13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. melléklet – FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

jog

 a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

(2016. április 1-jével hatályos változat)

  CTRL+F

A szövegben a CTRL+F billentyűkombinációval lehet keresni!

Tekintettel a jogszabály nagyon-nagy terjedelmére, azt több részletben tesszük közzé:

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet SZÖVEGÉT itt olvashatod (kattints a szövegre!) – TÖRZSSZÖVEG

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 2.-5. számú mellékleteit itt olvashatod (kattints a szövegre!) – FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 6. számú mellékletét itt olvashatod (kattints a szövegre!) – FOKOZOTTAN VÉDETT BARLANGOK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 7.-8. számú mellékleteit itt olvashatod (kattints a szövegre!) – EU KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFAJOK

A 13/2001 (V.9.) KÖM rendelet 9. számú mellékleteit itt olvashatod (kattints a szövegre!) – VÉDETT GOMBÁK ÉS ZÚZMÓK

 

 

  1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[1]

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

 A  B  C  D  E
 Rendszertani kategória  Fokozottan védett faj tudományos neve  
Védett faj tudományos neve
 
Magyar elnevezés
 Természet-
védelmi érték (Ft)
 1.  BRYOPHYTA  MOHÁK
 2.  Amblystegiaceae  tollmohafélék
 3.  Amblystegium saxatile  sziklai karcsútokúmoha  5 000
 4.  Calliergon giganteum  óriásmoha  5 000
 5.  Calliergon stramineum  gyökerecskés-levélcsúcsú moha  5 000
 6.  Campylium elodes  mocsári aranymoha  5 000
 7.  Drepanocladus cossonii  körkörös sarlósmoha  5 000
 8.  Drepanocladus exannulatus  gyűrűtlen sarlósmoha  5 000
 9.  Drepanocladus lycopodioides  korpafűszerű sarlósmoha  10 000
 10.  Drepanocladus sendtneri  Sendtner-sarlósmoha  5 000
 11.  Hamatocaulis vernicosus
(syn.: Campylium vernicosus)
 karcsú pásztorbotmoha
(karcsú aranymoha)
 5 000
 12.  Scorpidium scorpioides  skorpiómoha  10 000
 13.  Aytoniaceae  nagytelepes-
májmohafélék
 14.  Asterella saccata  zsákos zacskósmoha  5 000
 15.  Mannia triandra  sziklai illatosmoha  5 000
 16.  Brachytheciaceae  pintycsőrű-mohafélék
 17.  Brachytecium geheebii  Geheeb-pintycsőrűmoha  5 000
 18.  Brachytecium oxycladum  hegyeságú pintycsőrűmoha  5 000
 19.  Rhynchostegiella jacquinii  mattzöld kiscsőrűmoha  5 000
 20.  Rhynchostegium rotundifolium  kereklevelű
hosszúcsőrűmoha
 5 000
 21.  Bryaceae  körtemohafélék
 22.  Bryum neodamense  kanalaslevelű körtemoha  5 000
 23.  Bryum stirtonii  keskenyfogú körtemoha  5 000
 24.  Bryum versicolor  tarka körtemoha  5 000
 25.  Bryum warneum  ostoros körtemoha  5 000
 26.  Buxbaumiaceae  koboldmohafélék
 27.  Buxbaumia viridis  zöld koboldmoha  5 000
 28.  Cephaloziaceae  lapos-májmohácskafélék
 29.  Cephalozia lacinulata  lapos májmohácska  5 000
 30.  Dicranaceae  seprőmohafélék
 31.  Dicranella humilis  kis seprőcskemoha  5 000
 32.  Dicranum viride  zöld seprőmoha  5 000
 33.  Leucobryum glaucum  fehérlő vánkosmoha  5 000
 34.  Ephemeraceae  paránymohafélék
 35.  Ephemerum cohaerens  csoportos paránymoha  5 000
 36.  Ephemerum recurvifolium  sarlóslevelű paránymoha  5 000
 37.  Fabroniaceae  apró-
fogaslevelűmohafélék
 38.  Anacamptodon splachnoides  ernyőmohaszerű
görbefogúmoha
 5 000
 39.  Fissidentaceae  hasadtfogúmoha-félék
 40.  Fissidens algarvicus  Algarvei hasadtfogúmoha  5 000
 41.  Fissidens arnoldii  Arnoldi-hasadtfogúmoha  5 000
 42.  Fissidens exiguus  kis hasadtfogúmoha  5 000
 43.  Frullaniaceae  kerekesféreglakta-
májmohafélék
 44.  Frullania inflata  hólyagos kerekesféreglakta-
májmoha
 5 000
 45.  Funariaceae  higrométermoha-félék
 46.  Enthostodon hungaricus  sóspusztai magyarmoha  10 000
 47.  Physcomitrium sphaericum  gömbös körtikemoha  5 000
 48.  Pyramidula tetragona  négysarkú piramismoha  5 000
 49.  Grimmiaceae  őszmohafélék
 50.  Grimmia plagiopodia  hasastokú őszmoha (hasastokú párnácskamoha)  5 000
 51.  Grimmia teretinervis  vastagerű őszmoha (vastagerű párnácskamoha)  5 000
 52.  Hypnaceae  ciprusmohafélék
 53.  Taxiphyllum densifolium  sűrűleveles kaukázusimoha  5 000
 54.  Jungermanniaceae  jungermannia-
levelesmájmohafélék
 55.  Jungermannia subulata  Jungermann-moha  5 000
 56.  Lophozia ascendens  felálló hegyesmájmoha  5 000
 57.  Meesiaceae  háromélűmoha-félék
 58.  Meesia triquetra  háromélű moha  5 000
 59.  Neckeraceae  függönymohafélék
 60.  Neckera pennata  tollas függönymoha  5 000
 61.  Orthotrichaceae  szőrössüvegű-mohafélék
 62.  Orthotrichum rogeri  alhavasi szőrössüvegűmoha  5 000
 63.  Orthotrichum scanicum  halványzöld szőrössüvegűmoha  5 000
 64.  Orthotrichum stellatum  csillagos szőrössüvegűmoha  5 000
 65.  Pottiaceae  potmohafélék
 66.  Desmatodon cernuus  bókoló trágyamoha  5 000
 67.  Didymodon glaucus  szürke ikresmoha  5 000
 68.  Hilpertia velenovskyi  Velenovsky-löszmoha  5 000
 69.  Phascum floekeanum  vörösbarna rügymoha  10 000
 70.  Pterygoneurum lamellatum  lemezes szárnyaserűmoha  5 000
 71.  Tortula brevissima  törpelöszmoha  5 000
 72.  Weisia rostellata  kiscsőrű gyöngymoha  5 000
 73.  Ptychomitriaceae  szürkésmohafélék
 74.  Campylostelium saxicola  sziklai görbeszárúmoha  5 000
 75.  Ricciaceae  fillérmohafélék
 76.  Riccia frostii  Frost-májmoha  5 000
 77.  Riccia huebeneriana  Hübener-májmoha  5 000
 78.  Seligeriaceae  sörtemohafélék
 79.  Brachydontium trichodes  szőrszerű
pintycsőrfogúmoha
 5 000
 80.  Sphagnaceae  tőzegmohafélék
 81.  Sphagnum auriculatum  fülecskés tőzegmoha  5 000
 82.  Sphagnum capillifolium  félgömbfejű tőzegmoha  5 000
 83.  Sphagnum centrale  sárgásbarna tőzegmoha  5 000
 84.  Sphagnum compactum  tömöttágú tőzegmoha  5 000
 85.  Sphagnum contortum  csavart tőzegmoha  5 000
 86.  Sphagnum cuspidatum  keskenylevelű tőzegmoha  5 000
 87.  Sphagnum fimbriatum  rojtos tőzegmoha  5 000
 88.  Sphagnum girgensohnii  Girgensohn-tőzegmoha  5 000
 89.  Sphagnum magellanicum  Magellan-tőzegmoha  5 000
 90.  Sphagnum obtusum  tompalevelű tőzegmoha  5 000
 91.  Sphagnum palustre  csónakos tőzegmoha  5 000
 92.  Sphagnum platyphyllum  lágy tőzegmoha  5 000
 93.  Sphagnum quinquefarium  ötlevélsoros tőzegmoha  5 000
 94.  Sphagnum recurvum  karcsú tőzegmoha  5 000
 95.  Sphagnum russowi  óriás-tőzegmoha  5 000
 96.  Sphagnum squarrosum  berzedt tőzegmoha  5 000
 97.  Sphagnum subnitens  halványbarna tőzegmoha  5 000
 98.  Sphagnum subsecundum  zászlós tőzegmoha  5 000
 99.  Sphagnum teres  láperdei tőzegmoha  5 000
 100.  Sphagnum warnstorfi  Warnstorf-tőzegmoha  5 000
 101.  Thuidiaceae  tujamohafélék
 102.  Anomodon rostratus  csőrös farkaslábmoha  5 000
 103.  PTERIDOPHYTA  HARASZTOK
 104.  Aspleniaceae  fodorkafélék
 105.  Asplenium adiantum-nigrum  fekete fodorka  5 000
 106.  Asplenium ceterach  nyugati pikkelypáfrány  10 000
 107.  Asplenium fontanum  forrásfodorka  50 000
 108.  Asplenium javorkeanum  magyar pikkelypáfrány  10 000
 109.  Asplenium lepidum  mirigyes fodorka  10 000
 110.  Asplenium scolopendrium
(syn.:Phyllitis scolopendrium)
 gímpáfrány (gímnyelvű fodorka)  5 000
 111.  Asplenium viride  zöld fodorka  5 000
 112.  Blechnaceae  bordapáfrányfélék
 113.  Blechnum spicant  erdei bordapáfrány  10 000
 114.  Dryopteridaceae  pajzsikafélék
 115.  Dryopteris affinis  pelyvás pajzsika  10 000
 116.  Dryopteris carthusiana  szálkás pajzsika  5 000
 117.  Dryopteris cristata  tarajos pajzsika  100 000
 118.  Dryopteris dilatata  széles pajzsika  5 000
 119.  Dryopteris expansa  hegyi pajzsika  5 000
 120.  Gymnocarpium robertianum  mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelű-
páfrány)
 5 000
 121.  Gymnocarpium dryopteris  közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevelű-
páfrány)
 5 000
 122.  Matteuccia struthiopteris  struccpáfrány (európai struccpáfrány)  50 000
 123.  Polystichum aculeatum  karéjos vesepáfrány  5 000
 124.  Polystichum braunii  szőrös vesepáfrány  10 000
 125.  Polystichum lonchitis  dárdás vesepáfrány  10 000
 126.  Polystichum setiferum  díszes vesepáfrány  5 000
 127.  Woodsia alpina  havasi szirtipáfrány  10 000
 128.  
Woodsia ilvensis
 hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány)  100 000
 129.  Equisetaceae  zsurlófélék
 130.  Equisetum hyemale  téli zsurló  5 000
 131.  Equisetum sylvaticum  erdei zsurló  10 000
 132.  Equisetum variegatum  tarka zsurló  5 000
 133.  Lycopodiaceae  korpafűfélék
 134.  Diphasium complanatum (syn.:
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum)
 közönséges laposkorpafű  10 000
 135.  Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri)  Issler-laposkorpafű  10 000
 136.  Huperzia selago  györgyfű (részegkorpafű)  10 000
 137.  Lycopodium annotinum  kígyózó korpafű  10 000
 138.  Lycopodium clavatum  kapcsos korpafű  10 000
 139.  Marsileaceae  mételyfűfélék
 140.  Marsilea quadrifolia  mételyfű (négylevelű mételyfű)  10 000
 141.  Ophioglossaceae  kígyónyelvfélék
 142.  Botrychium lunaria  kis holdruta  10 000
 143.  Botrychium matricariifolium  ágas holdruta  100 000
 144.  Botrychium multifidum  sokcimpájú holdruta  100 000
 145.  Botrychium virginianum  virginiai holdruta  100 000
 146.  Ophioglossum vulgatum  kígyónyelv (közönséges kígyónyelv)  5 000
 147.  Osmundaceae  királyharasztfélék
 148.  Osmunda regalis  királyharaszt (óriás királyharaszt)  250 000
 149.  Pteridaceae  szalagpáfrányfélék
 150.  Anogramma leptophylla  tavaszi kérészpáfrány
(téli páfrány)
 10 000
 151.  Notholaena marantae  cselling (déli cselling)  250 000
 152.  Salviniaceae  rucaörömfélék
 153.  Salvinia natans  rucaöröm (vízi rucaöröm)  5 000
 154.  Selaginellaceae  csipkeharasztfélék
 155.  Selaginella helvetica  hegyi csipkeharaszt  5 000
 156.  Thelypteridaceae  tőzegpáfrányfélék
 157.  Oreopteris limbosperma  tölcséres hegyipáfrány  10 000
 158.  Phegopteris connectilis  bükkös buglyospáfrány  5 000
 159.  Thelypteris palustris  tőzegpáfrány
(mocsáritőzegpáfrány)
 5 000
 160.  GYMNOSPERMAT OPHYTA  NYITVATERMŐK
 161.  Ephedraceae  csikófarkfélék
 162.  Ephedra distachya  csikófark
(közönségescsikófark)
 100 000
 163.  ANGIOSPERMATO PHYTA  ZÁRVATERMŐK
 163a.  Alismataceae  hídőrfélék
 163b.  Caldesia parnassifolia  szíveslevelű-hídőr
(lápiszíveslevelű-hídőr)
 100 000
 164.  Alliaceae  hagymafélék
 165.  Allium carinatum  szarvashagyma  5 000
 166.  Allium moschatum  pézsmahagyma  5 000
 167.  Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum)  bugás hagyma (vöröses hagyma)  10 000
 168.  Allium sphaerocephalon  bunkós hagyma  5 000
 169.  Allium suaveolens  illatos hagyma  10 000
 170.  Allium victorialis  győzedelmes hagyma
(havasi hagyma)
 50 000
 171.  Amaryllidaceae  amarilliszfélék
 172.  Leucojum aestivum  nyári tőzike  10 000
 173.  Leucojum vernum  tavaszi tőzike  5 000
 174.  Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus)  csillagos nárcisz  10 000
 175.  Sternbergia colchiciflora  vetővirág (apróvetővirág)  10 000
 176.  Anthericaceae  homokliliomfélék
 177.  Anthericum liliago  fürtös homokliliom  50 000
 178.  Apiaceae
(Umbelliferae)
 ernyősvirágzatúak
 179.  Angelica palustris  réti angyalgyökér  100 000
 180.  Anthriscus nitidus  havasi turbolya  5 000
 181.  Apium repens  kúszó zeller (kúszó celler)  50 000
 182.  Astrantia major 1  nagy völgycsillag 1  5 000
 183.  Bupleurum longifolium  hosszúlevelű buvákfű  10 000
 184.  Bupleurum pachnospermum  deres buvákfű  10 000
 185.  Chaerophyllum aureum  aranyos baraboly  5 000
 186.  Chaerophyllum hirsutum  szőrös baraboly  5 000
 187.  Cicuta virosa  gyilkos csomorika  5 000
 188.  Cnidium dubium  inas gyíkvirág  10 000
 189.  Ferula sadleriana  magyarföldi husáng  250 000
 190.  Hydrocotyle vulgaris  gázló (lápigázló)  5 000
 191.  Peucedanum arenarium  homoki kocsord  10 000
 192.  Peucedanum officinale  sziki kocsord  5 000
 193.  Peucedanum palustre  mocsári kocsord  5 000
 194.  Peucedanum verticillare  magasszárú kocsord  10 000
 195.  Physospermum cornubiense  harangláblevelű dudamag  50 000
 196.  Pleurospermum austriacum  osztrák borzamag  50 000
 197.  Seseli leucospermum  magyar gurgolya  100 000
 198.  Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides)  zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)  10 000
 199.  Sium sisarum  keleti békakorsó  50 000
 200.  Torilis ucranica  keleti tüskemag  5 000
 201.  Trinia ramosissima  magyar nyúlkapor  10 000
 202.  Apocynaceae  meténgfélék
 203.  Vinca herbacea  pusztai meténg  5 000
 204.  Araceae  kontyvirágfélék
 205.  Acorus calamus 2  kálmos (orvosikálmos) 2  5 000
 206.  Asclepiadaceae  selyemkórófélék
 207.  Vincetoxicum pannonicum  magyar méreggyilok  100 000
 208.  Asphodelaceae  genyőtefélék
 209.  Asphodelus albus  genyőte (fehérgenyőte, királyné gyertyája)  10 000
 210.  Asteraceae
(Compositae)
 őszirózsafélék
(fészkesvirágzatúak)
 211.  Achillea crithmifolia  hegyközi cickafark  5 000
 212.  Achillea horanszkyi  Horánszky-cickafark  100 000
 213.  Achillea ochroleuca  homoki cickafark  10 000
 214.  Achillea ptarmica 1  kenyérbél cickafark 1  5 000
 215.  Achillea tuzsonii  Tuzson-cickafark  100 000
 216.  Arnica montana 2  árnika (hegyi árnika) 2  10 000
 217.  Aster amellus  csillagőszirózsa  5 000
 218.  Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius)  réti őszirózsa (pettyegetett
őszirózsa)
 5 000
 219.  Aster oleifolius  gyapjas őszirózsa  250 000
 220.  Buphthalmum salicifolium  fűzlevelű ökörszem  5 000
 221.  Carduus collinus  magyar bogáncs  10 000
 222.  Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus)  szürke bogáncs  10 000
 223.  Carduus hamulosus  horgas bogáncs  5 000
 224.  Carlina acaulis  szártalan bábakalács  5 000
 225.  Carpesium abrotanoides  fürtös gyűrűvirág  5 000
 226.  Centaurea arenaria  homoki imola  10 000
 227.  Centaurea mollis (syn.: Centaurea montana subsp. mollis)  szirti imola  50 000
 228.  Centaurea pseudophrygia  parókaimola  5 000
 229.  Centaurea scabiosa subsp. sadleriana
(syn.: Centaurea sadleriana)
 budai imola  5 000
 230.  Centaurea solstitialis  sáfrányos imola  5 000
 231.  Centaurea triumfettii  tarka imola  5 000
 232.  Cirsium boujartii  pécsvidéki aszat  10 000
 233.  Cirsium brachycephalum  kisfészkű aszat  5 000
 234.  Cirsium erisithales  enyves aszat  5 000
 235.  Cirsium furiens  öldöklő aszat  10 000
 236.  Cirsium rivulare  csermelyaszat  5 000
 237.  Crepis nicaeensis  nizzai zörgőfű  5 000
 238.  Crepis pannonica  magyar zörgőfű  100 000
 239.  Doronicum austriacum  osztrák zergevirág  50 000
 240.  Doronicum hungaricum  magyar zergevirág  50 000
 241.  Doronicum orientale  keleti zergevirág  50 000
 242.  Echinops ruthenicus  kék szamárkenyér  10 000
 243.  Helichrysum arenarium  homoki szalmagyopár  5 000
 244.  Hieracium aurantiacum  rezes hölgymál  10 000
 245.  Hieracium bupleuroides  tátrai hölgymál  10 000
 246.  Hieracium kossuthianum  Kossuth-hölgymál  10 000
 247.  Hieracium staticifolium (syn.:
Chlorocrepis staticifolia)
 keskenylevelű hölgymál  5 000
 248.  Inula germanica  hengeresfészkű peremizs  5 000
 249.  Inula helenium 2  örménygyökér 2  5 000
 250.  Inula oculus-christi  selymes peremizs  5 000
 251.  Inula spiraeifolia  baranyai peremizs  10 000
 252.  Jurinea glycacantha  nagyfészkű hangyabogáncs  5 000
 253.  Jurinea mollis  kisfészkű hangyabogáncs  5 000
 254.  Leontodon incanus  szőke oroszlánfog  10 000
 255.  Leucanthemella serotina  tiszaparti késeimargitvirág
(tisza-parti margitvirág)
 10 000
 256.  Ligularia sibirica  szibériai hamuvirág  10 000
 257.  Petasites albus  fehér acsalapu  5 000
 258.  Scorzonera humilis  alacsony pozdor  5 000
 259.  Scorzonera purpurea  piros pozdor  5 000
 260.  Senecio aquaticus  vízi aggófű  5 000
 261.  Senecio paludosus  mocsári aggófű  10 000
 262.  Senecio umbrosus  nagy aggófű  100 000
 263.  Serratula lycopifolia  fénylő zsoltina  100 000
 264.  Serratula radiata  sugaras zsoltina  10 000
 265.  Sonchus palustris  mocsári csorbóka  5 000
 266.  Taraxacum serotinum  kései pitypang  5 000
 267.  Telekia speciosa  Teleki-virág
(pompásTeleki-virág)
 10 000
 268.  Tephroseris aurantiaca  narancsszínű aggóvirág  50 000
 269.  Tephroseris crispa (syn.: Senecio rivularis)  csermelyaggóvirág  10 000
 270.  Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis)  hosszúlevelű aggóvirág  50 000
 271.  Tragopogon floccosus  homoki bakszakáll  5 000
 272.  Betulaceae  nyírfafélék
 273.  Alnus viridis  havasi éger  50 000
 274.  Betula pubescens  molyhos nyír (szőrös nyír)  50 000
 275.  Boraginaceae  érdeslevelűek
 276.  Alkanna tinctoria  báránypirosító (homoki báránypirosító)  5 000
 277.  Anchusa barrelieri  kék atracél  10 000
 278.  Anchusa ochroleuca  vajszínű atracél  100 000
 279.  Echium maculatum (syn.: Echium russicum)  piros kígyószisz  50 000
 280.  Heliotropium supinum  henye kunkor  5 000
 281.  Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa)  gyepes nefelejcs  5 000
 282.  Myosotis stenophylla  sziklai nefelejcs  50 000
 283.  Omphalodes scorpioides  erdei békaszem  5 000
 284.  Onosma arenaria  homoki vértő  5 000
 285.  Onosma tornense (syn.:
Onosma tornensis)
 tornai vértő  250 000
 286.  Onosma visianii  borzas vértő  5 000
 287.  Pulmonaria angustifolia  keskenylevelű tüdőfű  50 000
 288.  Brassicaceae
(Cruciferae)
 keresztesvirágúak
 289.  Aethionema saxatile 1  sulyoktáska (kövi sulyoktáska) 1  5 000
 290.  Arabis alpina 1  havasi ikravirág 1  10 000
 291.  Armoracia macrocarpa  debreceni torma  100 000
 292.  Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum saxatile)  sziklaiternye (szirti sziklaiternye)  5 000
 293.  Cardamine amara  keserű kakukktorma  5 000
 294.  Cardamine glanduligera  ikrás fogasír  10 000
 295.  Cardamine trifolia  hármaslevelű kakukktorma  10 000
 296.  Cardamine waldsteinii  hármaslevelű fogasír  10 000
 297.  Cardaminopsis petraea  sziklai kövifoszlár  50 000
 298.  Conringia austriaca  nyugati nyilasfű  50 000
 299.  Crambe tataria  tátorján (buglyos tátorján)  100 000
 300.  Draba lasiocarpa  kövér daravirág  10 000
 301.  Erysimum crepidifolium  sziklai repcsény  5 000
 302.  Erysimum odoratum  magyar repcsény  5 000
 303.  Erysimum witmannii subsp.
pallidiflorum
 halványsárga repcsény
(Wittmann-repcsény)
 100 000
 304.  Hesperis matronalis (excl.: Hesperis matronalis subsp.vrabelyiana)  hölgyestike (kivéve a Vrabély-estikét)  10 000
 305.  Hesperis matronalis subsp.
vrabelyiana
 Vrabély-estike  100 000
 306.  Hesperis sylvestris  erdei estike  5 000
 307.  Isatis tinctoria  festő csülleng  5 000
 308.  Lunaria annua  kerti holdviola  5 000
 309.  Lunaria rediviva  erdei holdviola  5 000
 310.  Nasturtium officinale  vízitorma  5 000
 311.  Sisymbrium polymorphum  karcsú zsombor  50 000
 312.  Teesdalia nudicaulis  nyugati rejtőke  10 000
 313.  Thlaspi alliaceum  hagymaszagú tarsóka  10 000
 314.  Thlaspi caerulescens  havasalji tarsóka  10 000
 315.  Thlaspi goesingense  osztrák tarsóka  10 000
 316.  Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum)  Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)  10 000
 317.  Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii
subsp. schudichii)
 Schudich-tarsóka  10 000
 318.  Thlaspi montanum  hegyi tarsóka  50 000
 319.  Campanulaceae  harangvirágfélék
 320.  Adenophora liliifolia  csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)  250 000
 321.  Asyneuma canescens  harangcsillag  5 000
 322.  Campanula latifolia  széleslevelű harangvirág  100 000
 323.  Campanula macrostachya  hosszúfüzérű harangvirág  100 000
 324.  Phyteuma orbiculare  gombos varjúköröm  5 000
 325.  Phyteuma spicatum  erdei varjúköröm  5 000
 326.  Caprifoliaceae  bodzafélék
 327.  Lonicera caprifolium  jerikói lonc  5 000
 328.  Lonicera nigra  fekete lonc  10 000
 329.  Caryophyllaceae  szegfűfélék
 330.  Agrostemma githago  konkoly (vetési konkoly)  5 000
 331.  Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. molle)  mátrai madárhúr  10 000
 332.  Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus)  balti szegfű  5 000
 333.  Dianthus collinus  dunai szegfű  5 000
 334.  Dianthus deltoides  réti szegfű  5 000
 335.  Dianthus diutinus  tartós szegfű  250 000
 336.  Dianthus giganteiformis  nagy szegfű  5 000
 337.  Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-
stephani
)
 Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király- szegfüvet)  100 000
 338.  Dianthus plumarius subsp.
praecox
 korai szegfű  100 000
 339.  Dianthus serotinus  kései szegfű  5 000
 340.  Dianthus superbus  buglyos szegfű  5 000
 341.  Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata)  homoki fátyolvirág  5 000
 342.  Herniaria incana  szürke porcika  5 000
 343.  Lychnis coronaria  bársonyos kakukkszegfű  10 000
 344.  Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta)  magyar kőhúr  5 000
 345.  Moehringia muscosa  mohos csitri  5 000
 346.  Paronychia cephalotes  ezüstaszott (keskenylevelű
ezüstvirág)
 5 000
 347.  Scleranthus perennis  évelő szikárka  10 000
 348.  Silene borysthenica  kisvirágú habszegfű  10 000
 349.  Silene bupleuroides  termetes habszegfű (gór habszegfű)  10 000
 350.  Silene dioica  piros mécsvirág  5 000
 351.  Silene flavescens  sárgás habszegfű  100 000
 352.  Silene multiflora  sokvirágú habszegfű  5 000
 353.  Silene nemoralis  berki habszegfű  5 000
 354.  Stellaria palustris  mocsári csillaghúr  10 000
 355.  Ceratophyllaceae  tócsagazfélék
 356.  Ceratophyllum tanaiticum  Don-vidéki tócsagaz  50 000
 357.  Chenopodiaceae  libatopfélék
 358.  Bassia sedoides  hamvas seprőparéj  5 000
 359.  Corispermum canescens  szürke poloskamag  10 000
 360.  Corispermum nitidum  fényes poloskamag  5 000
 361.  Krascheninnikovia ceratoides  pamacslaboda  10 000
 362.  Petrosimonia triandra  szikárszik  5 000
 363.  Salsola soda  sziki ballagófű  5 000
 364.  Colchicaceae  kikericsfélék
 365.  Bulbocodium vernum (incl.
Bulbocodium versicolor)
 egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)  250 000
 366.  Colchicum arenarium  homoki kikerics  100 000
 367.  Colchicum hungaricum  magyar kikerics  100 000
 368.  Convallariaceae  gyöngyvirágfélék
 369.  Polygonatum verticillatum  pávafarkú salamonpecsét  10 000
 370.  Convolvulaceae  szulákfélék
 371.  Convolvulus cantabrica  borzas szulák  5 000
 372.  Corylaceae  mogyorófélék
 373.  Carpinus orientalis  keleti gyertyán  50 000
 374.  Crassulaceae  varjúhájfélék
 375.  Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba globifera subsp. globifera)  sárga-kövirózsa  5 000
 376.  Sedum acre subsp. neglectum  adriai varjúháj  5 000
 377.  Sedum caespitosum  sziki varjúháj  5 000
 378.  Sedum hispanicum  deres varjúháj  5 000
 379.  Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii)  homoki varjúháj  5 000
 380.  Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.)  mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)  10 000
 381.  Sempervivum tectorum 3  házi kövirózsa (fali kövirózsa) 3  5 000
 382.  Cyperaceae  palkafélék
 383.  Blysmus compressus  lapos kétsoroskáka  10 000
 384.  Carex alba  fehér sás  5 000
 385.  Carex appropinquata  rostostövű sás  10 000
 386.  Carex bohemica  palkasás  5 000
 387.  Carex brevicollis  mérges sás  5 000
 388.  Carex buekii  bánsági sás  5 000
 389.  Carex buxbaumii  Buxbaum-sás  10 000
 390.  Carex canescens  szürkés sás  10 000
 391.  Carex cespitosa  gyepes sás  10 000
 392.  Carex davalliana  lápi sás  10 000
 393.  Carex depressa subsp. transsilvanica  erdélyi sás  10 000
 394.  Carex diandra  hengeres sás  50 000
 395.  Carex echinata  töviskés sás  5 000
 396.  Carex fritschii  dunántúli sás  10 000
 397.  Carex hartmanii  északi sás  5 000
 398.  Carex lasiocarpa  gyapjasmagvú sás  10 000
 399.  Carex paniculata  bugás sás  5 000
 400.  Carex repens  kúszó sás  10 000
 401.  Carex rostrata  csőrös sás  5 000
 402.  Carex strigosa  borostás sás  5 000
 403.  Carex umbrosa  árnyéki sás  10 000
 404.  Eleocharis carniolica  sűrű csetkáka  10 000
 405.  Eleocharis quinqueflora  gyérvirágú csetkáka  10 000
 406.  Eleocharis uniglumis  egypelyvás csetkáka  5 000
 407.  Eriophorum angustifolium  keskenylevelű gyapjúsás  10 000
 408.  Eriophorum gracile  vékony gyapjúsás  10 000
 409.  Eriophorum latifolium  széleslevelű gyapjúsás  10 000
 410.  Eriophorum vaginatum  hüvelyes  gyapjúsás  10 000
 411.  Rhynchospora alba  fehér tőzegkáka  5 000
 412.  Schoenus nigricans  kormos csáté  5 000
 413.  Dioscoreaceae  jamszgyökérfélék
 414.  Tamus communis  pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)  5 000
 415.  Dipsacaceae  mácsonyafélék
 416.  Knautia arvensis subsp. kitaibelii (syn.: Knautia kitaibelii subsp. tomentella)  Kitaibel-varfű  250 000
 417.  Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima)  erdei varfű  10 000
 418.  Scabiosa canescens  szürkés ördögszem  5 000
 419.  Droseraceae  harmatfűfélék
 420.  Aldrovanda vesiculosa  aldrovanda (lápi aldrovanda)  50 000
 421.  Drosera rotundifolia  kereklevelű harmatfű  10 000
 422.  Elaeagnaceae  ezüstfafélék
 423.  Hippophaë rhamnoides 4  homoktövis (európai homoktövis) 4  10 000
 424.  Elatinaceae  látonyafélék
 425.  Elatine alsinastrum  pocsolyalátonya  5 000
 426.  Elatine hungarica  magyar látonya  5 000
 427.  Elatine hydropiper  csigásmagvú látonya  5 000
 428.  Elatine triandra  háromporzós látonya  10 000
 429.  Ericaceae  hangafélék
 430.  Vaccinium oxycoccos (incl. Vaccinium microcarpum) 2  tőzegáfony 2  10 000
 431.  Vacciniumvitis-idaea 4  vörös áfonya 4  10 000
 432.  Fabaceae
(Papilionaceae)
 pillangósvirágúak
 433.  Astragalus asper  érdes csüdfű  5 000
 434.  Astragalus contortuplicatus  tekert csüdfű  50 000
 435.  Astragalus dasyanthus  gyapjas csüdfű  100 000
 436.  Astragalus exscapus  szártalan csüdfű  50 000
 437.  Astragalus sulcatus  barázdás csüdfű  50 000
 438.  Astragalus varius  homoki csüdfű  50 000
 439.  Astragalus vesicarius subsp. albidus  fehéres csüdfű  10 000
 440.  Chamaecytisus albus  fehér törpezanót  5 000
 441.  Chamaecytisus ciliatus (syn.:
Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus)
 pillás törpezanót  5 000
 442.  Chamaecytisus heuffelii  Heuffel-törpezanót  5 000
 443.  Chamaecytisus rochelii  Rochel-törpezanót  5 000
 444.  Coronilla coronata  sárga koronafürt  5 000
 445.  Coronilla vaginalis  terpedt koronafürt  10 000
 446.  Hippocrepis emerus (syn.: Coronilla emerus)  bokros koronafürt  10 000
 447.  Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus)  koloncos lednek  5 000
 448.  Lathyrus linifolius  hegyi lednek  5 000
 449.  Lathyrus nissolia  kacstalan lednek  5 000
 450.  Lathyrus pallescens  sápadt lednek  250 000
 451.  Lathyrus palustris  mocsári lednek  10 000
 452.  Lathyrus pannonicus  magyar lednek  10 000
 453.  Lathyrus pisiformis  borsóképű lednek  250 000
 454.  Lathyrus transsylvanicus  erdélyi lednek  10 000
 455.  Lathyrus venetus  tarka lednek  5 000
 456.  Lotus borbasii  Borbás-kerep  5 000
 457.  Medicago orbicularis  korongos lucerna  5 000
 458.  Medicago rigidula  keménytövisű lucerna  5 000
 459.  Oxytropis pilosa  borzas csajkavirág  50 000
 460.  Pisum elatius  magas borsó  5 000
 461.  Securigera elegans  nagylevelű tarkakoronafürt  50 000
 462.  Trifolium ornithopodioides  egyvirágú here  5 000
 463.  Trifolium subterraneum  földbentermő here  10 000
 464.  Trifolium vesiculosum  hólyagos here  50 000
 465.  Trigonella gladiata  bakszarvú lepkeszeg  50 000
 466.  Vicia biennis  kunsági bükköny  100 000
 467.  Vicia narbonensis  fogaslevelű bükköny  5 000
 468.  Vicia oroboides  zalai bükköny  5 000
 469.  Vicia sparsiflora  pilisi bükköny  5 000
 470.  Vicia sylvatica  ligeti bükköny  5 000
 471.  Fumariaceae  füstikefélék
 472.  Corydalis intermedia  bókoló keltike  5 000
 473.  Gentianaceae  tárnicsfélék
 474.  Blackstonia acuminata  kései gyíkpohár  5 000
 475.  Gentiana asclepiadea  fecsketárnics  10 000
 476.  Gentiana cruciata  Szent László-tárnics  10 000
 477.  Gentiana pneumonanthe  kornistárnics  10 000
 478.  Gentianella amarella subsp. livonica  csinos tárnicska  50 000
 479.  Gentianella austriaca  osztrák tárnicska (hegyi tárnicska)  10 000
 480.  Gentianopsis ciliata  kései prémestárnics  10 000
 481.  Geraniaceae  gólyaorrfélék
 482.  Geranium sylvaticum  erdei gólyaorr  10 000
 483.  Globulariaceae  gubóvirágfélék
 484.  Globularia cordifolia 1  szívlevelű gubóvirág 1  10 000
 485.  Grossulariaceae  ribiszkefélék
 486.  Ribes alpinum  havasi ribiszke  10 000
 487.  Ribes nigrum 4  fekete ribiszke 4  10 000
 488.  Ribes petraeum  bérci ribiszke  10 000
 489.  Helleboraceae  hunyorfélék
 490.  Aconitum anthora  méregölő sisakvirág  5 000
 491.  Aconitum moldavicum  kárpáti sisakvirág  50 000
 492.  Aconitum variegatum  karcsú sisakvirág  50 000
 493.  Aconitum vulparia  farkasölő sisakvirág  5 000
 494.  Aquilegia nigricans  feketéllő harangláb  10 000
 495.  Aquilegia vulgaris  közönséges harangláb  10 000
 496.  Cimicifuga europaea  büdös poloskavész  100 000
 497.  Eranthis hyemalis  téltemető (kikeletnyitó téltemető)  5 000
 498.  Helleborus dumetorum  kisvirágú hunyor  5 000
 499.  Helleborus odorus  illatos hunyor  10 000
 500.  Helleborus purpurascens  pirosló hunyor  10 000
 501.  Trollius europaeus  zergeboglár (közönséges zergeboglár)  50 000
 502.  Hemerocallidaceae  sásliliomfélék
 503.  Hemerocallis lilio-
asphodelus
 sárga sásliliom  100 000
 504.  Hippuridaceae  vízilófarkfélék
 505.  Hippuris vulgaris  közönséges vízilófark  10 000
 506.  Hyacinthaceae  jácintfélék
 507.  Muscari botryoides  epergyöngyike  5 000
 508.  Ornithogalum brevistylum (syn.:
Ornithogalum pyramidale)
 nyúlánk sárma  5 000
 509.  Ornithogalum pannonicum  üstökös sárma  5 000
 510.  Ornithogalum refractum  csilláros sárma  5 000
 511.  Ornithogalum sphaerocarpum  gömböstermésű sárma  5 000
 512.  Scilla autumnalis agg. (incl. Prospero elisae, Prospero paratheticum)  őszi csillagvirágok  5 000
 513.  Scilla drunensis  nyugati csillagvirág  5 000
 514.  Scilla kladnii  erdélyi csillagvirág  10 000
 515.  Scilla spetana  Speta-csillagvirág  10 000
 516.  Scilla vindobonensis  ligeti csillagvirág  5 000
 517.  Hypericaceae  orbáncfűfélék
 518.  Hypericum barbatum  szakállas orbáncfű  100 000
 519.  Hypericum elegans  karcsú orbáncfű  10 000
 520.  Hypericum maculatum  pettyes orbáncfű  5 000
 521.  Iridaceae  nősziromfélék
 522.  Crocus albiflorus  fehér sáfrány  50 000
 523.  Crocus heuffelianus  kárpáti sáfrány  10 000
 524.  Crocus reticulatus  tarka sáfrány  10 000
 525.  Crocus tommasinianus  illír sáfrány  50 000
 526.  Crocus vittatus  halvány sáfrány  50 000
 527.  Gladiolus imbricatus  réti kardvirág  50 000
 528.  Gladiolus palustris  mocsári kardvirág  250 000
 529.  Iris aphylla subsp. hungarica  magyar nőszirom  100 000
 530.  Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp.
arenaria)
 homoki nőszirom  10 000
 531.  Iris graminea  pázsitos nőszirom  10 000
 532.  Iris pumila  apró nőszirom  5 000
 533.  Iris sibirica  szibériai nőszirom  10 000
 534.  Iris spuria  fátyolos nőszirom (korcs nőszirom)  10 000
 535.  Iris variegata  tarka nőszirom  5 000
 536.  Juncaceae  szittyófélék
 537.  Juncus alpinoarticulatus  havasi szittyó  10 000
 538.  Juncus maritimus  tengeri szittyó  5 000
 539.  Juncaginaceae  kígyófűfélék
 540.  Triglochin palustre  mocsári kígyófű  5 000
 541.  Lamiaceae
(Labiatae)
 ajakosok
 542.  Ajuga laxmannii  szennyes ínfű  50 000
 543.  Dracocephalum austriacum  osztrák sárkányfű  250 000
 544.  Dracocephalum ruyschiana  északi sárkányfű  250 000
 545.  Lamium orvala  pofók árvacsalán  50 000
 546.  Micromeria thymifolia (syn.: Calamintha thimifolia)  illír szirtipereszlény  100 000
 547.  Nepeta parviflora  borzas macskamenta  250 000
 548.  Phlomis tuberosa  macskahere (gumós macskahere)  5 000
 549.  Prunella grandiflora 1  nagyvirágú gyíkfű 1  5 000
 550.  Salvia nutans  kónya zsálya  250 000
 551.  Scutellaria columnae  bozontos csukóka  5 000
 552.  Stachys alpina  havasi tisztesfű  10 000
 553.  Teucrium scorodonia  fenyérgamandor  5 000
 554.  Lentibulariaceae  rencefélék
 555.  Pinguicula vulgaris  lápi hízóka  100 000
 556.  Utricularia bremii  lápi rence  100 000
 557.  Utricularia minor  kis rence  50 000
 558.  Liliaceae  liliomfélék
 559.  Erythronium dens-canis  kakasmandikó (európai kakasmandikó)  50 000
 560.  Fritillaria meleagris  mocsári kockásliliom
(kotuliliom)
 50 000
 561.  Gagea bohemica  cseh tyúktaréj  5 000
 562.  Gagea spathacea  fiókás tyúktaréj  10 000
 563.  Gagea szovitsii  pusztai tyúktaréj  10 000
 564.  Lilium bulbiferum subsp.
bulbiferum
 tüzes liliom  100 000
 565.  Lilium martagon  turbánliliom  10 000
 566.  Linaceae  lenfélék
 567.  Linum dolomiticum  pilisi len (dolomitlen)  250 000
 568.  Linum flavum  sárga len  10 000
 569.  Linum hirsutum  borzas len  5 000
 570.  Linum tenuifolium  árlevelű len  5 000
 571.  Linum trigynum  francia len  5 000
 572.  Radiola linoides  apró csepplen  5 000
 573.  Lythraceae  füzényfélék
 574.  Lythrum linifolium  lenlevelű füzény  5 000
 575.  Lythrum tribracteatum  apró füzény  10 000
 576.  Melanthiaceae  zászpafélék
 577.  Veratrum album  fehér zászpa  5 000
 578.  Menyanthaceae  vidrafűfélék
 579.  Menyanthes trifoliata 2  hármaslevelű vidrafű 2  10 000
 580.  Nymphoides peltata  tündérfátyol (vízi tündérfátyol)  5 000
 581.  Nymphaeaceae  tündérrózsafélék
 582.  Nymphaea alba  fehér tündérrózsa  5 000
 583.  Onagraceae  ligetszépefélék
 584.  Chamaenerion dodonaei  vízparti deréce  5 000
 585.  Circaea alpina  havasi varázslófű  5 000
 586.  Epilobium palustre  mocsári füzike  10 000
 587.  Ludwigia palustris  tóalma (közönséges tóalma)  5 000
 588.  Orchidaceae  kosborfélék
 589.  Anacamptis coriophora (syn.: Orchis coriophora)  poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor)  50 000
 590.  Anacamptis morio (syn.: Orchismorio)  agár kosbor (agár sisakoskosbor)  10 000
 591.  Anacamptis palustris subsp. elegans (syn.: Orchis laxiflora subsp. elegans, Orchis elegans)  pompás kosbor (pompás sisakoskosbor)  10 000
 592.  Anacamptis palustris subsp. palustris (syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis palustris)  mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor)  10 000
 593.  Anacamptis pyramidalis  vitézvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitézvirág)  10 000
 594.  Cephalanthera damasonium  fehér madársisak  10 000
 595.  Cephalanthera longifolia  kardos madársisak  10 000
 596.  Cephalanthera rubra  piros madársisak  10 000
 597.  Corallorhiza trifida  erdei korallgyökér  10 000
 598.  Cypripedium calceolus  rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)  250 000
 599.  Dactylorhiza fuchsii  erdei ujjaskosbor  10 000
 600.  Dactylorhiza incarnata (incl. Dactylorhiza incarnatasubsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca)  hússzínű ujjaskosbor (beleértve az „incarnata”, „haematodes” és „serotina” alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort)  10 000
 601.  Dactylorhiza incarnata
subsp. ochroleuca
 halvány ujjaskosbor  100 000
 602.  Dactylorhiza lapponica  lappföldi ujjaskosbor  10 000
 603.  Dactylorhiza maculata (incl. Dactylorhiza maculata subsp. transylvanica)  foltos ujjaskosbor  10 000
 604.  Dactylorhiza majalis  széleslevelű ujjaskosbor  10 000
 605.  Dactylorhiza sambucina  bodzaszagú ujjaskosbor  10 000
 606.  Dactylorhiza viridis (syn.: Coeloglossum viride)  zöldike (zöldikeujjaskosbor)  10 000
 607.  Epipactis albensis  elbai nőszőfű  50 000
 608.  Epipactis atrorubens (incl. Epipactis atrorubens subsp. borbasii)  vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfüvet is)  10 000
 609.  Epipactis bugacensis  bugaci nőszőfű  250 000
 610.  Epipactis exilis (syn.: Epipactis gracilis)  karcsú nőszőfű  100 000
 611.  Epipactis futakii  Futák-nőszőfű  50 000
 612.  Epipactis helleborine  széleslevelű nőszőfű  5 000
 613.  Epipactis latina  lazioi nőszőfű  10 000
 614.  Epipactis leptochila  csőrös nőszőfű  10 000
 615.  Epipactis mecsekensis  mecseki nőszőfű  50 000
 616.  Epipactis microphylla  kislevelű nőszőfű  10 000
 617.  Epipactis moravica  morva nőszőfű  50 000
 618.  Epipactis muelleri  Müller-nőszőfű  10 000
 619.  Epipactis neglecta  keskenyajkú nőszőfű  10 000
 620.  Epipactis nordeniorum  Norden-nőszőfű  50 000
 621.  Epipactis palustris  mocsári nőszőfű  10 000
 622.  Epipactis placentina  ciklámenlila nőszőfű
(piacenzai nőszőfű)
 250 000
 623.  Epipactis pontica  pontuszi nőszőfű  10 000
 624.  Epipactis purpurata  ibolyás nőszőfű  10 000
 625.  Epipactis tallosii  Tallós-nőszőfű  10 000
 626.  Epipactis voethii  Vöth-nőszőfű  10 000
 627.  Epipogium aphyllum  levéltelen bajuszvirág  100 000
 628.  Goodyera repens  avarvirág (kúszóavarvirág)  10 000
 629.  Gymnadenia conopsea  szúnyoglábú bibircsvirág  10 000
 630.  Gymnadenia densiflora  sűrűvirágú bibircsvirág  10 000
 631.  Gymnadenia odoratissima  illatos bibircsvirág  50 000
 632.  Hammarbya paludosa  tőzegorchidea
(fiókástőzegorchidea)
 100 000
 633.  Himantoglossum adriaticum  adriai sallangvirág  250 000
 634.  Himantoglossum jankae
(Himantoglossum caprinum)
 Janka-sallangvirág
(bíboros sallangvirág)
 250 000
 635.  Limodorum abortivum  gérbics (ibolyásgérbics)  10 000
 636.  Liparis loeselii  hagymaburok
(lápihagymaburok)
 250 000
 637.  Neotinea tridentata (syn.: Orchis tridentata)  tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)  10 000
 638.  Neotinea ustulata (syn.:Orchisustulata)(incl. Neotinea ustulata subsp. ustulata, Neotinea ustulata subsp. aestivalis)  sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (beleértve
a tavaszi és nyári virágzású
alfajait)
 10 000
 639.  Neottia nidus-avis  madárfészek
(madárfészek-békakonty)
 5 000
 640.  Neottia ovata (syn.: Listera ovata)  békakonty
(tojásdadbékakonty)
 10 000
 641.  Ophrys apifera  méhbangó  250 000
 642.  Ophrys bertolonii  Bertoloni-bangó  250 000
 643.  Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (syn.: Ophrys holoserica)  poszméhbangó  250 000
 644.  Ophrys fuciflora subsp.
holubyana
 Holuby-bangó  250 000
 645.  Ophrys insectifera  légybangó  250 000
 646.  Ophrys oestrifera (syn.:
Ophrys scolopax)
 szarvas bangó  250 000
 647.  Ophrys sphegodes  pókbangó  100 000
 648.  Orchis mascula (incl. Orchis mascula
subsp. signifera)
 füles kosbor  10 000
 649.  Orchis militaris  vitézkosbor  10 000
 650.  Orchis pallens  sápadt kosbor  50 000
 651.  Orchis purpurea  bíboros kosbor  10 000
 652.  Orchis simia  majomkosbor  50 000
 653.  Platanthera bifolia  kétlevelű sarkvirág  5 000
 654.  Platanthera chlorantha  zöldes sarkvirág  10 000
 655.  Spiranthes aestivalis  nyári füzértekercs  10 000
 656.  Spiranthes spiralis  őszi füzértekercs  10 000
 657.  Traunsteinera globosa  gömböskosbor
(karcsúgömböskosbor)
 100 000
 658.  Orobanchaceae  vajvirágfélék (szádorfélék)
 659.  Orobanche artemisiae-campestris  üröm-vajvirág (ürömszádor)  10 000
 660.  Orobanche bartlingii  Bartling-vajvirág (Bartling-
szádor)
 10 000
 661.  Orobanche caesia  deres vajvirág (deres szádor)  10 000
 662.  Orobanche coerulescens  kékes vajvirág (kékes szádor)  5 000
 663.  Orobanche flava  martilapu-vajvirág
(martilapu-szádor)
 10 000
 664.  Orobanche hederae  borostyán-vajvirág
(borostyán-szádor)
 5 000
 665.  Orobanche nana  apró vajvirág (apró szádor)  10 000
 666.  Orobanche pancicii  varfű-vajvirág (vajfűszádor)  10 000
 667.  Paeoniaceae  bazsarózsafélék
 668.  Paeonia officinalis subsp.
banatica
 bánáti bazsarózsa  250 000
 669.  Paeonia tenuifolia  keleti bazsarózsa  250 000
 670.  Parnassiaceae  tőzegboglárfélék
 671.  Parnassia palustris  fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár)  10 000
 672.  Plantaginaceae  útifűfélék
 673.  Plantago argentea  ezüstös útifű  5 000
 674.  Plantago maxima  óriás útifű  250 000
 675.  Plantago schwarzenbergiana  erdélyi útifű  10 000
 676.  Plumbaginaceae  kékgyökérfélék
 677.  Armeria elongata  magas istác  10 000
 678.  Poaceae (Gramineae)  pázsitfűfélék
 679.  Calamagrostis phragmitoides (syn.: Calamagrostis purpurea)  pirosló nádtippan  10 000
 680.  Calamagrostis pseudophragmites  parti nádtippan  10 000
 681.  Calamagrostis stricta  lápi nádtippan  10 000
 682.  Calamagrostis varia  tarka nádtippan  5 000
 683.  Elymus elongatus 5  magas tarackbúza 5  5 000
 684.  Festuca amethystina  lila csenkesz  10 000
 685.  Festuca dalmatica  dalmát csenkesz  5 000
 686.  Festuca pallens (incl. Festuca pallens
subsp. pannonica)
 deres csenkesz (beleértve a pannon derescsenkeszt)  10 000
 687.  Festuca wagneri  rákosi csenkesz  10 000
 688.  Helictotrichon compressum (syn.:
Avenula compressa)
 tömött zabfű  5 000
 689.  Koeleria javorkae  Jávorka-fényperje  10 000
 690.  Koeleria majoriflora  nagyvirágú fényperje  5 000
 691.  Koeleria pyramidata  nyugati fényperje (magas fényperje)  10 000
 692.  Poa remota  hegyi perje  10 000
 693.  Poa scabra (syn.: Poa pannonica subsp. glabra)  magyar perje  5 000
 694.  Puccinellia peisonis (syn.: Puccinellia festuciformis subsp. intermedia)  fertőtavi mézpázsit  5 000
 695.  Scolochloa festucacea  északi mocsáricsenkesz  50 000
 696.  Sesleria albicans  tarka nyúlfarkfű  5 000
 697.  Sesleria heufleriana  erdélyi nyúlfarkfű  5 000
 698.  Sesleria hungarica (syn.: Sesleria heufleriana subsp. hungarica)  magyar nyúlfarkfű  5 000
 699.  Sesleria sadleriana  budai nyúlfarkfű  5 000
 700.  Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria caerulea)  lápi nyúlfarkfű  5 000
 701.  Stipa borysthenica  homoki árvalányhaj  5 000
 702.  Stipa bromoides  szálkás árvalányhaj  5 000
 703.  Stipa dasyphylla  bozontos árvalányhaj  10 000
 704.  Stipa eriocaulis  délvidéki árvalányhaj  5 000
 705.  Stipa pennata  pusztai árvalányhaj  5 000
 706.  Stipa pulcherrima  csinos árvalányhaj  5 000
 707.  Stipa tirsa  hosszúlevelű árvalányhaj  5 000
 708.  Polygalaceae  pacsirtafűfélék
 709.  Polygala amarella  kisvirágú pacsirtafű  10 000
 710.  Polygala major  nagy pacsirtafű  5 000
 711.  Polygonaceae  keserűfűfélék
 712.  Persicaria bistorta (syn.: Polygonum bistorta)  kígyógyökerű keserűfű  5 000
 713.  Rumex pseudonatronatus  sziki lórom  10 000
 714.  Portulacaceae  porcsinfélék
 715.  Montia fontana subsp. chondrosperma  kis forrásfű  5 000
 716.  Potamogetonaceae  békaszőlőfélék
 717.  Groenlandia densa  sűrűlevelű-békaszőlő  5 000
 718.  Potamogeton coloratus  színes békaszőlő  50 000
 719.  Potamogeton obtusifolius  tompalevelű békaszőlő  10 000
 720.  Primulaceae  kankalinfélék
 721.  Androsace maxima  nagy gombafű  10 000
 722.  Cyclamen purpurascens  erdei ciklámen  10 000
 723.  Glaux maritima  tengerparti bagolyfű  5 000
 724.  Hottonia palustris  mocsári békaliliom  5 000
 725.  Lysimachia nemorum  berki lizinka  10 000
 726.  Primula auricula  cifra kankalin (medvefül kankalin)  250 000
 727.  Primula elatior 1  sudár kankalin
(sugárkankalin) 1
 10 000
 728.  Primula farinosa  lisztes kankalin  250 000
 729.  Primula vulgaris 1  szártalan kankalin 1  5 000
 730.  Samolus valerandi  sziki árokvirág  5 000
 731.  Pyrolaceae  körtikefélék
 732.  Chimaphila umbellata  csinos ernyőskörtike  10 000
 733.  Moneses uniflora  egyvirágú kiskörtike  5 000
 734.  Orthilia secunda  bókoló gyöngyvirágoskörtike  5 000
 735.  Pyrola chlorantha  zöldes körtike  50 000
 736.  Pyrola media  közepes körtike  50 000
 737.  Pyrola minor  kis körtike  5 000
 738.  Pyrola rotundifolia  kereklevelű körtike  5 000
 739.  Ranunculaceae  boglárkafélék
 740.  Adonis vernalis  tavaszi hérics  5 000
 741.  Adonis volgensis  volgamenti hérics  250 000
 742.  Anemone sylvestris  erdei szellőrózsa  5 000
 743.  Anemone trifolia  hármaslevelű szellőrózsa  50 000
 744.  Clematis alpina  havasi iszalag  10 000
 745.  Clematis integrifolia 1  réti iszalag 1  5 000
 746.  Hepatica nobilis  nemes májvirág  5 000
 747.  Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)  magyar kökörcsin  100 000
 748.  Pulsatilla grandis  leánykökörcsin  10 000
 749.  Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. nigricans)  fekete kökörcsin  10 000
 750.  Pulsatilla patens  tátogó kökörcsin  250 000
 751.  Pulsatilla zimmermannii  hegyi kökörcsin  50 000
 752.  Ranunculus fluitans  úszó víziboglárka  5 000
 753.  Ranunculus illyricus  selymes boglárka  5 000
 754.  Ranunculus lateriflorus  sziki boglárka  5 000
 755.  Ranunculus lingua  nádi boglárka  10 000
 756.  Ranunculus nemorosus  berki boglárka  10 000
 757.  Ranunculus polyphyllus  buglyos boglárka  5 000
 758.  Ranunculus psilostachys  csőrös boglárka  5 000
 759.  Ranunculus strigulosus  merevszőrű boglárka
(Steven-boglárka)
 10 000
 760.  Thalictrum aquilegiifolium  erdei borkóró  5 000
 761.  Thalictrum foetidum  sziklai borkóró  10 000
 762.  Thalictrum pseudominus (syn.:
Thalictrum minus subsp. pseudominus)
 kékes borkóró  5 000
 763.  Resedaceae  rezedafélék
 764.  Reseda inodora  szagtalan rezeda  5 000
 765.  Rhamnaceae  bengefélék
 765a.  Rhamnus saxatilis  sziklai benge  10 000
 765b.  Rosaceae  rózsafélék
 766.  Alchemilla acutiloba  hegyeskaréjú palástfű  5 000
 767.  Alchemilla crinita  csipkéslevelű palástfű  5 000
 768.  Alchemilla filicaulis  vékonyszárú palástfű  5 000
 769.  Alchemilla glabra  havasi palástfű  5 000
 770.  Alchemilla glaucescens  hegyi palástfű  10 000
 771.  Alchemilla hungarica  magyar palástfű  5 000
 772.  Alchemilla micans  kecses palástfű  5 000
 773.  Alchemilla monticola 2  közönséges palástfű 2  5 000
 774.  Alchemilla subcrenata  hullámoslevelű palástfű  5 000
 775.  Alchemilla xanthochlora 2  réti palástfű 2  5 000
 776.  Amelanchier ovalis  közönséges fanyarka  10 000
 777.  Amygdalus nana (syn.: Prunus tenella)  törpemandula  10 000
 778.  Aremonia agrimonioides  bükkös kispárlófű  5 000
 779.  Aruncus dioicus 1  erdei tündérfürt 1  5 000
 780.  Cotoneaster integerrimus  szirti madárbirs (piros madárbirs)  10 000
 781.  Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster matrensis)  fekete madárbirs (beleértve a pannon madárbirset)  10 000
 782.  Cotoneaster tomentosus  molyhos madárbirs
(nagylevelű madárbirs)
 10 000
 783.  Crataegus nigra  fekete galagonya  100 000
 784.  Geum aleppicum  hegyi gyömbérgyökér  10 000
 785.  Geum rivale 1  patakparti gyömbérgyökér
(bókoló gyömbérgyökér) 1
 10 000
 786.  Potentilla palustris (syn.:
Comarum palustre)
 tőzegeper (tőzegpimpó)  100 000
 787.  Potentilla patula  kiterült pimpó  10 000
 788.  Potentilla rupestris  kövi pimpó  5 000
 789.  Pyrus magyarica  magyar vadkörte  250 000
 790.  Pyrus nivalis  vastaggallyú körte  10 000
 791.  Rosa pendulina  havasalji rózsa  10 000
 792.  Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-andreae)  gyapjas rózsa (beleértve a szentendrei rózsát)  10 000
 793.  Rubus saxatilis  kövi szeder  10 000
 794.  Sorbus aria  lisztes berkenye  10 000
 795.  Sorbus danubialis  dunai berkenye  10 000
 796.  Sorbus domestica  házi berkenye (kerti berkenye)  10 000
 797.  Sorbus graeca  déli berkenye  10 000
 798.  Sorbus hazslinszkyana (Sorbus austriaca sensu lato)  Hazslinszky-berkenye (osztrák berkenye alakkörébe tartozó taxon)  10 000
 799.  a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)  a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)  10 000
 800.  Sorbus acutiserratus  kőhányási berkenye
 801.  Sorbus andreanszkyana  Andreánszky-berkenye
 802.  Sorbus adami  Ádám-berkenye
 803.  Sorbusb akonyensis  bakonyi berkenye
 804.  Sorbus balatonica  balatoni berkenye
 805.  Sorbus barabitsii  Barabits-berkenye
 806.  Sorbus barthae  Bartha-berkenye
 807.  Sorbus bodajkensis  bodajki berkenye
 808.  Sorbus borosiana  Boros-berkenye
 809.  Sorbus budaiana  Budai-berkenye
 810.  Sorbus buekkensis  bükki berkenye
 811.  Sorbus decipientiformis  keszthelyi berkenye
 812.  Sorbus degenii  Degen-berkenye
 813.  Sorbus dracofolius  gánti berkenye
 814.  Sorbus eugenii-kelleri  Keller-berkenye
 815.  Sorbus gayeriana  Gáyer-berkenye
 816.  Sorbus gerecseensis  gerecsei berkenye
 817.  Sorbus huljakii  Hulják-berkenye
 818.  Sorbus javorkae  Jávorka-berkenye
 819.  Sorbus karpatii  Kárpáti-berkenye
 820.  Sorbus latissima  nagylevelű berkenye
 821.  Sorbus majeri  Májer-berkenye
 822.  Sorbus pannonica  dunántúli berkenye
 823.  Sorbus polgariana  Polgár-berkenye
 824.  Sorbus pseudobakonyensis  rövidkaréjú berkenye
 825.  Sorbus pseudodanubialis  Duna-menti berkenye
 826.  Sorbus pseudolatifolia  széleslevelű berkenye
 827.  Sorbus pseudosemiincisa  kevéserű berkenye
 828.  Sorbus pseudovertensis  csákberényi berkenye
 829.  Sorbus redliana  Rédl-berkenye
 830.  Sorbus semiincisa  budai berkenye
 831.  Sorbus simonkaiana  Simonkai-berkenye
 832.  Sorbus sooi  Soó-berkenye
 833.  Sorbus subdanubialis  közép-dunai berkenye
(Duna-vidéki berkenye)
 834.  Sorbus thaiszii  Thaisz-berkenye
 835.  Sorbus tobani  Tobán-berkenye
 836.  Sorbus ulmifolia  szillevelű berkenye
 837.  Sorbus vajdae  Vajda-berkenye
 838.  Sorbus vallerubusensis  szedresvölgyi berkenye
 839.  Sorbus vertesensis  vértesi berkenye
 840.  Sorbus veszpremensis  veszprémi berkenye
 841.  Sorbus zolyomii  Zólyomi-berkenye
 842.  Spiraea crenata  csipkés gyöngyvessző  50 000
 843.  Spiraea media  szirti gyöngyvessző  10 000
 844.  Spiraea salicifolia  fűzlevelű gyöngyvessző  10 000
 845.  Rubiaceae  galajfélék (buzérfélék)
 846.  Asperula taurina  olasz müge  5 000
 847.  Galium austriacum  osztrák galaj  5 000
 848.  Galium tenuissimum  vékony galaj  10 000
 849.  Ruscaceae  csodabogyófélék
 850.  Ruscus aculeatus  szúrós csodabogyó  10 000
 851.  Ruscus hypoglossum  lónyelvű csodabogyó  50 000
 852.  Rutaceae  rutafélék
 853.  Dictamnus albus  kőrislevelű nagyezerjófű  5 000
 854.  Salicaceae  fűzfafélék
 855.  Salixaurita  füles fűz  50 000
 856.  Salix elaeagnos  parti fűz  10 000
 857.  Salix myrsinifolia  feketéllő fűz  10 000
 858.  Salix pentandra  babérfűz  10 000
 859.  Saxifragaceae  kőtörőfűfélék
 560.  Saxifraga adscendens  hegyi kőtörőfű  50 000
 861.  Saxifraga paniculata  fürtös kőtörőfű  10 000
 862.  Scrophulariaceae  tátogatófélék
 863.  Digitalis ferruginea  rozsdás gyűszűvirág  100 000
 864.  Digitalis lanata  gyapjas gyűszűvirág  100 000
 865.  Linaria biebersteinii  Bieberstein-gyújtoványfű  10 000
 866.  Lindernia procumbens  heverő iszapfű  5 000
 867.  Melampyrum bihariense  erdélyi csormolya  5 000
 868.  Pedicularis palustris  posvány kakastaréj  50 000
 869.  Pseudolysimachion incanum  szürke fürtösveronika  50 000
 870.  Pseudolysimachion longifolium  hosszúlevelű fürtösveronika  5 000
 871.  Pseudolysimachion spurium (syn.: Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum)  bugás fürtösveronika
(bugás veronika)
 100 000
 872.
 873.  Scrophularia scopolii  bársonyos görvélyfű  5 000
 874.  Scrophularia vernalis  tavaszi görvélyfű  5 000
 875.  Solanaceae  csucsorfélék
 876.  Scopolia carniolica  krajnai farkasbogyó  5 000
 877.  Sparganiaceae  békabuzogányfélék
 878.  Sparganium natans  lápi békabuzogány  100 000
 879.  Tamaricaceae  tamariskafélék
 880.  Myricaria germanica  német csermelyciprus  10 000
 881.  Thymelaeaceae  boroszlánfélék
 882.  Daphne cneorum  henye boroszlán  50 000
 883.  Daphne laureola  babérboroszlán  50 000
 884.  Daphne mezereum  farkasboroszlán  10 000
 885.  Trapaceae  sulyomfélék
 886.  Trapa natans  sulyom (csemegesulyom)  5 000
 887.  Urticaceae  csalánfélék
 888.  Urtica kioviensis  kúszó csalán (lápi csalán)  5 000
 889.  Valerianaceae  macskagyökérfélék
 890.  Valeriana officinalis subsp. sambucifolia  bodzalevelű macskagyökér  10 000
 891.  Valeriana simplicifolia  éplevelű macskagyökér  10 000
 892.  Valeriana tripteris  hármaslevelű  5 000
 macskagyökér
 893.  Verbenaceae  vasfűfélék
 894.  Verbena supina  henye vasfű  10 000
 895.  Violaceae  ibolyafélék
 896.  Viola biflora  sárga ibolya  50 000
 897.  Viola collina  dombi ibolya  5 000
 898.  Viola stagnina  lápi ibolya  10 000
 899.  Vitaceae  szőlőfélék
 900.  Vitis sylvestris  ligeti szőlő  50 000
 1 Kivéve a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott egyedeit.
 2 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
 3 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
 4 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.
 5 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.

[1] Megállapította: 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 3. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. XI. 3-tól.

HASONLÓ CIKKEK, KATTINTS A TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT!

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez weboldal ún. "cookie"-kat, vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen file-ok, amelyet a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás