavatherae  tisztesfű-busalepke  50 000
 655  Heteropterus morpheus  tükrös busalepke  10 000
 656  Spialia orbifer  törpebusalepke  10 000
 657  Spialia sertorius  lápi busalepke (nyugati törpebusalepke)  10 000
 658  Pyrgus alveus  hegyi busalepke  10 000
 659  Pyrgus serratulae  homályos busalepke  10 000
 660  Thymelicus acteon  csíkos busalepke  10 000
 661  Papilionidae  pillangófélék
 662  Zerynthia polyxena  farkasalmalepke  50 000
 663  Parnassius mnemosyne  kis apollólepke  50 000
 664  Iphiclides podalirius  kardoslepke  10 000
 665  Papilio machaon  fecskefarkú lepke  10 000
 666  Pieridae  fehérlepkefélék
 667  Colias chrysotheme  dolomit-kéneslepke  100 000
 668  Colias myrmidone  narancsszínű kéneslepke (narancslepke)  100 000
 669  Gonepteryx rhamni  citromlepke  5 000
 670  Leptidea morsei  keleti mustárlepke  50 000
 671  Pieris mannii  magyar fehérlepke  50 000
 672  Pieris ergane  sziklai fehérlepke  50 000
 673  Pieris bryoniae  hegyi fehérlepke  50 000
 674  Lycaenidae  boglárkalepke-félék
 675  Lycaena dispar  nagy tűzlepke  50 000
 676  Lycaena thersamon  kis tűzlepke  10 000
 677  Lycaena hippothoe  havasi tűzlepke  50 000
 678  Lycaena alciphron  ibolyás tűzlepke  10 000
 679  Neozephyrus quercus  tölgyfalepke  5 000
 680  Thecla betulae  nyírfa-csücsköslepke  5 000
 681  Satyrium w-album  szilfa-csücsköslepke  10 000
 682  Satyrium pruni  szilvafa-csücsköslepke  5 000
 683  Satyrium spini  kökény-csücsköslepke  10 000
 684  Satyrium ilicis  tölgyfa-csücsköslepke  10 000
 685  Cupido osiris  hegyi törpeboglárka  50 000
 686  Cupido alcetas (Everes alcetas)  palakék boglárka  5 000
 687  Cupido decolorata (Everes decolorata)  fakó boglárka  5 000
 688  Pseudophilotes schiffermuelleri  apró boglárka  10 000
 689  Scoliantides orion  szemes boglárka  5 000
 690  Jolana iolas  magyar boglárka  250 000
 691  Glaucopsyche alexis  nagyszemes boglárka  5 000
 692  Maculinea alcon (Phengaris alcon) [20]  szürkés hangyaboglárka[21]  50 000
 693  Maculinea arion (Phengaris arion) [22]  nagyfoltú hangyaboglárka[23]  50 000
 694  Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)  sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)  50 000
 695  Maculinea teleius (Phengaris teleius)  vérfű-hangyaboglárka  50 000
 696  Plebejus idas  északi boglárka  10 000
 697  Plebejus sephirus  fóti boglárka  100 000
 698  Aricia agestis  szerecsenboglárka  5 000
 699  Aricia artaxerxes  bükki szerecsenboglárka  50 000
 700  Aricia eumedon  gólyaorr-boglárka  10 000
 701  Polyommatus thersites  ibolyaszín boglárka  10 000
 702  Polyommatus dorylas  fénylő boglárka  5 000
 703  Polyommatus damon  csíkos boglárka  100 000
 704  Polyommatus admetus  bundás boglárka  10 000
 705  Polyommatus amandus  csillogó boglárka  10 000
 706  Nymphalidae  tarkalepkefélék
 707  Libythea celtis  csőröslepke  5 000
 708  Limenitis populi  nagy nyárfalepke  100 000
 709  Limenitis camilla  kis lonclepke  10 000
 710  Limenitis reducta  kék lonclepke  50 000
 711  Neptis rivularis  nagy fehérsávoslepke  10 000
 712  Neptis sappho  kis fehérsávoslepke  10 000
 713  Argynnis paphia  nagy gyöngyházlepke  5 000
 714  Argynnis laodice  keleti gyöngyházlepke  50 000
 715  Argynnis pandora  zöldes gyöngyházlepke  5 000
 716  Argynnis niobe  ibolya-gyöngyházlepke  10 000
 717  Brenthis daphne  málna-gyöngyházlepke  5 000
 718  Brenthis ino  lápi gyöngyházlepke  50 000
 719  Brenthis hecate  rozsdaszínű gyöngyházlepke  5 000
 720  Boloria euphrosyne  árvácska-gyöngyházlepke  5 000
 721  Boloria selene  fakó gyöngyházlepke  10 000
 722  Apatura ilia  kis színjátszólepke  10 000
 723  Apatura iris  nagy színjátszólepke  50 000
 724  Apatura metis  magyar színjátszólepke  100 000
 725  Euphydryas aurinia  lápi tarkalepke  50 000
 726  Euphydryas maturna  díszes tarkalepke  50 000
 727  Melitaea diamina  kockás tarkalepke  10 000
 728  Melitaea ornata  magyar tarkalepke  50 000
 729  Melitaea trivia  kis tarkalepke  5 000
 730  Melitaea aurelia  recés tarkalepke  10 000
 731  Melitaea britomartis  barnás tarkalepke  10 000
 732  Nymphalis io (Inachis io)  nappali pávaszem  5 000
 733  Nymphalis urticae (Aglais urticae)  kis rókalepke  50 000
 734  Nymphalis polychloros  nagy rókalepke  10 000
 735  Nymphalis xanthomelas  vörös rókalepke  50 000
 736  Nymphalis vau-album  l-betűs rókalepke  50 000
 737  Nymphalis antiopa  gyászlepke  50 000
 738  Nymphalis c-album (Polygonia c-album)  c-betűs lepke  5 000
 739  Vanessa atalanta  atalantalepke  5 000
 740  Lopinga achine  sápadt szemeslepke  100 000
 741  Pyronia tithonus  kis ökörszemlepke  10 000
 742  Coenonympha oedippus  ezüstsávos szénalepke  250 000
 743  Hyponephele lycaon  erdei ökörszemlepke  50 000
 744  Hyponephele lupina  homoki ökörszemlepke  50 000
 745  Erebia ligea  fehércsíkú szerecsenlepke  10 000
 746  Erebia medusa  tavaszi szerecsenlepke  5 000
 747  Erebia aethiops  közönséges szerecsenlepke  50 000
 748  Hipparchia semele  barna szemeslepke  10 000
 749  Hipparchia statilinus  homoki szemeslepke  10 000
 750  Arethusana arethusa  közönséges szemeslepke  5 000
 751  Chazara briseis  tarka szemeslepke  50 000
 752  DIPTERA  KÉTSZÁRNYÚAK
 753  Sphyracephala europaea  európai nyelesszemű-légy  10 000
 754  HYMENOPTERA  HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
 755  Batazonellus lacerticida  pompás útonállódarázs  5 000
 756  Bombus argillaceus  délvidéki poszméh  50 000
 757  Bombus confusus  bársonyos poszméh  10 000
 758  Bombus fragrans  óriásposzméh  100 000
 759  Bombus humilis  változékony poszméh  5 000
 760  Bombus laesus  rozsdássárga poszméh  10 000
 761  Bombus muscorum  sárga poszméh  10 000
 762  Bombus paradoxus  ritka poszméh  10 000
 763  Bombus pomorum  vörhenyes poszméh  10 000
 764  Bombus ruderatus  ligeti poszméh  5 000
 765  Bombus silvarum  erdei poszméh  5 000
 766  Bombus soroeensis  bogáncsposzméh  5 000
 767  Bombus subterraneus  rövidszőrű poszméh  5 000
 768  Dasypoda mixta  ritka gatyásméh  5 000
 769  Ichneumon dispar  gyapjaslepke-fürkész  5 000
 770  Megascolia maculata  óriás-tőrösdarázs  50 000
 771  Parnopes grandior  pompás fémdarázs  5 000
 772  Protichneumon pisarius  nagy szenderfürkész  10 000
 773  Rhyssa persuasoria  óriás-fenyőfürkész  5 000
 774  Sphex rufocinctus  szöcskeölő darázs  5 000
 775  Stilbium cyanurum  nagy smaragdfémdarázs  10 000
 776  VERTABRATA  GERINCESEK
 777  CEPHALASPIDOMORPHI*  INGOLÁK*
 778  PETROMYZONTIFORMES*  INGOLAALAKÚAK*
 779  Petromyzontidae*  ingolafélék*
 780  Eudontomyzon danfordi  tiszai ingola  250 000
 781  Eudontomyzon mariae[24]  dunai ingola[25]  100 000
 782  OSTEICHTHYES  CSONTOS HALAK
 783  ACTINOPTERYGII  SUGARASÚSZÓJÚ HALAK
 784  ACIPENSERIFORMES  TOKALAKÚAK
 785  Acipenseridae  tokfélék
 786  Huso huso[26]  viza[27]  50 000
 787  Acipenser gueldenstaedti[28]  vágó tok[29]  50 000
 788  Acipenser nudiventris[30]  sima tok (színtok)[31]  50 000
 789  Acipenser stellatus[32]  sőregtok[33]  50 000
 790  CLUPEIFORMES*  HERINGALAKÚAK*
 791  Clupeidae*  heringfélék*
 792  Alosa immaculata  dunai nagyhering  5 000
 793  CYPRINIFORMES  PONTYALAKÚAK
 794  Cyprinidae  pontyfélék
 795  Rutilus pigus[34]  leánykoncér[35]  10 000
 796  Rutilus frisii[36]  gyöngyös koncér[37]  5 000
 797  Leuciscus leuciscus  nyúldomolykó  10 000
 798  Leuciscus souffia (Telestes souffia)  vaskos csabak  10 000
 799  Phoxinus phoxinus  fürge cselle  10 000
 800  Leucaspius delineatus  kurta baing  10 000
 801  Alburnoides bipunctatus  sujtásos küsz  10 000
 802  Barbus meridionalis[38]  Petényi-márna (magyar márna) [39]  100 000
 803  Gobio gobio[40]  fenékjáró küllő[41]  10 000
 804  Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) [42]  halványfoltú küllő[43]  10 000
 805  Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii)  homoki küllő  100 000
 806  Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus)  felpillantó küllő  100 000
 807  Rhodeus sericeus[44]  szivárványos ökle[45]  5 000
 808  Cobitidae*  csíkfélék*
 809  Misgurnus fossilis  réti csík  10 000
 810  Cobitis taenia[46]  vágó csík[47]  10 000
 811  Sabanejewia aurata[48]  törpecsík (kőfúró csík)[49]  10 000
 812  Balitoridae*  kövicsíkfélék*
 813  Barbatula barbatula  kövicsík  10 000
 814  ESOCIFORMES  CSUKAALAKÚAK
 815  Umbridae*  pócfélék*
 816  Umbra krameri  lápi póc  250 000
 817  SALMONIFORMES  PISZTRÁNGALAKÚAK
 818  Salmonidae  pisztrángfélék
 819  Thymallus thymallus  pénzes pér  5 000
 820  Hucho hucho  dunai galóca  100 000
 821  SCORPAENIFORMES*  SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK*
 822  Cottidae*  kölöntefélék*
 823  Cottus gobio  botos kölönte  50 000
 824  Cottus poecilopus  cifra kölönte  5 000
 825  PERCIFORMES  SÜGÉRALAKÚAK
 826  Percidae  sügérfélék
 827  Gymnocephalus baloni  széles durbincs  5 000
 828  Gymnocephalus schraetser  selymes durbincs  50 000
 829  Zingel zingel  magyar bucó  100 000
 830  Zingel streber  német bucó  100 000
 831  AMPHIBIA*  KÉTÉLTŰEK*
 832  CAUDATA*  FARKOS KÉTÉLTŰEK*
 833  Salamandridae*  szalamandrafélék*
 834  Salamandra salamandra  foltos szalamandra  50 000
 835  Triturus alpestris  alpesi gőte  100 000
 836  Triturus carnifex  alpesi tarajosgőte  50 000
 837  Triturus cristatus  közönséges tarajosgőte  50 000
 838  Triturus dobrogicus  dunai tarajosgőte  50 000
 839  Triturus vulgaris (Lissotriton vulgaris)  pettyes gőte  10 000
 840  ANURA*  BÉKÁK*
 841  Discoglossidae*  korongnyelvűbéka-félék*
 842  Bombina bombina  vöröshasú unka  10 000
 843  Bombina variegata  sárgahasú unka  50 000
 844  Pelobatidae*  ásóbékafélék*
 845  Pelobates fuscus  barna ásóbéka  10 000
 846  Bufonidae*  varangyfélék*
 847  Bufo bufo  barna varangy  10 000
 848  Bufo viridis (Pseudepidalea viridis)  zöld varangy  10 000
 849  Hylidae*  levelibéka-félék*
 850  Hyla arborea  zöld levelibéka  10 000
 851  Ranidae*  valódibéka-félék*
 852  Rana arvalis  mocsári béka  50 000
 853  Rana dalmatina  erdei béka  10 000
 854  Rana temporaria  gyepi béka  50 000
 855  Rana lessonae (Pelophylax lessonae)  kis tavibéka  10 000
 856  Rana esculenta (Pelophylax esculentus)  kecskebéka  10 000
 857  Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus)  kacagó béka (tavibéka)  10 000
 858  REPTILIA*  HÜLLŐK*
 859  TESTUDINES*  TEKNŐSÖK*
 860  Emydidae*  mocsáriteknős-félék*
 861  Emys orbicularis  mocsári teknős  50 000
 862  SQUAMATA*  PIKKELYES HÜLLŐK*
 863  Lacertidae*  nyakörvösgyíkfélék*
 864  Lacerta agilis  fürge gyík  25 000
 865  Lacerta viridis  zöld gyík  25 000
 866  Podarcis muralis  fali gyík  25 000
 867  Podarcis taurica  homoki gyík  50 000
 868  Zootoca vivipara (Lacerta vivipara)  elevenszülő gyík  100 000
 869  Scincidae*  szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)*
 870  Ablepharus kitaibelii  pannon gyík (magyar gyík)  250 000
 871  Anguidae*  lábatlangyíkfélék*
 872  Anguis fragilis[50]  lábatlangyík[51]  25 000
 873  Colubridae*  siklófélék*
 874  Elaphe longissima (Zamenis longissimus)  erdei sikló  50 000
 875  Coluber caspius (Dolichophis caspius)  haragos sikló  500 000
 876  Coronella austriaca  rézsikló  50 000
 877  Natrix natrix  vízi sikló  25 000
 878  Natrix tessellata  kockás sikló  25 000
 879  Viperidae*  viperafélék
 880  Vipera berus  keresztes vipera  250 000
 881  Vipera ursinii[52]  parlagi vipera[53]  1 000 000
 882  AVES  MADARAK
 883  ANSERIFORMES  LÚDALAKÚAK
 884  Anatidae  récefélék
 885  Cygnus columbianus  kis hattyú  50 000
 886  Cygnus cygnus  énekes hattyú  50 000
 887  Anser brachyrhynchus  rövidcsőrű lúd  25 000
 888  Anser erythropus  kis lilik  1 000 000
 889  Anser indicus  indiai lúd  25 000
 890  Anser caerulescens  sarki lúd  25 000
 891  Branta leucopsis  apácalúd  25 000
 892  Branta bernicla  örvös lúd  50 000
 893  Branta ruficollis  vörösnyakú lúd  1 000 000
 894  Tadorna ferruginea  vörös ásólúd  25 000
 895  Tadorna tadorna  bütykös ásólúd  50 000
 896  Anas penelope (Mareca penelope)  fütyülő réce  50 000
 897  Anas strepera (Mareca strepera)  kendermagos réce  50 000
 898  Anas crecca[54]  csörgő réce[55]  50 000
 899  Anas acuta  nyílfarkú réce  50 000
 900  Anas querquedula (Spatula querquedula)  böjti réce  100 000
 901  Anas clypeata (Spatula clypeata)  kanalas réce  50 000
 902  Marmaronetta angustirostris  márványos réce  250 000
 903  Netta rufina  üstökös réce  50 000
 904  Aythya ferina  barátréce  50 000
 905  Aythya nyroca  cigányréce  500 000
 906  Aythya fuligula  kontyos réce  50 000
 907  Aythya marila  hegyi réce  50 000
 908  Somateria mollissima  pehelyréce  50 000
 909  Somateria spectabilis  cifra pehelyréce  25 000
 910  Polysticta stelleri  Steller-pehelyréce  250 000
 911  Clangula hyemalis  jegesréce  250 000
 912  Melanitta nigra[56]  fekete réce[57]  50 000
 913  Melanitta fusca[58]  füstös réce[59]  250 000
 914  Bucephala clangula  kerceréce  50 000
 915  Mergus albellus  kis bukó  50 000
 916  Mergus serrator  örvös bukó  50 000
 917  Mergus merganser  nagy bukó  50 000
 918  Oxyura leucocephala  kékcsőrű réce  500 000
 919  GALLIFORMES  TYÚKALAKÚAK
 920  Phasianidae  fácánfélék
 921  Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)  császármadár  500 000
 922  Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)  nyírfajd  50 000
 923  Tetrao urogallus  siketfajd  50 000
 924  Coturnix coturnix  fürj  50 000
 925  GAVIIFORMES*  BÚVÁRALAKÚAK*
 926  Gaviidae*  búvárfélék*
 927  Gavia stellata  északi búvár  25 000
 928  Gavia arctica[60]  sarki búvár[61]  25 000
 929  Gavia immer  jeges búvár  25 000
 930  PODICIPEDIFORMES*  VÖCSÖKALAKÚAK*
 931  Podicipedidae*  vöcsökfélék*
 932  Tachybaptus ruficollis  kis vöcsök  50 000
 933  Podiceps cristatus  búbos vöcsök  50 000
 934  Podiceps grisegena  vörösnyakú vöcsök  250 000
 935  Podiceps auritus  füles vöcsök  50 000
 936  Podiceps nigricollis  feketenyakú vöcsök  100 000
 937  SULIFORMES  SZULAALAKÚAK
 938  Phalacrocoracidae  kárókatonafélék
 939  Phalacrocorax pygmeus (Microcarbo pygmaeus)  kis kárókatona  100 000
 940  PELECANIFORMES*  GÖDÉNYALAKÚAK*
 941  Pelecanidae*  gödényfélék*
 942  Pelecanus onocrotalus  rózsás gödény  250 000
 943  Pelecanus crispus  borzas gödény  500 000
 944  Ardeidae*  gémfélék*
 945  Botaurus stellaris  bölömbika  100 000
 946  Ixobrychus minutus  törpegém  100 000
 947  Nycticorax nycticorax  bakcsó  100 000
 948  Ardeola ralloides  üstökösgém  500 000
 949  Bubulcus ibis  pásztorgém  25 000
 950  Egretta garzetta  kis kócsag  250 000
 951  Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)  nagy kócsag  100 000
 952  Ardea cinerea  szürke gém  50 000
 953  Ardea purpurea  vörös gém  250 000
 954  Threskiornithidae*  íbiszfélék*
 955  Plegadis falcinellus  batla  500 000
 956  Platalea leucorodia  kanalasgém  500 000
 957  CICONIIFORMES*  GÓLYAALAKÚAK*
 958  Ciconiidae*  gólyafélék*
 959  Ciconia nigra  fekete gólya  500 000
 960  Ciconia ciconia  fehér gólya  100 000
 961  PHOENICOPTERIFORMES*  FLAMINGÓALAKÚAK*
 962  Phoenicopteridae*  flamingófélék*
 963  Phoenicopterus ruber[62]  rózsás flamingó[63]  50 000
 964  ACCIPITRIFORMES*  VÁGÓMADÁRALAKÚAK*
 965  Accipitridae*  vágómadárfélék*
 966  Pernis apivorus  darázsölyv  100 000
 967  Elanus caeruleus  kuhi  50 000
 968  Milvus migrans  barna kánya  500 000
 969  Milvus milvus  vörös kánya  500 000
 970  Haliaeetus albicilla  rétisas  1 000 000
 971  Neophron percnopterus  dögkeselyű  250 000
 972  Gyps fulvus  fakó keselyű  250 000
 973  Aegypius monachus  barátkeselyű  250 000
 974  Circaetus gallicus  kígyászölyv  1 000 000
 975  Circus aeruginosus  barna rétihéja  50 000
 976  Circus cyaneus[64]  kékes rétihéja[65]  50 000
 977  Circus macrourus  fakó rétihéja  250 000
 978  Circus pygargus  hamvas rétihéja  500 000
 979  Accipiter gentilis  héja  50 000
 980  Accipiter nisus  karvaly  50 000
 981  Accipiter brevipes  kis héja  500 000
 982  Buteo buteo  egerészölyv  25 000
 983  Buteo rufinus  pusztai ölyv  100 000
 984  Buteo lagopus  gatyás ölyv  50 000
 985  Aquila pomarina (Clanga pomarina)  békászó sas  1 000 000
 986  Aquila clanga (Clanga clanga)  fekete sas  500 000
 987  Aquila nipalensis  pusztai sas  250 000
 988  Aquila heliaca  parlagi sas  1 000 000
 989  Aquila chrysaetos  szirti sas  500 000
 990  Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)  törpesas  500 000
 991  Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)  héjasas  250 000
 992  Pandionidae*  halászsasfélék*
 993  Pandion haliaetus  halászsas  500 000
 994  FALCONIFORMES*  SÓLYOMALAKÚAK*
 995  Falconidae*  sólyomfélék*
 996  Falco naumanni  fehérkarmú vércse  500 000
 997  Falco tinnunculus  vörös vércse  50 000
 998  Falco vespertinus  kék vércse  500 000
 999  Falco columbarius  kis sólyom  50 000
 1000  Falco subbuteo  kabasólyom  50 000
 1001  Falco eleonorae  Eleonóra-sólyom  250 000
 1002  Falco biarmicus  Feldegg-sólyom  100 000
 1003  Falco cherrug  kerecsensólyom  1 000 000
 1004  Falco rusticolus  északi sólyom  100 000
 1005  Falco peregrinus  vándorsólyom  500 000
 1006  GRUIFORMES  DARUALAKÚAK
 1007  Rallidae  guvatfélék
 1008  Rallus aquaticus  guvat  50 000
 1009  Porzana porzana  pettyes vízicsibe  50 000
 1010  Porzana parva (Zapornia parva)  kis vízicsibe  50 000
 1011  Porzana pusilla (Zapornia pusilla)  törpevízicsibe  500 000
 1012  Crex crex  haris  500 000
 1013  Gallinula chloropus  vízityúk  25 000
 1014  Porphyrio porphyrio  kék fú  25 000
 1015  Gruidae*  darufélék*
 1016  Grus grus  daru  50 000
 1017  Anthropoides virgo (Grus virgo)  pártás daru  50 000
 1018  OTIDIFORMES*  TÚZOKALAKÚAK*
 1019  Otididae*  túzokfélék*
 1020  Tetrax tetrax  reznek  500 000
 1021  Otis tarda  túzok  1 000 000
 1022  CHARADRIIFORMES  LILEALAKÚAK
 1023  Haematopodidae*  csigaforgató-félék*
 1024  Haematopus ostralegus  csigaforgató  25 000
 1025  Recurvirostridae*  gulipánfélék*
 1026  Himantopus himantopus  gólyatöcs  250 000
 1027  Recurvirostra avosetta  gulipán  250 000
 1028  Burhinidae*  ugartyúkfélék*
 1029  Burhinus oedicnemus  ugartyúk  500 000
 1030  Glareolidae*  székicsérfélék*
 1031  Glareola pratincola  székicsér  500 000
 1032  Glareola nordmanni  feketeszárnyú székicsér  500 000
 1033  Charadriidae*  lilefélék*
 1034  Charadrius dubius  kis lile  50 000
 1035  Charadrius hiaticula  parti lile  25 000
 1036  Charadrius alexandrinus  széki lile  1 000 000
 1037  Charadrius leschenaultii  sivatagi lile  25 000
 1038  Charadrius morinellus  havasi lile  50 000
 1039  Pluvialis apricaria  aranylile  25 000
 1040  Pluvialis squatarola  ezüstlile  25 000
 1041  Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus)  tüskés bíbic  25 000
 1042  Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)  lilebíbic  500 000
 1043  Vanellus leucurus (Chettusia leucura)  fehérfarkú lilebíbic  25 000
 1044  Vanellus vanellus  bíbic  50 000
 1045  Scolopacidae  szalonkafélék
 1046  Calidris canutus  sarki partfutó  25 000
 1047  Calidris alba  fenyérfutó  25 000
 1048  Calidris minuta  apró partfutó  25 000
 1049  Calidris temminckii  Temminck-partfutó  25 000
 1050  Calidris melanotos  vándorpartfutó  25 000
 1051  Calidris ferruginea  sarlós partfutó  25 000
 1052  Calidris maritima  tengeri partfutó  25 000
 1053  Calidris alpina  havasi partfutó  25 000
 1054  Limicola falcinellus (Calidris falcinellus)  sárjáró  25 000
 1055  Tryngites subruficollis (Calidris subruficollis)  cankópartfutó  50 000
 1056  Philomachus pugnax (Calidris pugnax)  pajzsoscankó  50 000
 1057  Lymnocryptes minimus  kis sárszalonka  25 000
 1058  Gallinago gallinago[66]  sárszalonka[67]  100 000
 1059  Gallinago media  nagy sárszalonka  250 000
 1060  Limosa limosa  nagy goda  500 000
 1061  Limosa lapponica  kis goda  25 000
 1062  Numenius phaeopus  kis póling  50 000
 1063  Numenius tenuirostris  vékonycsőrű póling  1 000 000
 1064  Numenius arquata  nagy póling  500 000
 1065  Tringa erythropus  füstös cankó  25 000
 1066  Tringa totanus  piroslábú cankó  250 000
 1067  Tringa stagnatilis  tavi cankó  250 000
 1068  Tringa nebularia  szürke cankó  25 000
 1069  Tringa flavipes  sárgalábú cankó  25 000
 1070  Tringa ochropus  erdei cankó  25 000
 1071  Tringa glareola  réti cankó  25 000
 1072  Xenus cinereus  terekcankó  25 000
 1073  Actitis hypoleucos  billegetőcankó  50 000
 1074  Arenaria interpres  kőforgató  25 000
 1075  Phalaropus lobatus  vékonycsőrű víztaposó  25 000
 1076  Phalaropus fulicarius  laposcsőrű víztaposó  25 000
 1077  Stercorariidae*  halfarkasfélék*
 1078  Stercorarius pomarinus  szélesfarkú halfarkas  25 000
 1079  Stercorarius parasiticus  ékfarkú halfarkas  25 000
 1080  Stercorarius longicaudus  nyílfarkú halfarkas  25 000
 1081  Stercorarius skua  nagy halfarkas  25 000
 1082  Laridae  sirályfélék
 1083  Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus)  halászsirály  25 000
 1084  Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus)  dankasirály  50 000
 1085  Larus genei (Chroicocephalus genei)  vékonycsőrű sirály  25 000
 1086  Larus melanocephalus  szerecsensirály  100 000
 1087  Larus canus  viharsirály  25 000
 1088  Larus audouinii  korallsirály  50 000
 1089  Larus fuscus[68]  heringsirály[69]  50 000
 1090  Larus argentatus  ezüstsirály  25 000
 1091  Larus glaucoides  sarki sirály  25 000
 1092  Larus hyperboreus  jeges sirály  25 000
 1093  Larus marinus  dolmányos sirály  25 000
 1094  Larus minutus (Hydrocoloeus minutus)  kis sirály  25 000
 1095  Xema sabini  fecskesirály  25 000
 1096  Rissa tridactyla  csüllő  25 000
 1097  Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)  kacagócsér  50 000
 1098  Sterna caspia (Hydroprogne caspia)  lócsér  50 000
 1099  Sterna sandvicensis (Thalasseus sandvicensis)  kenti csér  25 000
 1100  Sterna hirundo  küszvágó csér  100 000
 1101  Sterna paradisaea  sarki csér  25 000
 1102  Sterna albifrons[70] (Sternula albifrons)  kis csér[71]  500 000
 1102  Chlidonias hybrida  fattyúszerkő  100 000
 1103  Chlidonias niger  kormos szerkő  250 000
 1104  Chlidonias leucopterus  fehérszárnyú szerkő  250 000
 1105  Alcidae*  alkafélék*
 1106  Alca torda  alka  25 000
 1107  Fratercula arctica  lunda  25 000
 1108  COLUMBIFORMES  GALAMBALAKÚAK
 1109  Columbidae  galambfélék
 1110  Columba oenas  kék galamb  50 000
 1111  Streptopelia turtur  vadgerle  50 000
 1112  CUCULIFORMES*  KAKUKKALAKÚAK*
 1113  Cuculidae*  kakukkfélék*
 1114  Clamator glandarius  pettyes kakukk  25 000
 1115  Cuculus canorus  kakukk  50 000
 1116  STRIGIFORMES*  BAGOLYALAKÚAK*
 1117  Tytonidae*  gyöngybagolyfélék*
 1118  Tyto alba  gyöngybagoly  100 000
 1119  Strigidae*  bagolyfélék*
 1120  Otus scops  füleskuvik  100 000
 1121  Bubo bubo[72]  uhu[73]  500 000
 1122  Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)  hóbagoly  100 000
 1123  Surnia ulula  karvalybagoly  50 000
 1124  Glaucidium passerinum  törpekuvik  50 000
 1125  Athene noctua  kuvik  100 000
 1126  Strix aluco  macskabagoly  50 000
 1127  Strix uralensis  uráli bagoly  100 000
 1128  Asio otus  erdei fülesbagoly  50 000
 1129  Asio flammeus  réti fülesbagoly  250 000
 1130  Aegolius funereus  gatyáskuvik  50 000
 1131  CAPRIMULGIFORMES*  LAPPANTYÚALAKÚAK*
 1132  Caprimulgidae*  lappantyúfélék*
 1133  Caprimulgus europaeus  lappantyú  50 000
 1134  Apodidae*  sarlósfecskefélék*
 1135  Apus apus  sarlósfecske  25 000
 1136  Apus pallidus  halvány sarlósfecske  25 000
 1137  Apus melba  havasi sarlósfecske  25 000
 1138  CORACIIFORMES*  SZALAKÓTAALAKÚAK*
 1139  Alcedinidae*  jégmadárfélék*
 1140  Alcedo atthis  jégmadár  50 000
 1141  Meropidae*  gyurgyalagfélék*
 1142  Merops apiaster  gyurgyalag  100 000
 1143  Coraciidae*  szalakótafélék*
 1144  Coracias garrulus  szalakóta  500 000
 1145  BUCEROTIFORMES*  SZARVASCSŐRŰMADÁR-
ALAKÚAK*
 1146  Upupidae*  búbosbankafélék*
 1147  Upupa epops  búbosbanka  50 000
 1148  PICIFORMES*  HARKÁLYALAKÚAK*
 1149  Picidae*  harkályfélék*
 1150  Jynx torquilla  nyaktekercs  50 000
 1151  Picus canus  hamvas küllő  50 000
 1152  Picus viridis[74]  zöld küllő[75]  50 000
 1153  Dryocopus martius  fekete harkály  50 000
 1154  Dendrocopos major  nagy fakopáncs  25 000
 1155  Dendrocopos syriacus  balkáni fakopáncs  25 000
 1156  Dendrocopos leucotos  fehérhátú fakopáncs  250 000
 1157  Dendrocopos medius (Leiopicus medius)  középfakopáncs  50 000
 1158  Dendrocopos minor (Dryobates minor)  kis fakopáncs  50 000
 1159  PASSERIFORMES  VERÉBALAKÚAK
 1160  Alaudidae*  pacsirtafélék*
 1161  Melanocorypha calandra  kalandrapacsirta  25 000
 1162  Calandrella brachydactyla  szikipacsirta  500 000
 1163  Galerida cristata  búbos pacsirta  50 000
 1164  Lullula arborea  erdei pacsirta  50 000
 1165  Alauda arvensis  mezei pacsirta  25 000
 1166  Eremophila alpestris  havasi fülespacsirta  50 000
 1167  Hirundinidae*  fecskefélék*
 1168  Riparia riparia  partifecske  50 000
 1169  Hirundo rustica  füsti fecske  50 000
 1170  Hirundo daurica (Cecropis daurica)  vörhenyes fecske  25 000
 1171  Delichon urbicum  molnárfecske  50 000
 1172  Motacillidae*  billegetőfélék*
 1173  Anthus richardi  sarkantyús pityer  25 000
 1174  Anthus campestris  parlagi pityer  50 000
 1175  Anthus trivialis  erdei pityer  25 000
 1176  Anthus pratensis  réti pityer  25 000
 1177  Anthus cervinus  rozsdástorkú pityer  25 000
 1178  Anthus spinoletta  havasi pityer  25 000
 1179  Motacilla flava  sárga billegető  25 000
 1180  Motacilla citreola  citrombillegető  25 000
 1181  Motacilla cinerea  hegyi billegető  50 000
 1182  Motacilla alba  barázdabillegető  25 000
 1183  Bombycillidae*  csonttollúfélék*
 1184  Bombycilla garrulus  csonttollú  25 000
 1185  Cinclidae*  vízirigófélék*
 1186  Cinclus cinclus  vízirigó  500 000
 1187  Troglodytidae*  ökörszemfélék*
 1188  Troglodytes troglodytes  ökörszem  25 000
 1189  Prunellidae*  szürkebegyfélék*
 1190  Prunella modularis  erdei szürkebegy  25 000
 1191  Prunella collaris  havasi szürkebegy  25 000
 1192  Turdidae*  rigófélék*
 1193  Erithacus rubecula  vörösbegy  25 000
 1194  Luscinia luscinia  nagy fülemüle  100 000
 1195  Luscinia megarhynchos  fülemüle  25 000
 1196  Luscinia svecica  kékbegy  50 000
 1197  Tarsiger cyanurus  kékfarkú  25 000
 1198  Phoenicurus ochruros  házi rozsdafarkú  25 000
 1199  Phoenicurus phoenicurus  kerti rozsdafarkú  50 000
 1200  Saxicola rubetra  rozsdás csuk  25 000
 1201  Saxicola torquatus[76]  cigánycsuk[77]  25 000
 1202  Oenanthe isabellina  pusztai hantmadár  25 000
 1203  Oenanthe oenanthe  hantmadár  50 000
 1204  Oenanthe pleschanka  apácahantmadár  25 000
 1205  Oenanthe hispanica  déli hantmadár  25 000
 1206  Monticola saxatilis  kövirigó  500 000
 1207  Monticola solitarius  kék kövirigó  25 000
 1208  Turdus torquatus  örvös rigó  25 000
 1209  Turdus merula  fekete rigó  25 000
 1210  Turdus pilaris  fenyőrigó  25 000
 1211  Turdus philomelos  énekes rigó  25 000
 1212  Turdus iliacus  szőlőrigó  25 000
 1213  Turdus viscivorus  léprigó  50 000
 1214  Sylviidae*  poszátafélék*
 1215  Cettia cetti  berki poszáta  25 000
 1216  Cisticola juncidis  szuharbújó  25 000
 1217  Locustella naevia  réti tücsökmadár  50 000
 1218  Locustella fluviatilis  berki tücsökmadár  50 000
 1219  Locustella luscinioides  nádi tücsökmadár  50 000
 1220  Acrocephalus melanopogon  fülemülesitke  50 000
 1221  Acrocephalus paludicola  csíkosfejű nádiposzáta  1 000 000
 1222  Acrocephalus schoenobaenus  foltos nádiposzáta  25 000
 1223  Acrocephalus agricola  rozsdás nádiposzáta  25 000
 1224  Acrocephalus dumetorum  berki nádiposzáta  25 000
 1225  Acrocephalus palustris  énekes nádiposzáta  25 000
 1226  Acrocephalus scirpaceus  cserregő nádiposzáta  25 000
 1227  Acrocephalus arundinaceus  nádirigó  25 000
 1228  Hippolais caligata (Iduna caligata)  kis geze  25 000
 1229  Hippolais pallida (Iduna pallida)  halvány geze  50 000
 1230  Hippolais icterina  kerti geze  25 000
 1231  Sylvia cantillans[78]  bajszos poszáta[79]  25 000
 1232  Sylvia melanocephala  kucsmás poszáta  25 000
 1233  Sylvia nisoria  karvalyposzáta  50 000
 1234  Sylvia curruca[80]  kis poszáta[81]  25 000
 1235  Sylvia communis  mezei poszáta  25 000
 1236  Sylvia borin  kerti poszáta  50 000
 1237  Sylvia atricapilla  barátposzáta  25 000
 1238  Phylloscopus proregulus  királyfüzike  25 000
 1239  Phylloscopus inornatus  vándorfüzike  25 000
 1240  Phylloscopus bonelli  Bonelli-füzike  25 000
 1241  Phylloscopus sibilatrix  sisegő füzike  25 000
 1242  Phylloscopus collybita  csilpcsalpfüzike  25 000
 1243  Phylloscopus trochilus  fitiszfüzike  25 000
 1244  Regulus regulus  sárgafejű királyka  25 000
 1245  Regulus ignicapilla  tüzesfejű királyka  25 000
 1246  Muscicapidae*  légykapófélék*
 1247  Muscicapa striata  szürke légykapó  50 000
 1248  Ficedula parva[82]  kis légykapó[83]  100 000
 1249  Ficedula albicollis  örvös légykapó  25 000
 1250  Ficedula hypoleuca  kormos légykapó  25 000
 1251  Timaliidae*  timáliafélék*
 1252  Panurus biarmicus  barkóscinege  50 000
 1253  Aegithalidae*  őszapófélék*
 1254  Aegithalos caudatus  őszapó  25 000
 1255  Paridae*  cinegefélék*
 1256  Parus palustris (Poecile palustris)  barátcinege  25 000
 1257  Parus montanus (Poecile montanus)  kormosfejű cinege  25 000
 1258  Parus cristatus (Lophophanes cristatus)  búbos cinege  25 000
 1259  Parus ater (Periparus ater)  fenyvescinege  25 000
 1260  Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus)  kék cinege  25 000
 1261  Parus major  széncinege  25 000
 1262  Sittidae*  csuszkafélék*
 1263  Sitta europaea  csuszka  25 000
 1264  Tichodromadidae*  hajnalmadárfélék*
 1265  Tichodroma muraria  hajnalmadár  50 000
 1266  Certhiidae*  fakuszfélék*
 1267  Certhia familiaris  hegyi fakusz  25 000
 1268  Certhia brachydactyla  rövidkarmú fakusz  25 000
 1269  Remizidae*  függőcinege-félék*
 1270  Remiz pendulinus  függőcinege  50 000
 1271  Oriolidae*  sárgarigófélék*
 1272  Oriolus oriolus  sárgarigó  25 000
 1273  Laniidae*  gébicsfélék*
 1274  Lanius collurio  tövisszúró gébics  25 000
 1275  Lanius minor  kis őrgébics  50 000
 1276  Lanius excubitor  nagy őrgébics  50 000
 1277  Lanius senator  vörösfejű gébics  50 000
 1278  Corvidae  varjúfélék
 1279  Nucifraga caryocatactes  fenyőszajkó  25 000
 1280  Pyrrhocorax graculus  havasi csóka  25 000
 1281  Pyrrhocorax pyrrhocorax  havasi varjú  25 000
 1282  Corvus monedula  csóka  50 000
 1283  Corvus frugilegus  vetési varjú  50 000
 1284  Corvus corone corone  kormos varjú  25 000
 1285  Corvus corax  holló  50 000
 1286  Sturnidae  seregélyfélék
 1287  Sturnus roseus (Pastor roseus)  pásztormadár  50 000
 1288  Passeridae  verébfélék
 1289  Passer hispaniolensis  berki veréb  25 000
 1290  Passer montanus  mezei veréb  25 000
 1291  Montifringilla nivalis  havasipinty  25 000
 1292  Fringillidae*  pintyfélék*
 1293  Fringilla coelebs  erdei pinty  25 000
 1294  Fringilla montifringilla  fenyőpinty  25 000
 1295  Serinus serinus  csicsörke  25 000
 1296  Carduelis chloris  zöldike  25 000
 1297  Carduelis carduelis  tengelic  25 000
 1298  Carduelis spinus  csíz  25 000
 1299  Carduelis cannabina  kenderike  25 000
 1300  Carduelis flavirostris  sárgacsőrű kenderike  25 000
 1301  Carduelis flammea[84]  zsezse[85]  25 000
 1302  Loxia leucoptera  szalagos keresztcsőrű  25 000
 1303  Loxia curvirostra  keresztcsőrű  25 000
 1304  Carpodacus erythrinus  karmazsinpirók  25 000
 1305  Pinicola enucleator  nagy pirók  25 000
 1306  Pyrrhula pyrrhula  süvöltő  25 000
 1307  Coccothraustes coccothraustes  meggyvágó  25 000
 1308  Emberizidae*  sármányfélék*
 1309  Calcarius lapponicus  sarkantyús sármány  25 000
 1310  Plectrophenax nivalis  hósármány  25 000
 1311  Emberiza leucocephalos  fenyősármány  25 000
 1312  Emberiza citrinella  citromsármány  25 000
 1313  Emberiza cirlus  sövénysármány  50 000
 1314  Emberiza cia  bajszos sármány  100 000
 1315  Emberiza hortulana  kerti sármány  500 000
 1316  Emberiza rustica  erdei sármány  25 000
 1317  Emberiza pusilla  törpesármány  25 000
 1318  Emberiza schoeniclus  nádi sármány  25 000
 1319  Emberiza melanocephala  kucsmás sármány  25 000
 1320  Emberiza calandra (Miliaria calandra)  sordély  25 000
 1321  MAMMALIA  EMLŐSÖK
 1322  PLACENTALIA  MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
 1323  ERINACEOMORPHA*  SÜNALAKÚAK*
 1324  Erinaceidae*  sünfélék*
 1325  Erinaceus roumanicus[86]  keleti sün[87]  25 000
 1326  SORICOMORPHA*  CICKÁNYALAKÚAK*
 1327  Soricidae*  cickányfélék*
 1328  Crocidura leucodon  mezei cickány  25 000
 1329  Crocidura suaveolens  keleti cickány  25 000
 1330  Neomys anomalus  Miller-vízicickány  50 000
 1331  Neomys fodiens  közönséges vízicickány  50 000
 1332  Sorex alpinus  havasi cickány  50 000
 1333  Sorex araneus  erdei cickány  25 000
 1334  Sorex minutus  törpecickány  25 000
 1335  Talpidae*  vakondfélék*
 1336  Talpa europaea  vakond  25 000
 1337  MICROCHIROPTERA*  KISDENEVÉREK*
 1338  Rhinolophidae*  patkósdenevér-félék*
 1339  Rhinolophus euryale  kereknyergű patkósdenevér  250 000
 1340  Rhinolophus ferrumequinum  nagy patkósdenevér  100 000
 1341  Rhinolophus hipposideros  kis patkósdenevér  50 000
 1342  Vespertilionidae*  simaorrúdenevér-félék*
 1343  Barbastella barbastellus  nyugati piszedenevér  100 000
 1344  Eptesicus nilssonii  északi késeidenevér  25 000
 1345  Eptesicus serotinus  közönséges késeidenevér  25 000
 1346  Hypsugo savii  alpesi denevér  50 000
 1347  Miniopterus schreibersii  hosszúszárnyú denevér  250 000
 1348  Myotis alcathoe  nimfadenevér  50 000
 1349  Myotis bechsteinii  nagyfülű denevér  100 000
 1350  Myotis blythii  hegyesorrú denevér  50 000
 1351  Myotis brandtii  Brandt-denevér  50 000
 1352  Myotis dasycneme  tavi denevér  100 000
 1353  Myotis daubentonii  vízi denevér  50 000
 1354  Myotis emarginatus  csonkafülű denevér  100 000
 1355  Myotis myotis  közönséges denevér  50 000
 1356  Myotis mystacinus  bajuszos denevér  50 000
 1357  Myotis nattereri  horgasszőrű denevér  50 000
 1358  Nyctalus lasiopterus  óriás-koraidenevér  500 000
 1359  Nyctalus leisleri  szőröskarú koraidenevér  50 000
 1360  Nyctalus noctula  rőt koraidenevér  25 000
 1361  Pipistrellus kuhlii  fehérszélű törpedenevér  50 000
 1362  Pipistrellus nathusii  durvavitorlájú törpedenevér  25 000
 1363  Pipistrellus pipistrellus  közönséges törpedenevér  25 000
 1364  Pipistrellus pygmaeus  szoprán törpedenevér  25 000
 1365  Plecotus auritus  barna hosszúfülű-denevér  50 000
 1366  Plecotus austriacus  szürke hosszúfülű-denevér  50 000
 1367  Vespertilio murinus  fehértorkú denevér  50 000
 1368  RODENTIA  RÁGCSÁLÓK
 1369  Sciuridae*  mókusfélék*
 1370  Sciurus vulgaris  mókus  25 000
 1371  Spermophilus citellus  ürge  250 000
 1372  Castoridae*  hódfélék*
 1373  Castor fiber  eurázsiai hód  50 000
 1374  Microtidae  pocokfélék
 1375  Microtus agrestis  csalitjáró pocok  25 000
 1376  Microtus oeconomus  északi pocok  500 000
 1377  Gliridae*  pelefélék*
 1378  Dryomys nitedula  erdei pele  100 000
 1379  Glis glis (Myoxus glis)  nagy pele  50 000
 1380  Muscardinus avellanarius  mogyorós pele  50 000
 1381  Muridae  egérfélék
 1382  Micromys minutus  törpeegér  25 000
 1383  Zapodidae*  szöcskeegérfélék*
 1384  Sicista subtilis  csíkos szöcskeegér  1 000 000
 1385  Spalacidae*  földikutyafélék*
 1386  Nannospalax leucodon[88]  nyugati földikutya[89]  1 000 000
 1387  CARNIVORA  RAGADOZÓK
 1388  Canidae  kutyafélék
 1389  Canis lupus[90]  farkas[91]  250 000
 1390  Ursidae*  medvefélék*
 1391  Ursus arctos  barna medve  250 000
 1392  Mustelidae  menyétfélék
 1393  Mustela erminea  hermelin  50 000
 1394  Mustela nivalis  menyét  25 000
 1395  Mustela eversmanii  molnárgörény  50 000
 1396  Martes martes  nyuszt  50 000
 1397  Lutra lutra  vidra  250 000
 1398  Felidae*  macskafélék*
 1399  Felis silvestris[92]  vadmacska[93]  250 000
 1400  Lynx lynx  hiúz  500 000
 1401  ARTIODACTYLA  PÁROSUJJÚ PATÁSOK
 1402  Bovidae  marhafélék
 1403  Rupicapra rupicapra  zerge  50 000
 A gerincesek esetében a *-gal jelölt magasabb rendű csoportok valamennyi hazai faja szerepel a mellékletben.

3-4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[94]

  1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok)

 Magyar név  Tudományos név  Értéke (Ft)
 Erdei vöröshangya  Formica rufa  50 000
 Kis erdei-vöröshangya  Formica polyctenarufa  50 000
 Kis nyomottfejű-hangya  Formica pressilabris  50 000
 Nagy nyomottfejű-hangya  Formica execta  50 000
 Pirosfejű vöröshangya  Formica truncorum  50 000
 Réti vöröshangya  Formica pratensis  50 000

[1] Megállapította: 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. §, 2. melléklet. Hatályos: 2015. XI. 3-tól.

[2] kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat

[3] kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat

[4] Beleértve az Eresus hermani, Eresus kollari, Eresus moravicus és Eresus sandaliatus néven önálló fajként is ismert taxonokat is

[5] Beleértve az Eresus hermani, Eresus kollari, Eresus moravicus és Eresus sandaliatus néven önálló fajként is ismert taxonokat is

[6] A természetes módon elpusztult imágók a rajzás napjaiban, este 20 óra után, 200 példányig személyes célra történő felhasználásra begyüjthetőek.

[7] A természetes módon elpusztult imágók a rajzás napjaiban, este 20 óra után, 200 példányig személyes célra történő felhasználásra begyüjthetőek.

[8] Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

[9] Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

[10] Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki őszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven ismert alfajokat is

[11] Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki őszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven ismert alfajokat is

[12] Beleértve a hazánkban endemikus Enterphria cyanata gerennae néven ismert alfajt is

[13] Beleértve a hazánkban endemikus Enterphria cyanata gerennae néven ismert alfajt is

[14] Beleértve a hazánkban endemikus Cucullia mixta lorica néven ismert alfajt is

[15] Beleértve a hazánkban endemikus Cucullia mixta lorica néven ismert alfajt is

[16] Beleértve a hazánkban endemikus Polymixis rufocincta isolata néven ismert alfajt is

[17] Beleértve a hazánkban endemikus Polymixis rufocincta isolata néven ismert alfajt is

[18] Beleértve a hazánkban endemikus Chersotis fimbriola baloghi, illetve a Chersotis fimbriola fimbriola néven ismert alfajokat is

[19] Beleértve a hazánkban endemikus Chersotis fimbriola baloghi, illetve a Chersotis fimbriola fimbriola néven ismert alfajokat is

[20] Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is

[21] Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is

[22] Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is

[23] Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is

[24] Beleértve a Eudontomyzon vladykovi néven önálló fajként is ismert Eudontomizon mariae vladykovi alfajt is.

[25] Beleértve a Eudontomyzon vladykovi néven önálló fajként is ismert Eudontomizon mariae vladykovi alfajt is.

[26] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[27] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[28] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[29] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[30] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[31] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[32] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[33] A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

[34] Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.

[35] Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.

[36] Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.

[37] Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.

[38] Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[39] Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[40] Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllő) és Gobio obtusirostris (dunai küllő) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[41] Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllő) és Gobio obtusirostris (dunai küllő) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[42] Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.

[43] Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.

[44] Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.

[45] Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.

[46] Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.

[47] Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.

[48] Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[49] Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

[50] Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

[51] Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

[52] Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.

[53] Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.

[54] Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

[55] Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

[56] Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.

[57] Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.

[58] Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

[59] Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

[60] Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arctica pacifica alfajt is.

[61] Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arctica pacifica alfajt is.

[62] Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

[63] Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

[64] Beleértve a Circus hudsonius (amerikai rétihéja) néven önálló fajként is ismert Circus cyaneus hudsonius alfajt is.

[65] Beleértve a Circus hudsonius (amerikai rétihéja) néven önálló fajként is ismert Circus cyaneus hudsonius alfajt is.

[66] Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

[67] Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

[68] Beleértve a Larus heuglini néven önálló fajként is ismert Larus fuscus heuglini alfajt is.

[69] Beleértve a Larus heuglini néven önálló fajként is ismert Larus fuscus heuglini alfajt is.

[70] Beleértve a Sterna antillarum (Sternula antillarum – karibi csér) néven önálló fajként is ismert Sterna albifrons antillarum alfajt is.

[71] Beleértve a Sterna antillarum (Sternula antillarum – karibi csér) néven önálló fajként is ismert Sterna albifrons antillarum alfajt is.

[72] Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

[73] Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

[74] Beleértve a Picus sharpei (spanyol küllő) néven önálló fajként is ismert Picus viridis sharpei alfajt is.

[75] Beleértve a Picus sharpei (spanyol küllő) néven önálló fajként is ismert Picus viridis sharpei alfajt is.

[76] Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

[77] Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

[78] Beleértve a Sylvia subalpina néven önálló fajként is ismert Sylvia cantillans subalpina alfajt is.

[79] Beleértve a Sylvia subalpina néven önálló fajként is ismert Sylvia cantillans subalpina alfajt is.

[80] Beleértve a Sylvia minula néven önálló fajként is ismert Sylvia curruca minula alfajt is.

[81] Beleértve a Sylvia minula néven önálló fajként is ismert Sylvia curruca minula alfajt is.

[82] Beleértve a Ficedula albicilla (tajgai légykapó) néven önálló fajként is ismert Ficedulla parva albicilla alfajt is.

[83] Beleértve a Ficedula albicilla (tajgai légykapó) néven önálló fajként is ismert Ficedulla parva albicilla alfajt is.

[84] Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt, valamint a korábban Carduelis hornemanni (szürke zsezse) néven ismert formát is.

[85] Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt, valamint a korábban Carduelis hornemanni (szürke zsezse) néven ismert formát is.

[86] Beleértve az Erinaceus europaeus (nyugati sün) és az Erinaceus concolor (kis-ázsiai sün) néven ismert taxonokat is.

[87] Beleértve az Erinaceus europaeus (nyugati sün) és az Erinaceus concolor (kis-ázsiai sün) néven ismert taxonokat is.

[88] Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven leírt kisfajokat is.

[89] Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven leírt kisfajokat is.

[90] Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.

[91] Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.

[92] Kivéve a háziasított formát, a házimacskát.

[93] Kivéve a háziasított formát, a házimacskát.

[94] Hatályon kívül helyezte: 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 7. §. Hatálytalan: 2012. X. 1-től.

HASONLÓ CIKKEK, KATTINTS A TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT!

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez weboldal ún. "cookie"-kat, vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen file-ok, amelyet a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás